Zde může být obrázek školy.

Univerzitní základní škola a mateřská škola Lvíčata

Škola / charakteristika školy
Název školy:Univerzitní základní škola a mateřská škola Lvíčata
Adresa školy: Ulice: Thákurova 1
Obec: Praha 6
Kraj: Praha
PSČ: 160 41
Ředitel:RNDr., Ph.D. Ilona Ali Bláhová
Kontakt na školu Telefon: 224 355 010
Email: info@lvicata.cvut.cz
Web: www.lvicata.cvut.cz
IČ:71341315
RED-IZO:691002860
Zřizovatel:České vysoké učení technické v Praze
Typ zřizovatele:Privátní sektor
Mateřská škola
Adresa: Ulice: Thákurova 1
Obec: Praha 6
Kraj: Praha
PSČ: 160 41
Kontakt na školu: Telefon: 224 355 010
IZO:181026899
Základní informace
Rozmístění školy: škola má více samostatných budov
Nejvyšší povolený počet dětí: 90
Aktuální počet dětí: 75
Přijímání dětí mladších 3 let: ano
Bezbariérový přístup: ano částečně
Zabezpečení vstupu školy: vstup na elektronický čip
Umístění školy v obci: centrum
Dopravní dostupnost: MHD
Škola je otevřena od: 7-17 hod.
Charakteristika školy
Zaměření MŠ: přírodní vědy, technika, zdravý životní styl
Provoz MŠ: celodenní
Prostory pro pohybové aktivity: v areálu školy, mimo areál školy, venkovní hřiště
Specifické akce školy (pravidelné): tématické/projektové dny, zahradní slavnosti, výlety, exkurze, škola v přírodě/ozdravné pobyty
Domácí spolupráce: spolupráce s ČVUT v Praze a VŠE v Praze
Zapojení do evropských projektů: ano
Vzdělávání
Specifické formy pohybových aktivit:
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: e-mailová komunikace s učiteli, profil školy na sociálních sítích, třídní schůzky, individuální schůzky
Základní škola
Adresa: Ulice: Thákurova 9
Obec: Praha 6 - Dejvice
Kraj: Praha
PSČ: 160 41
Kontakt na školu:
IZO:181066611
Základní informace
Velikost školy: jen 1. stupeň
Nejvyšší povolený počet žáků: 56
Aktuální počet žáků: 56
Bezbariérový přístup: ano zcela
Zabezpečení vstupu školy: vstup na elektronický čip
Umístění školy v obci: centrum
Dopravní dostupnost: MHD
Začátek první vyučovací hodiny: 8:00
Charakteristika školy
Zaměření: přírodovědné
Prostory pro výuku tělesné výchovy: mimo areál školy
Specifické akce školy (pravidelné): tématické/projektové dny, exkurze, návštěvy kulturních akcí, škola v přírodě/ozdravné pobyty, zahradní slavnosti
Domácí spolupráce : Splupráce s ČVUT (zřizovatel UZMŠ Lvíčata)
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: Projekt Sportík, který organizuje MČ Praha 6
Metody výuky matematiky: klasická výuka
Školní družina: ano
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: počítače ve třídách
Využití internetu ve výuce: BYOD
Zájmové činnosti: přírodovědné, technické
Místo pro trávení volného času: vyhrazená učebna, hřiště v docházkové vzdálenosti
V blízkosti školy: sport, kultura, veřejná knihovna, DDM/středisko volného času, park/přírodní zázemí
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třídní schůzky, individuální schůzky, žákovská knížka (papírová), e-mailová komunikace s učiteli
Přípravná třída
Přípravná třída: ne
Školní družina
Adresa: Ulice: Thákurova 9
Obec: Praha 6 - Dejvice
Kraj: Praha
PSČ: 160 41
Kontakt na školu:
IZO:181072041
Základní informace
Jsou přijímáni všichni zájemci: ano
Umístění školní družiny: v budově ZŠ
Bezbariérový přístup: ano
Nabídka zájmových kroužků: ano
Provozní doba
Ranní provoz: ano
Ranní provoz (od - do) : od 7:00 do 7:45
Odpolední provoz: ano
Odpolední provoz (od - do): od 11:40 do 17:00
Způsob informování zákonných zástupců: e-mailová komunikace, webové stránky
Školní jídelna - výdejna
Adresa: Ulice: Thákurova 1
Obec: Praha 6
Kraj: Praha
PSČ: 160 41
Kontakt na školu: Telefon: 224 355 010
IZO:181026902