Zde může být obrázek školy.

Střední škola, základní škola a mateřská škola Monty School

Škola / charakteristika školy
Název školy:Střední škola, základní škola a mateřská škola Monty School
Adresa školy: Ulice: Španielova 6227/3, Poruba
Obec: Ostrava
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 708 00
Ředitel:Mgr. Alexandra Vidláková
Kontakt na školu Telefon: 777 591 913
Email: info@montyskola.cz
Web: http://www.montyskola.cz
IČ:71340912
RED-IZO:651040060
Zřizovatel:Monty School s.r.o.
Typ zřizovatele:Privátní sektor
Mateřská škola
Adresa: Ulice: Španielova 6227/3, Poruba
Obec: Ostrava
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 708 00
Kontakt na školu: Telefon: 777 302 009
Email: info@montyskola.cz
IZO:181035944
Základní informace
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet dětí: 36
Aktuální počet dětí: 32
Kritéria příjímacího řízení: MS_prihlaska.docx (25,7 KB)
Přijímání dětí mladších 3 let: ano
Bezbariérový přístup: ano zcela
Zabezpečení vstupu školy: kamerový systém, vstup na elektronický čip
Umístění školy v obci: klidová zóna
Dopravní dostupnost: MHD
Linka MHD nebo integrované dopravy: doprava školními auty, tramvaj č. 3, 4, 7, 8, 9, 17, bus č. 43, 44, 46, 54
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 300
Škola je otevřena od: 7:00 - 17:00
Charakteristika školy
Zaměření MŠ: bilingvní, výuka angličtiny
Provoz MŠ: celodenní
Prostory pro pohybové aktivity: v areálu školy, tělocvična/sportovní hala, venkovní hřiště
Specifické akce školy (pravidelné): besídky/akademie, tématické/projektové dny, exkurze, návštěvy kulturních akcí, sportovní dny, škola v přírodě/ozdravné pobyty, výlety, jarmarky a dílny, zahradní slavnosti
Vzdělávání
Specifické formy pohybových aktivit: plavání
Přítomnost specialistů: logoped
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třídní schůzky, individuální schůzky, e-mailová komunikace s učiteli, telefonická komunikace s učiteli, profil školy na sociálních sítích
Základní škola
Adresa: Ulice: Španielova 6227/3, Poruba
Obec: Ostrava
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 708 00
Kontakt na školu: Telefon: 777 591 913
Email: alexandra.vidlakova@montyskola.cz
IZO:151040079
Základní informace
Velikost školy: 1. i 2. stupeň
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 250
Aktuální počet žáků: 118
Bezbariérový přístup: ne
Zabezpečení vstupu školy: kamerový systém
Umístění školy v obci: klidová zóna
Dopravní dostupnost: MHD
Linka MHD nebo integrované dopravy: doprava školními auty, tram 3,4,7,8,9,17, bus 43,44,46,54
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 300
Vstup do školy umožněn od: 07:30
Začátek první vyučovací hodiny: 8:30
Možnost získat stipendium: ne
Charakteristika školy
Zaměření: všeobecné, jazykové
Speciálně vybavené odborné učebny: ICT, hudební výchova, knihovna
Prostory pro výuku tělesné výchovy: venkovní hřiště, tělocvična/sportovní hala, v areálu školy
Specifické akce školy (pravidelné): výlety, návštěvy kulturních akcí, besídky/akademie, tématické/projektové dny, sportovní dny, exkurze, škola v přírodě/ozdravné pobyty, jarmarky a dílny, zahradní slavnosti
Zapojení ve specifických programech: Ovoce do škol, Mléko do škol
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: slovně
Výuka cizích jazyků: německý, francouzský, španělský, ruský, anglický
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ano
Výuka cizích jazyků metodou CLIL - jazyky: anglický
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ano
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce - jazyky: anglický
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: plavání, lyžování, turistika
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Celé Česko čte dětem (CČČD), Vzdělávací workshopy z Paměti národa (Post Bellum)
Přítomnost specialistů: speciální pedagog, výchovný poradce, asistent pedagoga, školní metodik prevence, logoped
Školní družina: ano
Školní klub: ano
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: učebny ICT, počítače ve třídách, WiFi v celé škole
