Logo školy

Obchodní akademie, Hotelová škola a Střední odborná škola, Turnov, Zborovská 519, příspěvková organizace

Škola / charakteristika školy
Název školy:Obchodní akademie, Hotelová škola a Střední odborná škola, Turnov, Zborovská 519, příspěvková organizace
Adresa školy: Ulice: Zborovská 519
Obec: Turnov
Kraj: Liberecký
PSČ: 511 01
Ředitel:Ing. Eva Antošová
Kontakt na školu Telefon: 481 350 011
Email: info@ohsturnov.cz
Web: www.ohsturnov.cz
IČ:75129507
RED-IZO:691000093
Zřizovatel:Liberecký kraj
Typ zřizovatele:Kraj
Střední škola
Adresa: Ulice: Zborovská 519
Obec: Turnov
Kraj: Liberecký
PSČ: 511 01
Kontakt na školu: Telefon: 481 350 011
Fax: 485 321 825
IZO:108036421
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s výučním listem, střední vzdělání s maturitní zkouškou
Forma vzdělání: denní
Nejvyšší povolený počet žáků: 1003
Aktuální počet žáků: 580
Forma přijímacího řízení: bez přijímací zkoušky
Přijímací zkoušky: ano v některých oborech
Přijímací zkoušky z předmětů: český jazyk, matematika, všeobecné studijní předpoklady
Termín přijímacích zkoušek: 22. - 23. 4. 2015
Bezbariérový přístup: ano částečně
Umístění školy v obci: centrum, širší centrum, klidná ulice
Dopravní dostupnost: MHD, vlak, integrovaná doprava, autobus
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 500
Vstup do školy umožněn od: 7:30
Začátek první vyučovací hodiny: 7:50
Roční školné v Kč: 0
Stipendium: podporující žáky v závislosti na docházce, prospěchové
Školní vzdělávací program: EANT1_1 opt. SVP_projektova_verze_MOV (1).pdf (4258,2 KB)
Charakteristika školy
Zaměření : odborné
Speciálně vybavené odborné učebny: praktické vyučování, ICT, cizí jazyky, knihovna
Prostory pro výuku tělesné výchovy: v areálu školy, tělocvična/sportovní hala, mimo areál školy, venkovní hřiště, posilovna, sportovní areál (atletika), ledová plocha
Specifické akce školy (pravidelné): sportovní dny, exkurze, Lyžařský výcvikový kurz Sportovně turistický kurz Jazykové kurzy Barmanský kurz Cukrářský kurz Kurz studené kuchyně Kurz o kávě Carving Someliérský kurz, výlety, návštěvy kulturních akcí, plesy
Zapojení ve specifických programech : Erasmus +
Spolupráce s firmami: exkurze ve firmě/firmách, stáže ve firmě/firmách, část praktického vyučování probíhá ve firmě/firmách
Mezinárodní spolupráce: výměnné pobyty, studijní pobyt v zahraničí, spolupráce se zaměstnavateli v zahraničí
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický, německý
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: turistika, bruslení, lyžování
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: WiFi v části školy
Zájmové činnosti: jazykové, technické
Místo pro trávení volného času: studovna/knihovna, zahrada
V blízkosti školy: kultura, sport, ZUŠ, DDM/středisko volného času, veřejná knihovna
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: e-mailová komunikace s učiteli, Elektronický přístup ke klasifikaci žáka na stránkách školy., individuální schůzky, žákovská knížka (papírová), třídní schůzky, telefonická komunikace s učiteli
Domov mládeže
Adresa: Ulice: Skálova 466
Obec: Turnov
Kraj: Liberecký
PSČ: 511 01
Kontakt na školu: Telefon: 481 322 841
Fax: 481 321 825
IZO:108009882
Školní jídelna
Adresa: Ulice: Zborovská 519
Obec: Turnov
Kraj: Liberecký
PSČ: 511 01
Kontakt na školu: Telefon: 481 350 022
Fax: 481 321 825
IZO:102766011
Školní jídelna - výdejna
Adresa: Ulice: Alešova 1723
Obec: Turnov
Kraj: Liberecký
PSČ: 511 01
Kontakt na školu: Telefon: 481 319 111
Fax: 481 322 571
IZO:110200233