Zde může být obrázek školy.

Centrum BAZALKA - Základní škola speciální a Mateřská škola speciální, o.p.s.

Škola / charakteristika školy
Název školy:Centrum BAZALKA - Základní škola speciální a Mateřská škola speciální, o.p.s.
Adresa školy: Ulice: U Jeslí 198
Obec: České Budějovice
Kraj: Jihočeský
PSČ: 370 01
Ředitel:Mgr. Milan Abrman
Kontakt na školu Telefon: 387 001 010,60
Email: skola@centrumbazalka.cz
Web: www.centrumbazalka.cz
IČ:28086830
RED-IZO:691000450
Zřizovatel:
Typ zřizovatele:Privátní sektor
Mateřská škola
Adresa: Ulice: U jeslí 198
Obec: České Budějovice
Kraj: Jihočeský
PSČ: 370 01
Kontakt na školu: Telefon: 723 014 012
IZO:181006324
Základní škola
Adresa: Ulice: U Jeslí 198
Obec: České Budějovice
Kraj: Jihočeský
PSČ: 370 01
Kontakt na školu: Telefon: 387 001 010
IZO:181006961
Základní informace
Velikost školy: 1. i 2. stupeň
Nejvyšší povolený počet žáků: 36
Bezbariérový přístup: ano zcela
Umístění školy v obci: širší centrum
Dopravní dostupnost: autobus, MHD, vlak
Linka MHD nebo integrované dopravy: 6, 9, 10, 13, 14, 18, 21
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 300
Vstup do školy umožněn od: 6:30
Začátek první vyučovací hodiny: 8:30
Roční školné v Kč: 0
Charakteristika školy
Zaměření:
Speciálně vybavené odborné učebny: knihovna, praktické vyučování, ICT
Prostory pro výuku tělesné výchovy: v areálu školy
Specifické akce školy (pravidelné): besídky/akademie, tématické/projektové dny, výlety, návštěvy kulturních akcí
Vzdělávání
Přítomnost specialistů: asistent pedagoga, výchovný poradce, logoped, speciální pedagog, školní metodik prevence
Školní družina: ne
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: počítače ve třídách, WiFi v celé škole, počítače ve společných prostorách, učebny ICT
Místo pro trávení volného času: vyhrazená učebna, herna, zahrada
V blízkosti školy: sport, kultura
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli, individuální schůzky, facebook