Zde může být obrázek školy.

Střední odborná škola Třineckých železáren

Škola / charakteristika školy
Název školy:Střední odborná škola Třineckých železáren
Adresa školy: Ulice: Lánská 132
Obec: Třinec - Kanada
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 739 61
Ředitel:Mgr. Aleš Adamus
Kontakt na školu Telefon: 558 380 000
Email: sekretariat@sostrinec.cz
Web: sostrinec.cz
IČ:27856216
RED-IZO:691000662
Zřizovatel:TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a.s.
Typ zřizovatele:Privátní sektor
Střední škola
Adresa: Ulice: Lánská 132
Obec: Třinec - Kanada
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 739 61
Kontakt na školu: Telefon: 558 380 821
Fax: 558 321 256
IZO:110500032
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou, střední vzdělání s výučním listem
Forma vzdělání: denní, večerní
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 1500
Aktuální počet žáků: 410
Dny otevřených dveří (termín/y): 12.11. 2020, 9.12. 2020 online, 16.1. 2021 online, 26.1. 2021 online
Forma přijímacího řízení: bez přijímací zkoušky
Přijímací zkoušky: ano v některých oborech
Přijímací zkoušky z předmětů: český jazyk, matematika
Bezbariérový přístup: ano částečně
Zabezpečení vstupu školy: recepce s přítomností dospělé osoby, kamerový systém, vstup na elektronický čip
Umístění školy v obci: klidná ulice
Dopravní dostupnost: MHD
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 100
Vstup do školy umožněn od: Ulice Lánská
Začátek první vyučovací hodiny: 7:55
Stipendium: mimořádné, motivační
Koncepce školy: Podnikatelský plán 2015-2019 materiál 31.1. 2015 Aktuální.doc (2567,2 KB)
Charakteristika školy
Zaměření : odborné
Speciálně vybavené odborné učebny: chemie, fyzika, knihovna, cizí jazyky, praktické vyučování, ICT
Prostory pro výuku tělesné výchovy: venkovní hřiště, mimo areál školy, posilovna, tělocvična/sportovní hala, v areálu školy
Specifické akce školy (pravidelné): adaptační kurzy, výlety, návštěvy kulturních akcí, exkurze, tématické/projektové dny, sportovní dny, jarmarky a dílny
Certifikáty škol:
Spolupráce s firmami: exkurze ve firmě/firmách, část praktického vyučování probíhá ve firmě/firmách, stáže ve firmě/firmách
Mezinárodní spolupráce: partnerské školy, pobyt zaměřený na odborné aktivity v zahraničí
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou i slovně
Výuka cizích jazyků: německý, anglický
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: turistika, lyžování
Přítomnost specialistů: výchovný poradce, školní psycholog, školní metodik prevence
Nabídka dalšího vzdělávání: Svářečský kurz, vazačský kurz
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: WiFi v celé škole, učebny ICT, počítače ve třídách
Využití internetu ve výuce: Školní tablety/notebooky/mobilní učebna
Zájmové činnosti: literárně-dramatické, jazykové, sportovní, programování/robotika, technické, ICT
Místo pro trávení volného času: relaxační zóny ve vnitřních prostorách, vyhrazená učebna, studovna/knihovna, zahrada, hřiště
V blízkosti školy: sport, park/přírodní zázemí
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: individuální schůzky, telefonická komunikace s učiteli, třídní schůzky, e-mailová komunikace s učiteli, žákovská knížka (elektronická), školní informační systém, konzultační hodiny, profil školy na sociální síti, třístranné schůzky (učitel-rodič-žák), školmí časopis/newsletter
Funkce školního informačního systému: možnost platby/přehled zaplacení, výběr jídel ve školní jídelně/odhlašování, přehled absence, přehled klasifikace
Domov mládeže
Adresa: Ulice: Lánská 132
Obec: Třinec III
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 739 61
Kontakt na školu: Telefon: 558 321 256
Fax: 558 321 256
IZO:110030087
Školní jídelna
Adresa: Ulice: Lánská 132
Obec: Třinec III
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 739 61
Kontakt na školu: Telefon: 558 321 256
Fax: 558 321 256
IZO:110030095