Logo školy

Základní škola a Mateřská škola Údolí Desné

Škola / charakteristika školy
Název školy:Základní škola a Mateřská škola Údolí Desné
Adresa školy: Ulice: Šumperská 775
Obec: Rapotín
Kraj: Olomoucký
PSČ: 788 14
Ředitel:Mgr. Eva Bicanová
Kontakt na školu Telefon: 583 550 130
Email: eva.bicanova@seznam.cz
Web: www.skolydesna.cz
IČ:71340874
RED-IZO:651039860
Zřizovatel:Svazek obcí údolí Desné
Typ zřizovatele:Obec
Mateřská škola
Adresa: Ulice: Petrov nad Desnou 87
Obec: Petrov nad Desnou
Kraj: Olomoucký
PSČ: 788 16
Kontakt na školu: Telefon: 583 242 267
IZO:172104041
Základní informace
Rozmístění školy: škola má více samostatných budov
Nejvyšší povolený počet dětí: 191
Aktuální počet dětí: 171
Dny otevřených dveří (termín/y): duben 2021
Přijímání dětí mladších 3 let: ano
Bezbariérový přístup: ne
Zabezpečení vstupu školy: videotelefon
Umístění školy v obci: rušná ulice, klidná ulice
Dopravní dostupnost: autobus, vlak, integrovaná doprava
Linka MHD nebo integrované dopravy: školní autobus
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 50
Škola je otevřena od: pracoviště Petrov 171 - 6.00 h, pracoviště Petrov 87 - 6.00 h, pracoviště Rapotín - 6.00 h
Měsíční poplatek/školné v Kč: 250
Charakteristika školy
Zaměření MŠ: všeobecné
Provoz MŠ: celodenní
Prostory pro pohybové aktivity: v areálu školy, venkovní hřiště, tělocvična/sportovní hala, mimo areál školy
Specifické akce školy (pravidelné): exkurze, jarmarky a dílny, zahradní slavnosti, sportovní dny, tématické/projektové dny, besídky/akademie, plesy, návštěvy kulturních akcí, výlety
Zapojení ve specifických programech: Zdravá 5
Domácí spolupráce: SDH Rapotín, Petrov, Policie Velké Losiny, KKC Rapotín, Horníčkova autoškola
Zapojení do evropských projektů: ne
Vzdělávání
Specifické formy pohybových aktivit: turistika, lyžování, plavání
Specifické formy podpory dětem: Individuální přístup,
Přítomnost specialistů: asistent pedagoga
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: e-mailová komunikace s učiteli, telefonická komunikace s učiteli, třídní schůzky, individuální schůzky
Základní škola
Adresa: Ulice: Sobotín, Petrov nad Desnou 200
Obec: Rapotín
Kraj: Olomoucký
PSČ: 788 14
Kontakt na školu: Telefon: 583 550 130
IZO:102680566
Základní informace
Velikost školy: 1. i 2. stupeň
Rozmístění školy: škola má více samostatných budov
Nejvyšší povolený počet žáků: 699
Aktuální počet žáků: 351
Zahájení zápisu do 1. ročníku: 15.4.2021
Ukončení zápisu do 1. ročníku: 15.4.2021
Bezbariérový přístup: ano částečně
Zabezpečení vstupu školy: videotelefon
Umístění školy v obci: rušná ulice, klidná ulice
Dopravní dostupnost: vlak, integrovaná doprava, autobus
Linka MHD nebo integrované dopravy: školní autobus
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 100
Vstup do školy umožněn od: pracoviště Petrov - 7.30h, pracoviště Sobotín - 7.40 h, pracoviště Rapotín - 7.55 h
Začátek první vyučovací hodiny: pracoviště Sobotín - 8.00h, pracoviště Petrov - 8.05h, pracoviště Rapotín - 8.15 h
Roční školné v Kč: 0
Školní vzdělávací program:
Školní vzdělávací program - družina:
Školní řád:
Charakteristika školy
Zaměření: všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: biologie, knihovna, cizí jazyky, chemie, fyzika, ICT, hudební výchova, výtvarná výchova, praktické vyučování
