Zde může být obrázek školy.

GALILEO SCHOOL - bilingvní mateřská škola a základní škola, s.r.o.

Škola / charakteristika školy
Název školy:GALILEO SCHOOL - bilingvní mateřská škola a základní škola, s.r.o.
Adresa školy: Ulice: Jana Čapka 2555
Obec: Frýdek-Místek
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 738 01
Ředitel:Mgr. Věra Mikolášová
Kontakt na školu Telefon: 720 759 675
Email: info@galileoschool.cz
Web: www.galileoschool.cz
IČ:28660790
RED-IZO:691003076
Zřizovatel:
Typ zřizovatele:Privátní sektor
Mateřská škola
Adresa: Ulice: Jana Čapka 2555
Obec: Frýdek-Místek
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 738 01
Kontakt na školu: Telefon: 724 326 815
IZO:181005484
Základní informace
Nejvyšší povolený počet dětí: 25
Aktuální počet dětí: 25
Bezbariérový přístup: ne
Umístění školy v obci: širší centrum
Dopravní dostupnost: MHD, vlak, autobus
Charakteristika školy
Provoz MŠ: celodenní
Prostory pro pohybové aktivity: v areálu školy, venkovní hřiště, tělocvična/sportovní hala
Specifické akce školy (pravidelné): sportovní dny, exkurze, tématické/projektové dny, návštěvy kulturních akcí, výlety, besídky/akademie
Vzdělávání
Specifické formy pohybových aktivit: lyžování
Přítomnost specialistů: asistent pedagoga, speciální pedagog
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: e-mailová komunikace s učiteli, telefonická komunikace s učiteli, třídní schůzky, individuální schůzky
Základní škola
Adresa: Ulice: Jana Čapka 2555
Obec: Frýdek-Místek
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 738 01
Kontakt na školu: Telefon: 724 326 815
IZO:181001110
Základní informace
Velikost školy: 1. i 2. stupeň
Bezbariérový přístup: ano částečně
Umístění školy v obci: širší centrum
Dopravní dostupnost: MHD, vlak, autobus
Vstup do školy umožněn od: 7.00
Začátek první vyučovací hodiny: 8.10
Charakteristika školy
Zaměření: jazykové
Speciálně vybavené odborné učebny:
Prostory pro výuku tělesné výchovy: tělocvična/sportovní hala, venkovní hřiště, v areálu školy, sportovní areál (atletika)
Specifické akce školy (pravidelné): výlety, exkurze, tématické/projektové dny, besídky/akademie, sportovní dny, škola v přírodě/ozdravné pobyty, návštěvy kulturních akcí
Zapojení do evropských projektů: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou i slovně
Výuka cizích jazyků: španělský, anglický
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ano
Výuka cizích jazyků metodou CLIL - jazyky: anglický
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ano
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce - jazyky: anglický
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: lyžování
Přítomnost specialistů: speciální pedagog, školní metodik prevence
Školní družina: ano
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: učebny ICT, WiFi v celé škole
Zájmové činnosti: hudební, jazykové, rukodělné, společenské hry, zdravotnické, výtvarné (např. malování, keramika), sportovní
Místo pro trávení volného času: zahrada, vyhrazená učebna, herna, hřiště
V blízkosti školy: sport, veřejná knihovna, ZUŠ, kultura, DDM/středisko volného času
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třídní schůzky, e-mailová komunikace s učiteli, telefonická komunikace s učiteli, žákovská knížka (papírová), školní informační systém, žákovská knížka (elektronická), individuální schůzky
Školní družina
Adresa: Ulice: Jana Čapka 2555
Obec: Frýdek-Místek
Kraj: Moravskoslezský
PSČ:
Kontakt na školu:
IZO:181052695
Školní jídelna - výdejna
Adresa: Ulice: 8. pěšího pluku 821, Místek
Obec: Frýdek-Místek
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 738 01
Kontakt na školu:
IZO:181084121