Zde může být obrázek školy.

Vyšší odborná škola, Střední průmyslová škola a Střední odborná škola řemesel a služeb, Strakonice, Zvolenská 934

Škola / charakteristika školy
Název školy:Vyšší odborná škola, Střední průmyslová škola a Střední odborná škola řemesel a služeb, Strakonice, Zvolenská 934
Adresa školy: Ulice: Zvolenská
Obec: Strakonice
Kraj: Jihočeský
PSČ: 386 01
Ředitel:Ing. Miloslav Pileček
Kontakt na školu Telefon: 383 411 610
Email: info@ssst.cz
Web: http://www.ssst.cz/
IČ:72549581
RED-IZO:691003807
Zřizovatel:Jihočeský kraj
Typ zřizovatele:Kraj
Střední škola
Adresa: Ulice: Zvolenská 934
Obec: Strakonice
Kraj: Jihočeský
PSČ: 386 01
Kontakt na školu: Telefon: není
IZO:181033577
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s výučním listem, střední vzdělání s maturitní zkouškou
Forma vzdělání: dálková, denní
Rozmístění školy: škola má více samostatných budov
Nejvyšší povolený počet žáků: 1000
Aktuální počet žáků: 755
Dny otevřených dveří (termín/y): 16.1.2021 online
Forma přijímacího řízení: bez přijímací zkoušky
Přijímací zkoušky: ano v některých oborech
Přijímací zkoušky z předmětů: český jazyk, matematika
Bezbariérový přístup: ano částečně
Zabezpečení vstupu školy: vstup na elektronický čip
Umístění školy v obci: širší centrum, klidná ulice
Dopravní dostupnost: MHD
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 100
Vstup do školy umožněn od: 7.00 hod
Začátek první vyučovací hodiny: 7.10 hod
Roční školné v Kč: 0
Stipendium: motivační
Charakteristika školy
Zaměření : odborné
Speciálně vybavené odborné učebny: ICT, cizí jazyky, praktické vyučování, knihovna
Prostory pro výuku tělesné výchovy: mimo areál školy, posilovna, venkovní hřiště
Specifické akce školy (pravidelné): adaptační kurzy, exkurze, tématické/projektové dny, návštěvy kulturních akcí, sportovní dny, plesy
Spolupráce s firmami: stáže ve firmě/firmách, část praktického vyučování probíhá ve firmě/firmách, exkurze ve firmě/firmách
Mezinárodní spolupráce: partnerské školy, společné projekty se zahraničním subjektem
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický, německý
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: cyklistický kurz, plavání
Přítomnost specialistů: výchovný poradce, školní psycholog, školní metodik prevence
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: WiFi v části školy
Využití internetu ve výuce: Pouze v rámci počítačové učebny
Místo pro trávení volného času: hřiště, studovna/knihovna
V blízkosti školy: park/přírodní zázemí, sport, kultura, veřejná knihovna
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: individuální schůzky, třídní schůzky, žákovská knížka (elektronická), školní informační systém, e-mailová komunikace s učiteli, telefonická komunikace s učiteli, profil školy na sociální síti
Funkce školního informačního systému: přehled absence, přehled klasifikace, e-omluvenka, možnost editace osobních údajů žáka, e-nástěnka, e-třídní kniha - přehled učiva
Vyšší odborná škola
Adresa: Ulice: Želivského 291
Obec: Strakonice
Kraj: Jihočeský
PSČ: 386 42
Kontakt na školu: Telefon: 383 316 111
IZO:181033585
Základní informace
Forma vzdělání: kombinovaná
Nejvyšší povolený počet studentů: 180
Aktuální počet studentů: 39
Počet přijatých studentů v aktuálním školním roce: 18
Dny otevřených dveří (termíny): 16.1.2021 online
Přijímací zkoušky: ne
Forma přijímacího řízení: pohovor
Termín přijímacích zkoušek: 4.9.2021
Bezbariérový přístup: ano, částečně
Umístění školy v obci: širší centrum
Dopravní dostupnost: MHD, integrovaná doprava, autobus, vlak, parkování u školy
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 50
Roční školné v Kč: 3000
Snížené školné: ne
Přípravné kurzy pro uchazeče: ne
Charakteristika školy
Zaměření: strojní
Speciálně vybavené odborné učebny: ano - laboratoře, dílny
Specifické akce školy (pravidelné): odborné stáže, tematické/projektové dny, exkurze, plesy, návštěvy kulturních akcí, sportovní dny
Spolupráce s firmami: exkurze ve firmě/firmách, stáže ve firmě/firmách
Mezinárodní spolupráce: partnerské školy
Zapojení do evropských projektů: ne
Vzdělávání
Obory vzdělání: 23-41-N/07 Řízení kvality ve strojírenské výrobě a službách
Výuka cizích jazyků: anglický, německý
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy podpory studentům: konzultace - individuální
Nabídka dalšího vzdělávání:
Služby studentům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: počítače ve společných prostorách, WiFi v celé škole, učebny ICT
Místo pro trávení volného času: studovna/knihovna, školní dvůr, zahrada, čítárna, posilovna
Ubytování: ano
Stravování: ano
Domov mládeže
Adresa: Ulice: Zvolenská
Obec: Strakonice
Kraj: Jihočeský
PSČ: 386 01
Kontakt na školu: Telefon: není
IZO:181033801
Domov mládeže
Nejvyšší povolený počet lůžek: 265
Počet ubytovaných žáků a studentů: 144
Umístění vzhledem ke škole : v areálu školy/škol
Umístění v obci: klidná ulice
Dopravní dostupnost: MHD
Bezbariérový přístup: ne
Provoz zařízení během školního roku (od - do): neděle 17.00 hod - pátek 14.00 hod
Termín pro podání přihlášky : 30.6.2021
Úplata za ubytování (v Kč): 1100 Kč DM Plánkova, 1000 Kč DM Zvolenská
Úplata za stravování (v Kč): 87 Kč celodenní stravování/den
Nabídka zájmových činností: ano
Zaměření zájmových činností : rukodělné, společenské hry, hudební, výtvarné, sportovní
Další prostory: společenská místnost, prostory pro zájmové činnosti, tělocvična, sauna, hřiště
Přístup k PC a internetu: WiFi ve společných prostorách, WiFi v pokojích
Způsob informování zákonných zástupců: e-mailová komunikace, webové stránky
Školní jídelna
Adresa: Ulice: Zvolenská
Obec: Strakonice
Kraj: Jihočeský
PSČ: 386 01
Kontakt na školu: Telefon: není
IZO:181033836
Stravování
Školní jídelna/výdejna: v blízkosti školy (do 200 m)
Možnost výběru z více jídel: 2 jídla
Dietní stravování: ne
Cena oběda v Kč: 30,- Kč
Bufet: ano
Nápojové/potravinové automaty: ano
Školní jídelna - výdejna
Adresa: Ulice: Zvolenská
Obec: Strakonice
Kraj: Jihočeský
PSČ: 386 01
Kontakt na školu: Telefon: není
IZO:181033852
Stravování
Školní jídelna/výdejna: v blízkosti školy (do 200 m)
Možnost výběru z více jídel: 2 jídla
Dietní stravování: ne
Cena oběda v Kč: 30,- Kč
Bufet: ano
Nápojové/potravinové automaty: ano