Logo školy

Soukromé osmileté gymnázium DINO-HIGH SCHOOL s.r.o.

Škola / charakteristika školy
Název školy:Soukromé osmileté gymnázium DINO-HIGH SCHOOL s.r.o.
Adresa školy: Ulice: Bellova 352
Obec: Praha 10 - Petrovice
Kraj: Praha
PSČ: 109 00
Ředitel:Mgr. Ondřej Zaorálek
Kontakt na školu Telefon: 602 362 768
Email: info@dinoskola.cz
Web: www.dinoskola.cz
IČ:27441253
RED-IZO:651040370
Zřizovatel:Iveta Páleníčková
Typ zřizovatele:Privátní sektor
Střední škola
Adresa: Ulice: Bellova 352
Obec: Praha 10 - Petrovice
Kraj: Praha
PSČ: 109 00
Kontakt na školu: Telefon: 602 362 768
IZO:151040389
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou
Forma vzdělání: denní
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 128
Aktuální počet žáků: 117
Dny otevřených dveří (termín/y): 30. 11., 11. 1.
Forma přijímacího řízení: pohovor, písemná
Přijímací zkoušky: ano ve všech oborech
Přijímací zkoušky z předmětů: český jazyk, matematika, cizí jazyk
Termín přijímacích zkoušek: 17. 4., 18. 4.
Bezbariérový přístup: ne
Zabezpečení vstupu školy: recepce s přítomností dospělé osoby, turniket, vstup na elektronický čip, kamerový systém
Umístění školy v obci: klidná ulice
Dopravní dostupnost: MHD, autobus
Linka MHD nebo integrované dopravy: 125
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 200
Vstup do školy umožněn od: 7:45
Začátek první vyučovací hodiny: 8:45
Roční školné v Kč: 188000
Rozšířené informace o ročním školném: Vyšší gymnázium: 213 000 Kč - 250 000 Kč
Přípravné kurzy: přípravné kurzy pro uchazeče
Charakteristika školy
Zaměření : všeobecné - jazykové
Speciálně vybavené odborné učebny: chemie, fyzika, výtvarná výchova, ICT, cizí jazyky, knihovna, hudební výchova
Prostory pro výuku tělesné výchovy: tělocvična/sportovní hala
Specifické akce školy (pravidelné): tématické/projektové dny, exkurze, návštěvy kulturních akcí, plesy, adaptační kurzy, sportovní dny, zahradní slavnosti, výlety, škola v přírodě/ozdravné pobyty, besedy a přednášky pro veřejnost
Zapojení ve specifických programech : Zdravá škola - zdravý život
Certifikáty škol: Etická škola
Mezinárodní spolupráce: sportovní pobyt v zahraničí, společné projekty se zahraničním subjektem, partnerské školy
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: německý, francouzský, anglický, španělský
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ano
Výuka cizích jazyků metodou CLIL - jazyky: anglický
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ano
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce - jazyky: anglický
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: lyžování, vodácký kurz
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Příběhy bezpráví (Člověk v tísni), Jeden svět na školách (Člověk v tísni)
Specifické formy podpory žákům: Pedagogické intervence, PSPP
Přítomnost specialistů: školní psycholog, speciální pedagog, školní metodik prevence, výchovný poradce
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: WiFi v celé škole
Využití internetu ve výuce: Školní tablety/notebooky/mobilní učebna, BYOD
Zájmové činnosti: výtvarné (např. malování, keramika), hudební, taneční, společenské hry, sportovní, ICT, rukodělné, programování/robotika, jazykové, přírodovědné
Místo pro trávení volného času: studovna/knihovna, školní dvůr, zahrada, herna
V blízkosti školy: sport, park/přírodní zázemí, veřejná knihovna, ZUŠ
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třídní schůzky, školní informační systém, individuální schůzky, konzultační hodiny, e-mailová komunikace s učiteli, telefonická komunikace s učiteli
Funkce školního informačního systému: e-třídní kniha - přehled učiva, přehled absence, přehled klasifikace, e-omluvenka, výběr jídel ve školní jídelně/odhlašování
Školní klub
Adresa: Ulice: Bellova 352, Petrovice
Obec: Praha 10
Kraj: Praha
PSČ: 109 00
Kontakt na školu:
IZO:181093391
Základní informace
Jsou přijímáni všichni zájemci: ano
Výše měsíční úplaty za pobyt ve školním klubu: 0
Umístění školního klubu: v budově ZŠ
Bezbariérový přístup: ne
Nabídka zájmových kroužků: ne
Provozní doba
Ranní provoz: ne
Odpolední provoz: ano
Odpolední provoz (od - do): 12:00-17:30
Způsob informování zákonných zástupců: webové stránky, e-mailová komunikace