Zde může být obrázek školy.

Gymnázium mezinárodních a veřejných vztahů Praha s.r.o.

Škola / charakteristika školy
Název školy:Gymnázium mezinárodních a veřejných vztahů Praha s.r.o.
Adresa školy: Ulice: Kuncova 1580
Obec: Praha 5
Kraj: Praha
PSČ: 155 00
Ředitel:Mgr. Hana Třebická
Kontakt na školu Telefon: 251 550 846
Email: info@gmvv.cz
Web: www.gmvv.cz
IČ:28197682
RED-IZO:691000212
Zřizovatel:
Typ zřizovatele:Privátní sektor
Střední škola
Adresa: Ulice: Kuncova 1580
Obec: Praha 5
Kraj: Praha
PSČ: 155 00
Kontakt na školu: Telefon: 251 550 846
IZO:181002931
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou
Forma vzdělání: denní
Rozmístění školy: škola má více samostatných budov
Nejvyšší povolený počet žáků: 480
Aktuální počet žáků: 462
Dny otevřených dveří (termín/y): 8.12.2022, 9.1.2022, 1.2.2023
Forma přijímacího řízení: pohovor, ústní , písemná
Přijímací zkoušky: ano ve všech oborech
Přijímací zkoušky z předmětů: cizí jazyk, český jazyk, matematika, všeobecné studijní předpoklady
Termín přijímacích zkoušek: 17.4.2023, 18.4.2023
Bezbariérový přístup: ne
Zabezpečení vstupu školy: recepce s přítomností dospělé osoby
Umístění školy v obci: rušná ulice, širší centrum, centrum, klidná ulice
Dopravní dostupnost: MHD
Linka MHD nebo integrované dopravy: metro Stodůlky pro budovu osmiletého a šestiletého nižšího stupně gymnázia, zastávka Klamovka pro budovu osmiletého, šestiletého a čtyřletého gymnázia pro vyšší stupeň
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 300
Vstup do školy umožněn od: 7:20, 7:30
Začátek první vyučovací hodiny: 8.15, 8.30
Roční školné v Kč: 62000
Rozšířené informace o ročním školném: 62 000 Kč pro osmileté gymnázium, 60 000 pro šestileté a čtyřleté gymnáziu
Stipendium: prospěchové
Přípravné kurzy: přípravné kurzy pro uchazeče
Charakteristika školy
Zaměření : všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: ICT, praktické vyučování, knihovna
Prostory pro výuku tělesné výchovy: tělocvična/sportovní hala, mimo areál školy
Specifické akce školy (pravidelné): zahradní slavnosti, adaptační kurzy, besídky/akademie, plesy, tématické/projektové dny, sportovní dny, výlety, škola v přírodě/ozdravné pobyty, návštěvy kulturních akcí, exkurze, jarmarky a dílny
Zapojení ve specifických programech : Rodiče vítáni, UNICEF
Certifikáty škol: Rodiče vítáni
Domácí spolupráce : Univerzita Karlova v Praze, Policie ČR, Velvyslanectví Mexika, Španělska, Venezuely, Kuby
Spolupráce s firmami: exkurze ve firmě/firmách, stáže ve firmě/firmách
Mezinárodní spolupráce: jazykový pobyt v zahraničí, společné projekty se zahraničním subjektem, výměnné pobyty, partnerské školy, studijní pobyt v zahraničí
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: francouzský, španělský, německý, ruský, anglický
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ano
Výuka cizích jazyků metodou CLIL - jazyky: anglický
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ano
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce - jazyky: anglický
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: vodácký kurz, plavání, lyžování, bruslení
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Jeden svět na školách (Člověk v tísni), Příběhy našich sousedů (Post Bellum), Příběhy bezpráví (Člověk v tísni)
Přítomnost specialistů: výchovný poradce, školní metodik prevence
Nabídka dalšího vzdělávání: jazykové certifikace
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: učebny ICT, WiFi v celé škole, počítače ve společných prostorách
Využití internetu ve výuce: Pouze v rámci počítačové učebny, Školní tablety/notebooky/mobilní učebna
Zájmové činnosti:
Místo pro trávení volného času: studovna/knihovna, relaxační zóny ve vnitřních prostorách
V blízkosti školy: park/přírodní zázemí, veřejná knihovna, ZUŠ, sport, kultura, DDM/středisko volného času
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třídní schůzky, individuální schůzky, telefonická komunikace s učiteli, konzultační hodiny, školmí časopis/newsletter, profil školy na sociální síti, třístranné schůzky (učitel-rodič-žák), školní informační systém, žákovská knížka (elektronická), e-mailová komunikace s učiteli
Funkce školního informačního systému: e-třídní kniha - přehled učiva, přehled absence, přehled klasifikace, e-nástěnka, výběr jídel ve školní jídelně/odhlašování, přihlašování na akce, možnost platby/přehled zaplacení
Školní jídelna
Adresa: Ulice: Plzeňská 117
Obec: Praha 5
Kraj: Praha
PSČ:
Kontakt na školu:
IZO:181054060