Zde může být obrázek školy.

Soukromá základní škola PIANETA, s.r.o.

Škola / charakteristika školy
Název školy:Soukromá základní škola PIANETA, s.r.o.
Adresa školy: Ulice: K Rybníku 1330, Poruba
Obec: Orlová
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 735 14
Ředitel:Mgr. Petra Nováková
Kontakt na školu Mobil: 604 315 558
Email: montessori@zspianeta.cz
Web: www.zspianeta.cz
IČ:29445191
RED-IZO:691004790
Zřizovatel:
Typ zřizovatele:Privátní sektor
Základní škola
Adresa: Ulice: Bezručova 190
Obec: Bohumín
Kraj: Moravskoslezský
PSČ:
Kontakt na školu:
IZO:181043343
Základní informace
Velikost školy: 1. i 2. stupeň
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 75
Aktuální počet žáků: 67
Bezbariérový přístup: ne
Zabezpečení vstupu školy: videotelefon
Umístění školy v obci: širší centrum, klidná ulice
Dopravní dostupnost: autobus, integrovaná doprava
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 400
Vstup do školy umožněn od: 7,00
Začátek první vyučovací hodiny: 8,15
Roční školné v Kč: 27000
Možnost získat stipendium: ne
Poslední výroční zpráva:
Charakteristika školy
Zaměření: všeobecné
Prostory pro výuku tělesné výchovy: v areálu školy, tělocvična/sportovní hala, venkovní hřiště
Specifické akce školy (pravidelné): výlety, exkurze, tématické/projektové dny, návštěvy kulturních akcí, škola v přírodě/ozdravné pobyty, sportovní dny, zahradní slavnosti, besedy a přednášky pro veřejnost, adaptační kurzy
Certifikáty škol: Rodiče vítáni
Vzdělávání
Způsob hodnocení: slovně
Výuka cizích jazyků: anglický, německý
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: plavání, lyžování, bruslení, cyklistický kurz
Metody čtení: genetická (hlásková) metoda, splývavé čtení (Sfumato), čtenářská dílna
Metody výuky matematiky:
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Celé Česko čte dětem (CČČD), Čtení pomáhá (Martin Roman)
Přítomnost specialistů: asistent pedagoga, výchovný poradce, školní metodik prevence, školní psycholog
Školní družina: ano
Školní klub: ne
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ne
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: WiFi v celé škole, počítače ve společných prostorách
Využití internetu ve výuce: Školní tablety/notebooky/mobilní učebna
Zájmové činnosti: sportovní, výtvarné (např. malování, keramika), přírodovědné, společenské hry, rukodělné
Místo pro trávení volného času: zahrada, školní dvůr, hřiště
V blízkosti školy: sport, ZUŠ, DDM/středisko volného času
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třídní schůzky, školní informační systém, žákovská knížka (papírová), individuální schůzky, telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli, besedy o vzdělávání, profil školy na sociálních sítích, třístranné schůzky (učitel-rodič-žák)
Funkce školního informačního systému: e-třídní kniha - přehled učiva, e-nástěnka, přihlašování na akce
Přípravná třída
Přípravná třída: ne
Školní družina
Adresa: Ulice: Bezručova 190
Obec: Bohumín
Kraj: Moravskoslezský
PSČ:
Kontakt na školu:
IZO:181044340