Logo školy

Soukromé osmileté gymnázium DINO-HIGH SCHOOL s.r.o.

Škola / charakteristika školy
Název školy:Soukromé osmileté gymnázium DINO-HIGH SCHOOL s.r.o.
Adresa školy: Ulice: Bellova 352
Obec: Praha 10 - Petrovice
Kraj: Praha
PSČ: 109 00
Ředitel:Mgr. Ondřej Zaorálek
Kontakt na školu Telefon: 602 362 768
Email: info@dinoskola.cz
Web: www.dinoskola.cz
IČ:27441253
RED-IZO:651040370
Zřizovatel:Iveta Páleníčková
Typ zřizovatele:Privátní sektor
Střední škola
Adresa: Ulice: Bellova 352
Obec: Praha 10 - Petrovice
Kraj: Praha
PSČ: 109 00
Kontakt na školu: Telefon: 602 362 768
Fax: 241 482 139
IZO:151040389
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou
Forma vzdělání: denní
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Forma přijímacího řízení: písemná, pohovor
Přijímací zkoušky: ano ve všech oborech
Přijímací zkoušky z předmětů: český jazyk, matematika, cizí jazyk
Zabezpečení vstupu školy: recepce s přítomností dospělé osoby, turniket
Umístění školy v obci: klidná ulice
Dopravní dostupnost: MHD, autobus
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 100
Začátek první vyučovací hodiny: 8:45
Roční školné v Kč: 165000
Rozšířené informace o ročním školném: Vyšší gymnázium: 187 000 Kč - 220 000 Kč
Přípravné kurzy: přípravné kurzy pro uchazeče
Charakteristika školy
Zaměření : všeobecné - jazykové
Speciálně vybavené odborné učebny: chemie, fyzika, ICT, cizí jazyky, knihovna, hudební výchova, výtvarná výchova
Prostory pro výuku tělesné výchovy: tělocvična/sportovní hala
Specifické akce školy (pravidelné): plesy, tématické/projektové dny, exkurze, návštěvy kulturních akcí, sportovní dny, adaptační kurzy, výlety, zahradní slavnosti
Zapojení ve specifických programech : Zdravá škola - zdravý život
Certifikáty škol: Etická škola
Mezinárodní spolupráce: partnerské školy, sportovní pobyt v zahraničí, společné projekty se zahraničním subjektem
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický, německý, francouzský, španělský
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ano
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce - jazyky: anglický
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: lyžování, vodácký kurz
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Jeden svět na školách (Člověk v tísni), Příběhy bezpráví (Člověk v tísni)
Přítomnost specialistů: školní psycholog, speciální pedagog, školní metodik prevence, výchovný poradce
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: WiFi v celé škole
Využití internetu ve výuce: Školní tablety/notebooky/mobilní učebna
Zájmové činnosti: sportovní, ICT, výtvarné (např. malování, keramika), hudební, taneční, společenské hry, rukodělné, programování/robotika
Místo pro trávení volného času: zahrada, školní dvůr, herna, studovna/knihovna
V blízkosti školy: sport, veřejná knihovna, park/přírodní zázemí
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třídní schůzky, individuální schůzky, školní informační systém, telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli, konzultační hodiny
Funkce školního informačního systému: e-třídní kniha - přehled učiva, přehled absence, přehled klasifikace, e-omluvenka, výběr jídel ve školní jídelně/odhlašování
Školní klub
Adresa: Ulice: Bellova 352, Petrovice
Obec: Praha 10
Kraj: Praha
PSČ: 109 00
Kontakt na školu:
IZO:181093391