Logo školy

Střední škola Sion High School, Hradec Králové

Škola / charakteristika školy
Název školy:Střední škola Sion High School, Hradec Králové
Adresa školy: Ulice: Na Kotli 1201
Obec: Hradec Králové
Kraj: Královéhradecký
PSČ: 500 09
Ředitel:Mgr. Yvona Klánová
Kontakt na školu Telefon: 495 263 623
Email: info@highschool.cz
Web: highschool.cz
IČ:71341501
RED-IZO:691004048
Zřizovatel:Sion, z.s.
Typ zřizovatele:Privátní sektor
Střední škola
Adresa: Ulice: Hradecká 1151
Obec: Hradec Králové
Kraj: Královéhradecký
PSČ: 500 03
Kontakt na školu: Telefon: 495 514 801
Fax: 495 514 801
IZO:181035618
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou
Forma vzdělání: denní, dálková
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 240
Dny otevřených dveří (termín/y): dle domluvy
Forma přijímacího řízení: pohovor
Přijímací zkoušky: ano ve všech oborech
Přijímací zkoušky z předmětů:
Termín přijímacích zkoušek: 14. - 16. 4. 2021
Bezbariérový přístup: ano zcela
Zabezpečení vstupu školy: recepce s přítomností dospělé osoby, kamerový systém
Umístění školy v obci: širší centrum
Dopravní dostupnost: MHD
Charakteristika školy
Zaměření : všeobecné - sportovní, všeobecné - humanitní, všeobecné, odborné
Speciálně vybavené odborné učebny: biologie, chemie, fyzika, cizí jazyky, zeměpis, výtvarná výchova, hudební výchova, ICT, knihovna
Prostory pro výuku tělesné výchovy: venkovní hřiště, mimo areál školy, tělocvična/sportovní hala, bazén, ledová plocha
Specifické akce školy (pravidelné): exkurze, výlety, návštěvy kulturních akcí, tématické/projektové dny, besídky/akademie, plesy, sportovní dny, adaptační kurzy, zahradní slavnosti
Mezinárodní spolupráce: partnerské školy
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou i slovně
Výuka cizích jazyků: anglický, německý, španělský, ruský, italský, polský
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: turistika, lyžování, plavání, vodácký kurz, bruslení
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Jeden svět na školách (Člověk v tísni), Příběhy bezpráví (Člověk v tísni)
Přítomnost specialistů: školní metodik prevence, výchovný poradce, kariérní poradce
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: počítače ve společných prostorách, počítače ve třídách, WiFi v celé škole, učebny ICT
Využití internetu ve výuce: Školní tablety/notebooky/mobilní učebna
Zájmové činnosti: jazykové, sportovní, literárně-dramatické, programování/robotika
Místo pro trávení volného času: zahrada, relaxační zóny ve vnitřních prostorách, studovna/knihovna, vyhrazená učebna, herna
V blízkosti školy: veřejná knihovna, DDM/středisko volného času, kultura, sport, park/přírodní zázemí
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třístranné schůzky (učitel-rodič-žák), profil školy na sociální síti, třídní schůzky, školní informační systém, telefonická komunikace s učiteli, individuální schůzky, e-mailová komunikace s učiteli
Funkce školního informačního systému: e-třídní kniha - přehled učiva, přehled absence, přehled klasifikace, e-nástěnka, možnost platby/přehled zaplacení, možnost chatu s vyučujícími/vedením školy