Zde může být obrázek školy.

Doctrina - základní škola a mateřská škola, s.r.o.

Škola / charakteristika školy
Název školy:Doctrina - základní škola a mateřská škola, s.r.o.
Adresa školy: Ulice: Na Perštýně 404
Obec: Liberec 4
Kraj: Liberecký
PSČ: 460 01
Ředitel:Mgr. Jiří Paclt
Kontakt na školu Telefon: 485 104 615
Email: paclt@doctrina.cz
Web: http://doctrina.cz
IČ:28695020
RED-IZO:691000701
Zřizovatel:IBERUS EURO, SE
Typ zřizovatele:Privátní sektor
Mateřská škola
Adresa: Ulice: nám. Pod Branou 455
Obec: Liberec 4
Kraj: Liberecký
PSČ: 460 01
Kontakt na školu: Telefon: 485 104 615
IZO:181038528
Základní informace
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet dětí: 50
Aktuální počet dětí: 50
Přijímání dětí mladších 3 let: ano
Bezbariérový přístup: ano částečně
Zabezpečení vstupu školy: videotelefon
Umístění školy v obci: širší centrum
Dopravní dostupnost: MHD
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 100
Charakteristika školy
Provoz MŠ: celodenní
Prostory pro pohybové aktivity: v areálu školy
Specifické akce školy (pravidelné): besídky/akademie, návštěvy kulturních akcí, tématické/projektové dny, zahradní slavnosti, exkurze, jarmarky a dílny, sportovní dny, škola v přírodě/ozdravné pobyty, výlety
Certifikáty škol: Rodiče vítáni
Zapojení do evropských projektů: ano
Vzdělávání
Specifické formy pohybových aktivit: turistika, lyžování
Přítomnost specialistů: logoped, speciální pedagog
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třídní schůzky, individuální schůzky, telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli, profil školy na sociálních sítích, školní informační systém
Funkce školního informačního systému: přihlašování na akce, e-omluvenka, e-nástěnka, výběr jídel ve školní jídelně/odhlašování
Základní škola
Adresa: Ulice: Na Perštýně 404
Obec: Liberec 4
Kraj: Liberecký
PSČ: 460 01
Kontakt na školu: Telefon: 485 104 615
IZO:102229988
Základní informace
Velikost školy: 1. i 2. stupeň
Rozmístění školy: škola má více samostatných budov
Nejvyšší povolený počet žáků: 230
Aktuální počet žáků: 226
Dny otevřených dveří (termín/y): 30.10.2023
Zahájení zápisu do 1. ročníku: 5.4.2024
Ukončení zápisu do 1. ročníku: 5.4.2024
Bezbariérový přístup: ne
Zabezpečení vstupu školy: videotelefon
Umístění školy v obci: centrum
Dopravní dostupnost: MHD
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 300
Začátek první vyučovací hodiny: 8:00
Roční školné v Kč: 49000
Možnost získat stipendium: ano
Poslední výroční zpráva: Vyrocni_zprava_22.pdf (1029 KB)
Charakteristika školy
Zaměření: všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: výtvarná výchova, hudební výchova, knihovna, chemie, fyzika, ICT
Prostory pro výuku tělesné výchovy: venkovní hřiště, v areálu školy, tělocvična/sportovní hala
Specifické akce školy (pravidelné): tématické/projektové dny, sportovní dny, jarmarky a dílny, škola v přírodě/ozdravné pobyty, adaptační kurzy, besedy a přednášky pro veřejnost, zahradní slavnosti, exkurze, výlety, návštěvy kulturních akcí
Certifikáty škol: Rodiče vítáni
Mezinárodní spolupráce: Rastgymnazium Wolfsburg
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou i slovně
Výuka cizích jazyků: německý, anglický, španělský
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ano
Výuka cizích jazyků metodou CLIL - jazyky: anglický
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: plavání, lyžování, vodácký kurz
Metody čtení: analyticko-syntetická (slabikovací) metoda, čtenářská dílna
Metody výuky matematiky: výuka založená na činnostním učení
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Čtení pomáhá (Martin Roman), Elixír do škol (Nadace ČS), Příběhy bezpráví (Člověk v tísni), Příběhy našich sousedů (Post Bellum), Jeden svět na školách (Člověk v tísni), Vzdělávací workshopy z Paměti národa (Post Bellum)
Přítomnost specialistů: speciální pedagog, výchovný poradce, školní metodik prevence, asistent pedagoga
Školní družina: ano
Školní klub: ano
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ne
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: počítače ve třídách, WiFi v celé škole, učebny ICT
Využití internetu ve výuce: BYOD, Školní tablety/notebooky/mobilní učebna
Zájmové činnosti: jazykové, hudební, rukodělné, společenské hry, ICT, programování/robotika, technické, výtvarné (např. malování, keramika), sportovní, literárně-dramatické
Místo pro trávení volného času: zahrada, školní dvůr, relaxační zóny ve vnitřních prostorách, studovna/knihovna, vyhrazená učebna
V blízkosti školy: veřejná knihovna, park/přírodní zázemí, ZUŠ, kultura, sport
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třídní schůzky, individuální schůzky, e-mailová komunikace s učiteli, telefonická komunikace s učiteli, konzultační hodiny, žákovská knížka (papírová), žákovská knížka (elektronická), školní informační systém, profil školy na sociálních sítích, besedy o vzdělávání, třístranné schůzky (učitel-rodič-žák)
Funkce školního informačního systému: e-omluvenka, výběr jídel ve školní jídelně/odhlašování, e-nástěnka, přihlašování na akce, přehled klasifikace, e-třídní kniha - přehled učiva, přehled absence
Přípravná třída
Přípravná třída: ne
Školní družina
Adresa: Ulice: Na Perštýně 404
Obec: Liberec 4
Kraj: Liberecký
PSČ: 460 01
Kontakt na školu: Telefon: 485 104 615
IZO:116401052