Zde může být obrázek školy.

Základní škola Police, příspěvková organizace

Škola / charakteristika školy
Název školy:Základní škola Police, příspěvková organizace
Adresa školy: Ulice:
Obec: Police 146
Kraj: Vysočina
PSČ: 675 34
Ředitel:Mgr. Marie Frühaufová
Kontakt na školu Telefon: 568 445 022
Email: zspolice@seznam.cz
Web: www.zspolice.webgarden.cz
IČ:75133881
RED-IZO:691000158
Zřizovatel:Obec Police
Typ zřizovatele:Obec
Základní škola
Adresa: Ulice:
Obec: Police 146
Kraj: Vysočina
PSČ: 675 34
Kontakt na školu: Telefon: 568 445 022
IZO:181002418
Základní informace
Velikost školy: jen 1. stupeň
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 50
Aktuální počet žáků: 28
Dny otevřených dveří (termín/y): nemáme
Zahájení zápisu do 1. ročníku: 4.9.2021
Ukončení zápisu do 1. ročníku: 4.9.2021
Bezbariérový přístup: ne
Zabezpečení vstupu školy: kódování dveří-zvonek
Umístění školy v obci: klidná ulice
Dopravní dostupnost: autobus
Linka MHD nebo integrované dopravy: -
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 200
Vstup do školy umožněn od: 6.45
Začátek první vyučovací hodiny: 7.45
Roční školné v Kč: 0
Možnost získat stipendium: ne
Koncepce školy: Koncepce rozvoje ZŠ Police.doc (30,7 KB)
Školní vzdělávací program: ŠVP- Sluníčko- poslední aktualizace - minvýst.doc (1189,9 KB)
Školní vzdělávací program - družina: ŠVP pro školní družinu,nová verze.doc (70,1 KB)
Školní řád: Školní řád ZŠ Police 2021-2022.docx (46,1 KB)
Poslední výroční zpráva: Výroční zpráva šk. rok 2020-2021+ hospodaření školy za rok 2020.doc (227,3 KB)
Charakteristika školy
Zaměření: všeobecné
Prostory pro výuku tělesné výchovy: tělocvična/sportovní hala
Specifické akce školy (pravidelné): výlety, besídky/akademie, tématické/projektové dny, exkurze, návštěvy kulturních akcí
Zapojení ve specifických programech: ne
Certifikáty škol: Finančně gramotná škola
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou i slovně
Výuka cizích jazyků: německý, anglický
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ano
Výuka cizích jazyků metodou CLIL - jazyky: anglický, německý
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: bruslení, plavání
Metody čtení: analyticko-syntetická (slabikovací) metoda, čtenářská dílna
Metody výuky matematiky: klasická výuka
Alternativní písmo: comenia script
Specifické formy podpory žákům: všichni žáci mají naši podporu
Přítomnost specialistů: asistent pedagoga
Školní družina: ano
Školní klub: ne
Školní družina - rozvrh: Školní družina-rozvrh hodin-2021-2022.docx (12,1 KB)
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ne
Rozvrhy hodin: Rozvrh hodin šk. rok 2021-2022.docx (15,3 KB)
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: WiFi v celé škole, počítače ve třídách
Využití internetu ve výuce: internet může používat každý vyučující v kterékoliv hodině, ve všech třídách
Zájmové činnosti: výtvarné (např. malování, keramika), sportovní, jazykové, společenské hry, taneční, ICT, hudební
Místo pro trávení volného času:
V blízkosti školy: park/přírodní zázemí, veřejná knihovna, ZUŠ, kultura, sport
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: e-mailová komunikace s učiteli, telefonická komunikace s učiteli, žákovská knížka (papírová), třístranné schůzky (učitel-rodič-žák), třídní schůzky, individuální schůzky
Přípravná třída
Přípravná třída: ne
Počet přípravných tříd: 0
Školní družina
Adresa: Ulice:
Obec: Police 146
Kraj: Vysočina
PSČ: 675 34
Kontakt na školu: Telefon: 568 445 022
IZO:181002574
Školní jídelna
Adresa: Ulice:
Obec: Police 146
Kraj: Vysočina
PSČ: 675 34
Kontakt na školu: Telefon: 568 445 022
IZO:181002566