Zde může být obrázek školy.

Mateřská škola a Základní škola Duhový svět, s.r.o.

Škola / charakteristika školy
Název školy:Mateřská škola a Základní škola Duhový svět, s.r.o.
Adresa školy: Ulice: Bendlova 2168
Obec: Kladno
Kraj: Středočeský
PSČ: 272 01
Ředitel:Mgr. Andrea Mariašová
Kontakt na školu Telefon: 314 007 127, 314 007 128
Mobil: 777 454 460
Email: andrea.mariasova@zsduhovysvet.cz
Web: www.msduhovysvet.cz
IČ:24252832
RED-IZO:691004528
Zřizovatel:Bc. Martin Stránský
Typ zřizovatele:Privátní sektor
Mateřská škola
Adresa: Ulice: Bendlova 2168
Obec: Kladno
Kraj: Středočeský
PSČ: 272 01
Kontakt na školu: Telefon: 777 454 460
IZO:181039877
Základní informace
Rozmístění školy: škola má více samostatných budov
Nejvyšší povolený počet dětí: 50
Aktuální počet dětí: 45
Dny otevřených dveří (termín/y): Po předchozí dohodě kdykoliv
Přijímání dětí mladších 3 let: ano
Bezbariérový přístup: ne
Zabezpečení vstupu školy: vstup na elektronický čip, kamerový systém, videotelefon
Umístění školy v obci: centrum
Dopravní dostupnost: MHD, integrovaná doprava
Škola je otevřena od: 7:00 do 18:00
Měsíční poplatek/školné v Kč: 7500
Charakteristika školy
Provoz MŠ: celodenní
Prostory pro pohybové aktivity: mimo areál školy, v areálu školy
Specifické akce školy (pravidelné): besídky/akademie, návštěvy kulturních akcí, tématické/projektové dny, zahradní slavnosti, škola v přírodě/ozdravné pobyty, výlety
Zapojení do evropských projektů: ano
Vzdělávání
Specifické formy pohybových aktivit: turistika
Přítomnost specialistů: logoped, speciální pedagog
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třídní schůzky, individuální schůzky, e-mailová komunikace s učiteli, školní informační systém
Funkce školního informačního systému: e-třídní kniha - přehled učiva, přehled absence, e-nástěnka, přihlašování na akce, přehled klasifikace, e-omluvenka, možnost editace osobních údajů žáka
Základní škola
Adresa: Ulice: J. Hory 1376
Obec: Kladno
Kraj: Středočeský
PSČ:
Kontakt na školu:
IZO:181051338
Základní informace
Velikost školy: neúplná ZŠ s alespoň jednou třídou, v níž se děti různých věkových kategorií, resp. různých ročníků, vzdělávají společně
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 60
Aktuální počet žáků: 19
Bezbariérový přístup: ne
Zabezpečení vstupu školy: vstup na elektronický čip
Umístění školy v obci: klidná ulice, centrum
Roční školné v Kč: 75000
Možnost získat stipendium: ano
Charakteristika školy
Prostory pro výuku tělesné výchovy: venkovní hřiště, mimo areál školy
Specifické akce školy (pravidelné): exkurze, tématické/projektové dny, besídky/akademie, sportovní dny, škola v přírodě/ozdravné pobyty, adaptační kurzy, zahradní slavnosti, návštěvy kulturních akcí
Zapojení do evropských projektů: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: španělský, anglický
Metody čtení: genetická (hlásková) metoda
Alternativní písmo: comenia script
Přítomnost specialistů: školní psycholog, speciální pedagog, výchovný poradce, asistent pedagoga
Školní družina: ano
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: WiFi v celé škole, počítače ve třídách, učebny ICT
Využití internetu ve výuce: Školní tablety/notebooky/mobilní učebna
Zájmové činnosti: výtvarné (např. malování, keramika), jazykové, hudební, společenské hry, technické, programování/robotika, sportovní
Místo pro trávení volného času: zahrada, školní dvůr, relaxační zóny ve vnitřních prostorách
V blízkosti školy: DDM/středisko volného času, kultura, park/přírodní zázemí, veřejná knihovna, sport
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: e-mailová komunikace s učiteli, telefonická komunikace s učiteli, konzultační hodiny, žákovská knížka (papírová), žákovská knížka (elektronická), školní informační systém, profil školy na sociálních sítích, individuální schůzky, třídní schůzky
Přípravná třída
Přípravná třída: ne
Školní družina
Adresa: Ulice: J. Hory 1376
Obec: Kladno
Kraj: Středočeský
PSČ: 272 01
Kontakt na školu:
IZO:181080257
Školní jídelna - výdejna
Adresa: Ulice: Bendlova 2168
Obec: Kladno
Kraj: Středočeský
PSČ: 272 01
Kontakt na školu: Telefon: 777 454 460
IZO:181039885
Stravování
Školní jídelna/výdejna: v budově školy
Možnost výběru z více jídel: ne
Dietní stravování: ne
Bufet: ne
Specifické stravovací projekty: školní mléko, ovoce do škol
Nápojové/potravinové automaty: ne