Zde může být obrázek školy.

Základní škola České Heřmanice

Škola / charakteristika školy
Název školy:Základní škola České Heřmanice
Adresa školy: Ulice: č.p. 50
Obec: České Heřmanice
Kraj: Pardubický
PSČ: 565 52
Ředitel:Mgr. Jaroslava Kafková
Kontakt na školu Telefon: 465 549 534
Email: zs@ceskehermanice.cz
Web: www.zs.ceskehermanice.cz
IČ:72088591
RED-IZO:691002371
Zřizovatel:Obec České Heřmanice
Typ zřizovatele:Obec
Základní škola
Adresa: Ulice: č.p. 50
Obec: České Heřmanice
Kraj: Pardubický
PSČ: 565 52
Kontakt na školu: Telefon: 465 549 534
IZO:102642362
Základní informace
Velikost školy: jen 1. stupeň
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 40
Aktuální počet žáků: 36
Zahájení zápisu do 1. ročníku: 13.4.2023
Ukončení zápisu do 1. ročníku: 13.4.2023
Bezbariérový přístup: ano zcela
Zabezpečení vstupu školy: telefon
Umístění školy v obci: centrum
Dopravní dostupnost: autobus
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 100
Vstup do školy umožněn od: 6.30
Začátek první vyučovací hodiny: 7.30
Možnost získat stipendium: ne
Koncepce školy:
Charakteristika školy
Zaměření: všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: ICT
Prostory pro výuku tělesné výchovy: tělocvična/sportovní hala, venkovní hřiště
Specifické akce školy (pravidelné): besídky/akademie, návštěvy kulturních akcí, tématické/projektové dny, jarmarky a dílny, sportovní dny, škola v přírodě/ozdravné pobyty, výlety
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: plavání
Metody čtení: splývavé čtení (Sfumato)
Metody výuky matematiky: klasická výuka
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Čtení pomáhá (Martin Roman)
Přítomnost specialistů: asistent pedagoga
Školní družina: ano
Školní klub: ne
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: WiFi v celé škole, počítače ve třídách, učebny ICT
Využití internetu ve výuce: počítače v každé učebně
Zájmové činnosti: hudební, sportovní, ICT, jazykové
Místo pro trávení volného času: zahrada, herna, hřiště
V blízkosti školy: veřejná knihovna
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: žákovská knížka (papírová), třídní schůzky, individuální schůzky, telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli, třístranné schůzky (učitel-rodič-žák)
Přípravná třída
Přípravná třída: ne
Školní družina
Adresa: Ulice: č.p. 50
Obec: České Heřmanice
Kraj: Pardubický
PSČ: 565 52
Kontakt na školu: Telefon: 465 549 534
IZO:118000616