Zde může být obrázek školy.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA NELUMBO Education, o.p.s.

Škola / charakteristika školy
Název školy:ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA NELUMBO Education, o.p.s.
Adresa školy: Ulice: Školní 1727
Obec: Jirkov
Kraj: Ústecký
PSČ: 431 11
Ředitel:Mgr. Dita Klucová
Kontakt na školu Telefon: 603 856 456
Email: vladimir.haska@nelumbo.cz
Web: http://www.skolaharmonie.cz
IČ:24706167
RED-IZO:691002053
Zřizovatel:
Typ zřizovatele:Privátní sektor
Mateřská škola
Adresa: Ulice: Školní
Obec: Jirkov
Kraj: Ústecký
PSČ: 431 11
Kontakt na školu: Telefon: 603 856 456
Fax: 474 333 905
IZO:181021862
Základní škola
Adresa: Ulice: Otvice, U Vodárny 278
Obec: Jirkov
Kraj: Ústecký
PSČ: 431 11
Kontakt na školu: Telefon: 603 856 456
Fax: 474 333 905
IZO:181025264
Základní informace
Velikost školy: 1. i 2. stupeň
Nejvyšší povolený počet žáků: 30
Aktuální počet žáků: 13
Dny otevřených dveří (termín/y): 23.9.,30.9.2015
Zahájení zápisu do 1. ročníku: 2.2.2015
Ukončení zápisu do 1. ročníku: 3.2.2015
Bezbariérový přístup: ano zcela
Umístění školy v obci: klidová zóna
Dopravní dostupnost: MHD
Linka MHD nebo integrované dopravy: 522565 156, 522561 152, 522565 158
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 800
Vstup do školy umožněn od: 6:30
Začátek první vyučovací hodiny: 8:00
Roční školné v Kč: 2500
Poslední výroční zpráva:
Charakteristika školy
Zaměření: Montessori
Speciálně vybavené odborné učebny: zeměpis, knihovna
Prostory pro výuku tělesné výchovy: mimo areál školy
Specifické akce školy (pravidelné): sportovní dny, exkurze, škola v přírodě/ozdravné pobyty, besídky/akademie, tématické/projektové dny, návštěvy kulturních akcí, výlety
Zapojení ve specifických programech: Ovoce do škol
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický
Metody čtení: genetická (hlásková) metoda
Přítomnost specialistů: výchovný poradce
Školní družina: ano
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: WiFi v celé škole, počítače ve třídách
Zájmové činnosti: turistické, rukodělné, výtvarné (např. malování, keramika), přírodovědné
Místo pro trávení volného času: vyhrazená učebna, školní dvůr
V blízkosti školy: sport
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: telefonická komunikace s učiteli, individuální schůzky, e-mailová komunikace s učiteli
Přípravná třída
Přípravná třída: ne
Školní družina
Adresa: Ulice: U Vodárny
Obec: Otvice
Kraj: Ústecký
PSČ: 431 11
Kontakt na školu: Telefon: 603 856 456
Fax: 474 333 905
IZO:181043262
Školní jídelna - výdejna
Adresa: Ulice: Školní
Obec: Jirkov
Kraj: Ústecký
PSČ: 431 11
Kontakt na školu: Telefon: 603 856 456
Fax: 474 333 905
IZO:181021871