Zde může být obrázek školy.

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Rychnov nad Kněžnou, U Stadionu 1166

Škola / charakteristika školy
Název školy:Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Rychnov nad Kněžnou, U Stadionu 1166
Adresa školy: Ulice: U Stadionu 1166
Obec: Rychnov nad Kněžnou
Kraj: Královéhradecký
PSČ: 516 01
Ředitel:Mgr. Bc. Dana Havranová
Kontakt na školu Telefon: 494 539 211
Email: skola@vosrk.cz
Web: vosrk.cz
IČ:75137011
RED-IZO:691000107
Zřizovatel:Královéhradecký kraj
Typ zřizovatele:Kraj
Střední škola
Adresa: Ulice: U Stadionu 1166
Obec: Rychnov nad Kněžnou
Kraj: Královéhradecký
PSČ: 516 01
Kontakt na školu: Telefon: 494 539 211
Fax: 494 539 233
IZO:060884720
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou, střední vzdělání s výučním listem
Forma vzdělání: denní, dálková
Forma přijímacího řízení: písemná
Přijímací zkoušky: ano v některých oborech
Přijímací zkoušky z předmětů: český jazyk, matematika
Bezbariérový přístup: ano částečně
Umístění školy v obci: klidná ulice, centrum
Dopravní dostupnost: MHD, vlak, autobus
Stipendium:
Charakteristika školy
Zaměření : odborné
Speciálně vybavené odborné učebny: fyzika, ICT, cizí jazyky, praktické vyučování, knihovna
Prostory pro výuku tělesné výchovy: v areálu školy, venkovní hřiště, posilovna, tělocvična/sportovní hala
Specifické akce školy (pravidelné): sportovní dny, exkurze, návštěvy kulturních akcí, plesy
Certifikáty škol: Škola doporučená zaměstnavateli
Spolupráce s firmami: část praktického vyučování probíhá ve firmě/firmách, stáže ve firmě/firmách
Mezinárodní spolupráce: partnerské školy, studijní pobyt v zahraničí
Zapojení do evropských projektů: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: německý, ruský, anglický
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: vodácký kurz, bruslení, lyžování
Přítomnost specialistů: speciální pedagog, výchovný poradce, školní metodik prevence
Nabídka dalšího vzdělávání: kurz autoškoly, kurzy svařování
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: učebny ICT, počítače ve třídách, počítače ve společných prostorách, WiFi v celé škole
Zájmové činnosti: technické, sportovní
Místo pro trávení volného času: studovna/knihovna, hřiště
V blízkosti školy: veřejná knihovna, DDM/středisko volného času, sport, kultura, ZUŠ
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: konzultační hodiny, profil školy na sociální síti, třídní schůzky, žákovská knížka (elektronická), e-mailová komunikace s učiteli, individuální schůzky, telefonická komunikace s učiteli
Vyšší odborná škola
Adresa: Ulice: U Stadionu 1166
Obec: Rychnov nad Kněžnou
Kraj: Královéhradecký
PSČ: 516 01
Kontakt na školu: Telefon: 494 539 211
Fax: 494 539 233
IZO:110032250
Základní informace
Forma vzdělání: denní
Přijímací zkoušky: ano, ve všech oborech
Forma přijímacího řízení: pohovor
Bezbariérový přístup: ano, zcela
Umístění školy v obci: centrum, klidná ulice
Dopravní dostupnost: MHD, vlak, parkování u školy, autobus
Roční školné v Kč: 3000
Snížené školné: ne
Charakteristika školy
Specifické akce školy (pravidelné): exkurze, odborné stáže
Spolupráce s firmami: stáže ve firmě/firmách, část praktického vyučování probíhá ve firmě/firmách
Mezinárodní spolupráce: studijní pobyt v zahraničí
Zapojení do evropských projektů: ano
Vzdělávání
Obory vzdělání: Automobilová diagnostika a servis; Firemní ekonomika
Výuka cizích jazyků: německý, anglický
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce - jazyky:
Služby studentům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: WiFi v celé škole, učebny ICT
Místo pro trávení volného času: studovna/knihovna
Ubytování: ano
Stravování: ano
Domov mládeže
Adresa: Ulice: Javornická 1209
Obec: Rychnov nad Kněžnou
Kraj: Královéhradecký
PSČ: 516 01
Kontakt na školu: Telefon: 494 534 484
IZO:060884738
Školní jídelna
Adresa: Ulice: Javornická 1209
Obec: Rychnov nad Kněžnou
Kraj: Královéhradecký
PSČ: 516 01
Kontakt na školu: Telefon: 494 534 484
IZO:102754985
Školní jídelna - výdejna
Adresa: Ulice: Na Jamách 1180
Obec: Rychnov nad Kněžnou
Kraj: Královéhradecký
PSČ: 516 01
Kontakt na školu:
IZO:181072874