Logo školy

Základní škola a mateřská škola Parentes Praha

Škola / charakteristika školy
Název školy:Základní škola a mateřská škola Parentes Praha
Adresa školy: Ulice: Opatovická 1659/4, Nové Město
Obec: Praha 1
Kraj: Praha
PSČ: 110 00
Ředitel:Mgr. Veronika Rybníčková
Kontakt na školu Telefon: 212 340 021
Mobil: 777 782 733
Email: zs@parentes.cz
Web: http://www.parentes.cz
IČ:71341048
RED-IZO:691000549
Zřizovatel:Spolek Parentes
Typ zřizovatele:Privátní sektor
Mateřská škola
Adresa: Ulice: Přímá 1782/8, Smíchov
Obec: Praha 5
Kraj: Praha
PSČ: 150 00
Kontakt na školu: Telefon: 606 938 776
Fax: 251 565 665
IZO:181007380
Základní informace
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet dětí: 36
Dopravní dostupnost: MHD
Charakteristika školy
Provoz MŠ: celodenní, polodenní
Prostory pro pohybové aktivity: v areálu školy, mimo areál školy, venkovní hřiště
Specifické akce školy (pravidelné): besídky/akademie, exkurze, výlety, zahradní slavnosti
Zapojení do evropských projektů: ano
Vzdělávání
Přítomnost specialistů: asistent pedagoga
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třídní schůzky, individuální schůzky, telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli, profil školy na sociálních sítích
Základní škola
Adresa: Ulice: Tlumačovská 1237/32, Stodůlky
Obec: Praha 5
Kraj: Praha
PSČ: 155 00
Kontakt na školu:
IZO:181061465
Základní informace
Velikost školy: 1. i 2. stupeň
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 194
Bezbariérový přístup: ne
Zabezpečení vstupu školy: Kód.
Dopravní dostupnost: MHD
Linka MHD nebo integrované dopravy: Metro B Lužiny, autobus číslo 137, 142, 184, 225
Vstup do školy umožněn od: 7:00
Začátek první vyučovací hodiny: 8:45
Charakteristika školy
Zaměření:
Zapojení ve specifických programech: Ovoce a zelenina do škol, Mléko do škol, Erasmus, Klub mladých čtenářů Albatros, OP VVV, OMJ, Demokratická kultura
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou i slovně
Výuka cizích jazyků: anglický, španělský
Metody čtení: genetická (hlásková) metoda
Metody výuky matematiky: konstruktivisticky orientovaná výuka - výuka dle metody prof. Hejného
Specifické formy podpory žákům: Tutoriální systém.
Přítomnost specialistů: speciální pedagog, asistent pedagoga, výchovný poradce, školní metodik prevence
Školní družina: ano
Služby žákům
Zájmové činnosti: sportovní, jazykové, výtvarné (např. malování, keramika), hudební, literárně-dramatické, taneční, přírodovědné, společenské hry, programování/robotika
Místo pro trávení volného času: školní dvůr
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třídní schůzky, individuální schůzky, žákovská knížka (papírová), telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli, profil školy na sociálních sítích, besedy o vzdělávání
Přípravná třída
Přípravná třída: ne
Školní družina
Adresa: Ulice: Tlumačovská 1237/32, Stodůlky
Obec: Praha 5
Kraj: Praha
PSČ: 155 00
Kontakt na školu:
IZO:181062038
Základní informace
Jsou přijímáni všichni zájemci: ano
Umístění školní družiny: v budově ZŠ
Bezbariérový přístup: ne
Nabídka zájmových kroužků: ano
Provozní doba
Odpolední provoz: ano
Odpolední provoz (od - do): do 17:00
Školní jídelna - výdejna
Adresa: Ulice: Přímá 1782/8, Smíchov
Obec: Praha 5
Kraj: Praha
PSČ: 150 00
Kontakt na školu: Telefon: 606 938 776
Fax: 251 565 665
IZO:181007398
Stravování
Školní jídelna/výdejna: v budově školy
Možnost výběru z více jídel: 2 jídla
Dietní stravování: ano
Cena oběda v Kč: 35
Bufet: ne
Specifické stravovací projekty: ovoce do škol, školní mléko
Nápojové/potravinové automaty: ne