Prostory pro výuku tělesné výchovy: v areálu školy, venkovní hřiště, posilovna, tělocvična/sportovní hala, sportovní areál (atletika)
Specifické akce školy (pravidelné): adaptační kurzy, Akce Go pro žáky 6. ročníků Lyžařské výcviky Plavecké výcviky Tematické exkurze, exkurze, sportovní dny, návštěvy kulturních akcí, výlety, tématické/projektové dny, plesy, besídky/akademie
Zapojení ve specifických programech: Zdravé zuby, Ovoce do škol, Mléko ve škole,
Domácí spolupráce : SDH Rapotín, Policie Velké Losiny, Střední škola železniční a stavební Šumperk, KKC Rapotín, Horníčkova autoškola
Mezinárodní spolupráce: Partnerská obec Paszowice, Partnerská obec Opatovce nad Nitrou
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou i slovně
Výuka cizích jazyků: německý, anglický
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: turistika, lyžování, plavání
Metody čtení: analyticko-syntetická (slabikovací) metoda, čtenářská dílna
Metody výuky matematiky: klasická výuka
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Celé Česko čte dětem (CČČD)
Specifické formy podpory žákům: Individuální přístup - nadaní žáci, SPU + intervence, sociálně znevýhodnění žáci,
Přítomnost specialistů: školní metodik prevence, asistent pedagoga, výchovný poradce, speciální pedagog
Školní družina: ano
Školní klub: ano
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: počítače ve třídách, učebny ICT, WiFi v celé škole
Využití internetu ve výuce: Pouze v rámci počítačové učebny, Školní tablety/notebooky/mobilní učebna
Zájmové činnosti: ICT, zdravotnické, literárně-dramatické, hudební, rukodělné, výtvarné (např. malování, keramika), přírodovědné, sportovní, taneční, jazykové, technické
Místo pro trávení volného času: herna, vyhrazená učebna, hřiště, studovna/knihovna, školní dvůr, zahrada
V blízkosti školy: veřejná knihovna, kultura, sport, park/přírodní zázemí
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: e-mailová komunikace s učiteli, telefonická komunikace s učiteli, individuální schůzky, žákovská knížka (papírová), třídní schůzky, žákovská knížka (elektronická), školní informační systém, konzultační hodiny
Funkce školního informačního systému: e-třídní kniha - přehled učiva, přehled absence, přehled klasifikace, možnost chatu s vyučujícími/vedením školy
Přípravná třída
Přípravná třída: ne
Školní družina
Adresa: Ulice: Petrov nad Desnou 1
Obec: Petrov nad Desnou
Kraj: Olomoucký
PSČ: 788 14
Kontakt na školu: Telefon: 583 242 267
IZO:172104050
Školní klub
Adresa: Ulice: Petrov nad Desnou 200
Obec: Rapotín
Kraj: Olomoucký
PSČ: 788 14
Kontakt na školu: Telefon: 583 550 130
IZO:181017750
Školní jídelna - vývařovna
Adresa: Ulice: Sobotín 74
Obec: Petrov nad Desnou
Kraj: Olomoucký
PSČ: 788 16
Kontakt na školu: Telefon: 583 242 267
IZO:172104068
Stravování
Školní jídelna/výdejna: v budově školy
Možnost výběru z více jídel: ne
Dietní stravování: ne
Cena oběda v Kč: 16-26,- Kč
Bufet: ne
Specifické stravovací projekty: ovoce do škol, školní mléko
Nápojové/potravinové automaty: ne
Školní jídelna - výdejna
Adresa: Ulice:
Obec: Petrov nad Desnou 2
Kraj: Olomoucký
PSČ: 788 14
Kontakt na školu: Telefon: 583 242 267
IZO:172104084
Stravování
Školní jídelna/výdejna: v budově školy
Možnost výběru z více jídel: ne
Dietní stravování: ne
Cena oběda v Kč: 16-26,- Kč
Bufet: ne
Specifické stravovací projekty: ovoce do škol, školní mléko
Nápojové/potravinové automaty: ne