Zde může být obrázek školy.

G.A.P.education, střední škola s.r.o.

Škola / charakteristika školy
Název školy:G.A.P.education, střední škola s.r.o.
Adresa školy: Ulice: Meteorologická 181/2
Obec: Praha 4 - Libuš
Kraj: Praha
PSČ: 142 00
Ředitel:MgA. Janka Šteindlerová
Kontakt na školu Telefon: 242 446 615
Email: steindlerova@gape.cz
Web: www.gape.cz
IČ:27907538
RED-IZO:651040744
Zřizovatel:MgA. Janka Šteindlerová
Typ zřizovatele:Privátní sektor
Střední škola
Adresa: Ulice: Meteorologická 181
Obec: Praha 4 - Libuš
Kraj: Praha
PSČ: 142 00
Kontakt na školu: Telefon: 775 161 616
Fax: 244 464 773
IZO:151040753
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou
Forma vzdělání: denní
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 240
Aktuální počet žáků: 88
Dny otevřených dveří (termín/y): 27.11.2021
Forma přijímacího řízení: talentová , pohovor
Přijímací zkoušky: ne
Bezbariérový přístup: ne
Zabezpečení vstupu školy: videotelefon, kamerový systém
Umístění školy v obci: klidová zóna
Dopravní dostupnost: MHD
Linka MHD nebo integrované dopravy: 113, 197
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 20
Vstup do školy umožněn od: 7.30
Začátek první vyučovací hodiny: 8.00
Roční školné v Kč: 30000
Stipendium: prospěchové
Přípravné kurzy: přípravné kurzy pro uchazeče
Charakteristika školy
Zaměření : odborné
Speciálně vybavené odborné učebny: výtvarná výchova, ICT
Prostory pro výuku tělesné výchovy: mimo areál školy
Specifické akce školy (pravidelné): exkurze, návštěvy kulturních akcí, adaptační kurzy, výlety
Spolupráce s firmami: exkurze ve firmě/firmách, část praktického vyučování probíhá ve firmě/firmách
Mezinárodní spolupráce:
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: turistika
Přítomnost specialistů: výchovný poradce, školní metodik prevence
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: učebny ICT, WiFi v celé škole
Zájmové činnosti: výtvarné (např. malování, keramika)
Místo pro trávení volného času: vyhrazená učebna, relaxační zóny ve vnitřních prostorách
V blízkosti školy: sport, park/přírodní zázemí
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třídní schůzky, žákovská knížka (papírová), e-mailová komunikace s učiteli, individuální schůzky, žákovská knížka (elektronická), telefonická komunikace s učiteli, profil školy na sociální síti, konzultační hodiny