Zde může být obrázek školy.

Gymnázium a grafická střední odborná škola Přelouč

Škola / charakteristika školy
Název školy:Gymnázium a grafická střední odborná škola Přelouč
Adresa školy: Ulice: Obránců míru 1025
Obec: Přelouč
Kraj: Pardubický
PSČ: 535 01
Ředitel:Ing. Miroslav Pavlata
Kontakt na školu Telefon: 466 672 744
Email: skola@gygr.cz
Web: www.gvgr.cz
IČ:72543159
RED-IZO:691003009
Zřizovatel:Pardubický kraj
Typ zřizovatele:Kraj
Střední škola
Adresa: Ulice: Obránců míru
Obec: Přelouč
Kraj: Pardubický
PSČ: 535 01
Kontakt na školu: Telefon: 466 672 744
IZO:181027810
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s výučním listem, střední vzdělání s maturitní zkouškou
Forma vzdělání: denní
Rozmístění školy: škola má více samostatných budov
Nejvyšší povolený počet žáků: 600
Aktuální počet žáků: 468
Dny otevřených dveří (termín/y): 20. 11., 21. 11., 23. 11., 24. 11., 25. 11. 2020, 15. 1. 2021 - on line
Forma přijímacího řízení: písemná, test (výběr z možností), bez přijímací zkoušky
Přijímací zkoušky: ano v některých oborech
Přijímací zkoušky z předmětů: český jazyk, matematika
Termín přijímacích zkoušek: jednotná přijímací zkouška - dle termínů stanovených MŠMT
Bezbariérový přístup: ne
Zabezpečení vstupu školy: vstup na elektronický čip, turniket, kamerový systém
Umístění školy v obci: klidná ulice
Dopravní dostupnost: vlak, autobus, MHD
Linka MHD nebo integrované dopravy: MHD Přelouč
Vstup do školy umožněn od: 7.00 hodin
Začátek první vyučovací hodiny: 8.00 hodin
Roční školné v Kč: 0
Stipendium:
Přípravné kurzy: přípravné kurzy pro uchazeče
Koncepce školy: Koncepce_2018_2024.pdf (435,3 KB)
Školní řád: Školní řád od 1.10.2020.pdf (597,1 KB)
Poslední výroční zpráva: Výroční zpráva o činnosti školy 2019-2020.pdf (1043,8 KB)
Charakteristika školy
Zaměření : všeobecné, odborné
Speciálně vybavené odborné učebny: biologie, chemie, fyzika, ICT, cizí jazyky, hudební výchova, praktické vyučování
Prostory pro výuku tělesné výchovy: v areálu školy, tělocvična/sportovní hala, venkovní hřiště, posilovna, sportovní areál (atletika)
Specifické akce školy (pravidelné): besídky/akademie, plesy, tématické/projektové dny, exkurze, návštěvy kulturních akcí, sportovní dny, adaptační kurzy, jarmarky a dílny
Certifikáty škol: Ekoškola
Spolupráce s firmami: exkurze ve firmě/firmách, stáže ve firmě/firmách, část praktického vyučování probíhá ve firmě/firmách
Mezinárodní spolupráce: partnerské školy, studijní pobyt v zahraničí, jazykový pobyt v zahraničí, společné projekty se zahraničním subjektem
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický, německý, ruský
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: lyžování, vodácký kurz
Specifické formy podpory žákům: slabší žáci - doučování
Přítomnost specialistů: školní metodik prevence, výchovný poradce
Nabídka dalšího vzdělávání: Profesní kvalifikace
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: WiFi v celé škole
Využití internetu ve výuce: BYOD
Zájmové činnosti: sportovní, přírodovědné
Místo pro trávení volného času: relaxační zóny ve vnitřních prostorách
V blízkosti školy: veřejná knihovna, DDM/středisko volného času, park/přírodní zázemí, sport, kultura, ZUŠ
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třídní schůzky, individuální schůzky, žákovská knížka (elektronická), školní informační systém, telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli, konzultační hodiny, profil školy na sociální síti, besedy o vzdělávání
Funkce školního informačního systému: možnost chatu s vyučujícími/vedením školy, možnost editace osobních údajů žáka, e-třídní kniha - přehled učiva, přehled absence, přehled klasifikace, e-omluvenka
Domov mládeže
Adresa: Ulice: Jaselská 597
Obec: Přelouč
Kraj: Pardubický
PSČ: 535 39
Kontakt na školu: Telefon: není
IZO:110019954