Zde může být obrázek školy.

Speciální základní škola a praktická škola Chrudim

Škola / charakteristika školy
Název školy:Speciální základní škola a praktická škola Chrudim
Adresa školy: Ulice: Školní náměstí 228, Chrudim II
Obec: Chrudim
Kraj: Pardubický
PSČ: 537 01
Ředitel:Mgr. Jitka Činčalová
Kontakt na školu Telefon: 469 622 207
Email: info@spzschrudim.cz
Web: http://www.spzschrudim.cz
IČ:72085410
RED-IZO:691002223
Zřizovatel:Pardubický kraj
Typ zřizovatele:Kraj
Základní škola
Adresa: Ulice: Školní náměstí 228, Chrudim II
Obec: Chrudim
Kraj: Pardubický
PSČ: 537 01
Kontakt na školu: Telefon: 469 622 207
IZO:102142840
Základní informace
Velikost školy: 1. i 2. stupeň
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 178
Aktuální počet žáků: 94
Bezbariérový přístup: ano zcela
Zabezpečení vstupu školy: videotelefon
Umístění školy v obci: centrum
Dopravní dostupnost: MHD
Vstup do školy umožněn od: 7,40
Začátek první vyučovací hodiny: 8,00
Roční školné v Kč: 0
Charakteristika školy
Zaměření: všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: ICT, výtvarná výchova, praktické vyučování, hudební výchova, knihovna
Prostory pro výuku tělesné výchovy: v areálu školy, tělocvična/sportovní hala, posilovna, venkovní hřiště
Specifické akce školy (pravidelné): besídky/akademie, výlety, návštěvy kulturních akcí, exkurze, jarmarky a dílny, tématické/projektové dny, sportovní dny, besedy a přednášky pro veřejnost
Zapojení ve specifických programech: Škola podporující zdraví
Certifikáty škol: Ekoškola, Škola podporující zdraví
Zapojení do evropských projektů: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou i slovně
Výuka cizích jazyků: anglický, ruský
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: plavání, cyklistický kurz, bruslení, turistika
Metody čtení: globální čtení, analyticko-syntetická (slabikovací) metoda, genetická (hlásková) metoda, splývavé čtení (Sfumato)
Metody výuky matematiky: klasická výuka
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Jeden svět na školách (Člověk v tísni)
Přítomnost specialistů: školní metodik prevence, asistent pedagoga, výchovný poradce, speciální pedagog
Školní družina: ano
Školní klub: ne
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: WiFi v celé škole, počítače ve společných prostorách, učebny ICT
Využití internetu ve výuce: Školní tablety/notebooky/mobilní učebna
Zájmové činnosti: literárně-dramatické, sportovní, ICT
Místo pro trávení volného času: herna, studovna/knihovna, vyhrazená učebna, relaxační zóny ve vnitřních prostorách, zahrada, hřiště
V blízkosti školy: kultura, veřejná knihovna, park/přírodní zázemí, sport
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: žákovská knížka (papírová), telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli, konzultační hodiny, školní časopis/newsletter, třídní schůzky, individuální schůzky, besedy o vzdělávání
Přípravná třída
Přípravná třída: ne
Střední škola
Adresa: Ulice: Školní náměstí 228, Chrudim II
Obec: Chrudim
Kraj: Pardubický
PSČ: 537 01
Kontakt na školu:
IZO:181096994
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání (bez výučního listu, maturitní zkoušky)
Forma vzdělání: denní
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 10
Aktuální počet žáků: 9
Forma přijímacího řízení: pohovor
Přijímací zkoušky: ne
Bezbariérový přístup: ano zcela
Zabezpečení vstupu školy: videotelefon
Umístění školy v obci: centrum
Dopravní dostupnost: MHD
Charakteristika školy
Zaměření : všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: knihovna, výtvarná výchova, praktické vyučování, ICT
Prostory pro výuku tělesné výchovy: tělocvična/sportovní hala, posilovna, v areálu školy, sportovní areál (atletika), ledová plocha, venkovní hřiště
Specifické akce školy (pravidelné): besídky/akademie, tématické/projektové dny, exkurze, návštěvy kulturních akcí, sportovní dny, výlety, besedy a přednášky pro veřejnost
Zapojení ve specifických programech : Škola podporující zdraví
Certifikáty škol: Škola podporující zdraví, Ekoškola
Spolupráce s firmami: exkurze ve firmě/firmách
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou i slovně
Výuka cizích jazyků: anglický
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: turistika, bruslení, cyklistický kurz
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Jeden svět na školách (Člověk v tísni)
Přítomnost specialistů: speciální pedagog, školní metodik prevence, asistent pedagoga, výchovný poradce
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: učebny ICT, počítače ve společných prostorách, WiFi v části školy, počítače ve třídách
Využití internetu ve výuce: Školní tablety/notebooky/mobilní učebna
Zájmové činnosti: sportovní, literárně-dramatické, ICT
Místo pro trávení volného času: zahrada, herna, studovna/knihovna, relaxační zóny ve vnitřních prostorách, hřiště
V blízkosti školy: sport, kultura, veřejná knihovna, park/přírodní zázemí
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třídní schůzky, individuální schůzky, žákovská knížka (papírová), telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli, konzultační hodiny, školmí časopis/newsletter, besedy o vzdělávání
Školní družina
Adresa: Ulice: Školní náměstí 228, Chrudim II
Obec: Chrudim
Kraj: Pardubický
PSČ: 537 01
Kontakt na školu: Telefon: 469 622 207
IZO:117200671
Základní informace
Jsou přijímáni všichni zájemci: ano
Výše měsíční úplaty za pobyt ve školní družině: 200 Kč
Umístění školní družiny: v budově ZŠ
Bezbariérový přístup: ano
Nabídka zájmových kroužků: ne
Provozní doba
Ranní provoz: ano
Ranní provoz (od - do) : 6,30 - 7,40
Odpolední provoz: ano
Odpolední provoz (od - do): 11,40 - 16,00
Způsob informování zákonných zástupců: webové stránky, schůzky, e-mailová komunikace, osobně