Logo školy

Anglo - německá obchodní akademie a.s.

Škola / charakteristika školy
Název školy:Anglo - německá obchodní akademie a.s.
Adresa školy: Ulice: Prusíkova 2577/16, Stodůlky
Obec: Praha 5
Kraj: Praha
PSČ: 155 00
Ředitel:Ing. Miluše Papoušková
Kontakt na školu Telefon: 277 775 611
Email: info@anoa.cz
Web: www.anoa.cz
IČ:25735624
RED-IZO:691001111
Zřizovatel:
Typ zřizovatele:Privátní sektor
Střední škola
Adresa: Ulice: Prusíkova 2577/16, Stodůlky
Obec: Praha 5
Kraj: Praha
PSČ: 155 00
Kontakt na školu: Telefon: 233 350 905
IZO:040652441
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou
Forma vzdělání: denní
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Dny otevřených dveří (termín/y): Přehled na webu školy, jinak kdykoli po předchozí domluvě s Mgr. v. Karasem na adrese v.karas@anoa.cz.
Forma přijímacího řízení: portfolio, pohovor
Přijímací zkoušky: ne
Přijímací zkoušky z předmětů:
Bezbariérový přístup: ano zcela
Zabezpečení vstupu školy: recepce s přítomností dospělé osoby
Umístění školy v obci: klidová zóna
Dopravní dostupnost: MHD
Vstup do školy umožněn od: 7:10
Začátek první vyučovací hodiny: 7:30
Roční školné v Kč: 44800
Rozšířené informace o ročním školném: ve dvou splátkách (možnost individuální úpravy)
Přípravné kurzy:
Charakteristika školy
Zaměření : všeobecné - sportovní, všeobecné - jazykové, všeobecné - humanitní, odborné
Speciálně vybavené odborné učebny:
Prostory pro výuku tělesné výchovy: mimo areál školy, tělocvična/sportovní hala
Specifické akce školy (pravidelné): aktivní účast v programu DofE, mezinárodní spolupráce v rámci projektů Erasmus+, eTwinning, Tandem, výuka v exteriérech apod., návštěvy kulturních akcí, tématické/projektové dny, plesy, adaptační kurzy, exkurze
Zapojení ve specifických programech : DofE, Erasmus +, Tandem, eTwinning, charitativní projekty apod.
Certifikáty škol:
Spolupráce s firmami: stáže ve firmě/firmách, exkurze ve firmě/firmách
Mezinárodní spolupráce: společné projekty se zahraničním subjektem, pobyt zaměřený na odborné aktivity v zahraničí, výměnné pobyty, studijní pobyt v zahraničí, jazykový pobyt v zahraničí, partnerské školy
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: německý, anglický
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy:
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací:
Specifické formy podpory žákům: žáci s SPU, nadaní žáci, žáci z odlišných kulturních prostředí
Přítomnost specialistů: školní metodik prevence, výchovný poradce
Nabídka dalšího vzdělávání: jazykové certifikace, kurz autoškoly, certifikace účetních znalostí
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: učebny ICT, WiFi v celé škole
Využití internetu ve výuce: BYOD
Místo pro trávení volného času: relaxační zóny ve vnitřních prostorách
V blízkosti školy: sport, veřejná knihovna, kultura, park/přírodní zázemí
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: e-mailová komunikace s učiteli, třídní schůzky, individuální schůzky, telefonická komunikace s učiteli, školní informační systém, žákovská knížka (elektronická), profil školy na sociální síti
Funkce školního informačního systému: možnost chatu s vyučujícími/vedením školy, e-nástěnka, e-omluvenka, e-třídní kniha - přehled učiva, přehled absence, přehled klasifikace