Využití internetu ve výuce: Školní tablety/notebooky/mobilní učebna
Zájmové činnosti: taneční, ICT, sportovní, jazykové, společenské hry, výtvarné (např. malování, keramika), hudební, literárně-dramatické, technické, programování/robotika
Místo pro trávení volného času: zahrada, školní dvůr, studovna/knihovna, herna, hřiště, relaxační zóny ve vnitřních prostorách
V blízkosti školy: veřejná knihovna, DDM/středisko volného času, sport, park/přírodní zázemí
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: konzultační hodiny, školní časopis/newsletter, žákovská knížka (elektronická), třídní schůzky, školní informační systém, e-mailová komunikace s učiteli, telefonická komunikace s učiteli, individuální schůzky, profil školy na sociálních sítích, třístranné schůzky (učitel-rodič-žák)
Funkce školního informačního systému: e-třídní kniha - přehled učiva, přehled klasifikace, přehled absence, možnost editace osobních údajů žáka, e-nástěnka, e-omluvenka
Přípravná třída
Přípravná třída: ne
Střední škola
Adresa: Ulice: Španielova 6227/3, Poruba
Obec: Ostrava
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 708 00
Kontakt na školu: Telefon: 777 302 009
Email: info@montyskola.cz
IZO:181096633
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou
Forma vzdělání: denní
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 80
Aktuální počet žáků: 10
Bezbariérový přístup: ne
Zabezpečení vstupu školy: kamerový systém, vstup na elektronický čip
Umístění školy v obci: klidová zóna
Dopravní dostupnost: MHD
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 300
Vstup do školy umožněn od: 7:30
Začátek první vyučovací hodiny: 8:30
Charakteristika školy
Zaměření : všeobecné - jazykové
Speciálně vybavené odborné učebny: ICT, knihovna, hudební výchova
Prostory pro výuku tělesné výchovy: v areálu školy, tělocvična/sportovní hala, venkovní hřiště
Specifické akce školy (pravidelné): besídky/akademie, tématické/projektové dny, exkurze, návštěvy kulturních akcí, sportovní dny, škola v přírodě/ozdravné pobyty, výlety, adaptační kurzy, jarmarky a dílny, zahradní slavnosti
Spolupráce s firmami: exkurze ve firmě/firmách, stáže ve firmě/firmách
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: slovně
Výuka cizích jazyků: anglický, německý, ruský, španělský
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: lyžování
Nabídka dalšího vzdělávání: jazykové certifikace
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: WiFi v celé škole
Využití internetu ve výuce: Školní tablety/notebooky/mobilní učebna
Místo pro trávení volného času: zahrada, školní dvůr, hřiště, relaxační zóny ve vnitřních prostorách
V blízkosti školy: sport, veřejná knihovna, DDM/středisko volného času
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: individuální schůzky, třístranné schůzky (učitel-rodič-žák), žákovská knížka (elektronická), školní informační systém, telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli, profil školy na sociální síti, školmí časopis/newsletter
Funkce školního informačního systému: e-třídní kniha - přehled učiva, přehled absence, přehled klasifikace, e-omluvenka, možnost chatu s vyučujícími/vedením školy
Školní družina
Adresa: Ulice: Španielova 6227/3, Poruba
Obec: Ostrava
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 708 00
Kontakt na školu: Telefon: 777 302 009
Email: info@montyskola.cz
IZO:181008092
Základní informace
Umístění školní družiny: v budově ZŠ
Bezbariérový přístup: ano
Nabídka zájmových kroužků: ano
Provozní doba
Ranní provoz: ano
Ranní provoz (od - do) : 7:30 - 8:30
Odpolední provoz: ano
Odpolední provoz (od - do): 14:25 - 17:00
Způsob informování zákonných zástupců: e-mailová komunikace, vnitřní informační systém, webové stránky
Školní jídelna - výdejna
Adresa: Ulice: Španielova 6227/3, Poruba
Obec: Ostrava
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 708 00
Kontakt na školu: Telefon: 777 302 009
Email: info@montyskola.cz
IZO:181035952
Stravování
Školní jídelna/výdejna: v budově školy
Bufet: ne
Specifické stravovací projekty: školní mléko, ovoce do škol
Nápojové/potravinové automaty: ano