Zde může být obrázek školy.

Městské gymnázium a střední odborná škola Úpice

Škola / charakteristika školy
Název školy:Městské gymnázium a střední odborná škola Úpice
Adresa školy: Ulice: Havlíčkova 812
Obec: Úpice
Kraj: Královéhradecký
PSČ: 542 32
Ředitel:Ing. Jana Nývltová, CSc.
Kontakt na školu Telefon: 499 881 275
Email: skola@gymsos-upice.cz
Web: gymsos-upice.cz
IČ:72073209
RED-IZO:691002142
Zřizovatel:Město Úpice
Typ zřizovatele:Obec
Střední škola
Adresa: Ulice: Havlíčkova 812
Obec: Úpice
Kraj: Královéhradecký
PSČ: 542 32
Kontakt na školu: Telefon: 499 881 275
Fax: 499 781 311
IZO:015037789
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou
Forma vzdělání: denní
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 360
Aktuální počet žáků: 231
Dny otevřených dveří (termín/y): 14.1.2021
Forma přijímacího řízení: písemná, test (výběr z možností)
Přijímací zkoušky: ano ve všech oborech
Přijímací zkoušky z předmětů: český jazyk, matematika
Termín přijímacích zkoušek: Dle společnosti CERMAT
Bezbariérový přístup: ne
Zabezpečení vstupu školy: vstup na elektronický čip
Umístění školy v obci: klidová zóna, klidná ulice, širší centrum
Dopravní dostupnost: autobus
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 300
Vstup do školy umožněn od: 7:00
Začátek první vyučovací hodiny: 7:50
Přípravné kurzy: přípravné kurzy pro uchazeče
Charakteristika školy
Zaměření : všeobecné, odborné
Speciálně vybavené odborné učebny: ICT, biologie, výtvarná výchova, fyzika, chemie, knihovna, cizí jazyky
Prostory pro výuku tělesné výchovy: posilovna, mimo areál školy
Specifické akce školy (pravidelné): škola v přírodě/ozdravné pobyty, tématické/projektové dny, výlety, plesy, sportovní dny, návštěvy kulturních akcí, exkurze, adaptační kurzy
Zapojení ve specifických programech : Zapojení do projektů EU
Domácí spolupráce : Spolupráce s vysokými školami, spolupráci s MAS Jestřebí hory
Spolupráce s firmami: exkurze ve firmě/firmách, část praktického vyučování probíhá ve firmě/firmách
Mezinárodní spolupráce:
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: německý, anglický
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: turistika, vodácký kurz, lyžování, bruslení, , cyklistický kurz
Alternativní písmo:
Specifické formy podpory žákům: Spolupráce s PPP
Přítomnost specialistů: školní metodik prevence, výchovný poradce
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: WiFi v celé škole
Využití internetu ve výuce: Školní tablety/notebooky/mobilní učebna, BYOD
Zájmové činnosti: technické, ICT, jazykové, společenské hry, zdravotnické, přírodovědné
Místo pro trávení volného času: školní dvůr, vyhrazená učebna
V blízkosti školy: park/přírodní zázemí, kultura, sport, veřejná knihovna, ZUŠ
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: individuální schůzky, telefonická komunikace s učiteli, školní informační systém, třídní schůzky, e-mailová komunikace s učiteli, žákovská knížka (elektronická), profil školy na sociální síti
Funkce školního informačního systému: přehled absence, e-omluvenka, možnost chatu s vyučujícími/vedením školy, e-nástěnka, e-třídní kniha - přehled učiva, výběr jídel ve školní jídelně/odhlašování, přehled klasifikace
Školní jídelna
Adresa: Ulice: Havlíčkova 890
Obec: Úpice
Kraj: Královéhradecký
PSČ: 542 32
Kontakt na školu: Telefon: 499 881 275
Fax: 499 781 311
IZO:110037286
Stravování
Školní jídelna/výdejna: v blízkosti školy (do 200 m)
Možnost výběru z více jídel: 2 jídla
Dietní stravování: ano
Cena oběda v Kč: 25,-Kč
Bufet: ne
Specifické stravovací projekty:
Nápojové/potravinové automaty: ano