Zde může být obrázek školy.

Střední odborná škola stravování Říčany s.r.o.

Škola / charakteristika školy
Název školy:Střední odborná škola stravování Říčany s.r.o.
Adresa školy: Ulice: Jiráskova 1519
Obec: Říčany
Kraj: Středočeský
PSČ: 251 01
Ředitel:Mgr. Daniel Vančura, MBA
Kontakt na školu Telefon: 603 710 168
Mobil: 604 322 877
Email: d.vancura@sosricany.cz
Web: http://www.sosricany.cz
IČ:24135097
RED-IZO:691003921
Zřizovatel:
Typ zřizovatele:Privátní sektor
Střední škola
Adresa: Ulice: Jiráskova 1519
Obec: Říčany
Kraj: Středočeský
PSČ: 251 01
Kontakt na školu: Telefon: 603 710 168
IZO:181034131
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s výučním listem, střední vzdělání s maturitní zkouškou
Forma vzdělání: denní, dálková
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 208
Aktuální počet žáků: 167
Dny otevřených dveří (termín/y): individuálně po zavolání
Forma přijímacího řízení: bez přijímací zkoušky
Přijímací zkoušky: ne
Bezbariérový přístup: ne
Zabezpečení vstupu školy: kamerový systém
Umístění školy v obci: širší centrum, klidná ulice
Dopravní dostupnost: autobus, vlak, integrovaná doprava
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 500
Vstup do školy umožněn od: 7.30 hod
Začátek první vyučovací hodiny: 8.00 hod
Roční školné v Kč: 13000
Charakteristika školy
Zaměření : odborné
Speciálně vybavené odborné učebny: praktické vyučování
Prostory pro výuku tělesné výchovy: tělocvična/sportovní hala, venkovní hřiště
Specifické akce školy (pravidelné): exkurze, návštěvy kulturních akcí, sportovní dny, výlety, besídky/akademie
Spolupráce s firmami: celé praktické vyučování probíhá ve firmě/firmách
Zapojení do evropských projektů: ne
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: německý, anglický
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: lyžování
Přítomnost specialistů: školní metodik prevence, výchovný poradce
Nabídka dalšího vzdělávání: Barmanský kurz, kurz vyřezávání ovoce a zeleniny, baristický kurz
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: WiFi v celé škole, učebny ICT
Využití internetu ve výuce: Pouze v rámci počítačové učebny
Místo pro trávení volného času: vyhrazená učebna
V blízkosti školy: kultura, sport
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: e-mailová komunikace s učiteli, třídní schůzky, školní informační systém, žákovská knížka (elektronická), konzultační hodiny
Funkce školního informačního systému: přehled absence, e-třídní kniha - přehled učiva, e-nástěnka, přehled klasifikace