Zde může být obrázek školy.

Základní škola Purkrabka

Škola / charakteristika školy
Název školy:Základní škola Purkrabka
Adresa školy: Ulice: Smiřických 2
Obec: Škvorec
Kraj: Středočeský
PSČ: 250 83
Ředitel:Mgr. Martin Šnajdr
Kontakt na školu Telefon: 602 134 156
Email: info@skolapurkrabka.cz
Web: http://www.skolapurkrabka.cz
IČ:01315528
RED-IZO:691004871
Zřizovatel:
Typ zřizovatele:Privátní sektor
Základní škola
Adresa: Ulice: Smiřických 2
Obec: Škvorec
Kraj: Středočeský
PSČ: 250 83
Kontakt na školu:
IZO:181043955
Základní informace
Velikost školy: jen 1. stupeň
Rozmístění školy: učebny ve více budovách v rámci jednoho areálu školy
Nejvyšší povolený počet žáků: 80
Aktuální počet žáků: 73
Dny otevřených dveří (termín/y): každá první středa v měsíci od 9:00
Zahájení zápisu do 1. ročníku: 22.4.2021
Ukončení zápisu do 1. ročníku: 27.4.2021
Bezbariérový přístup: ano částečně
Umístění školy v obci: klidná ulice
Dopravní dostupnost: autobus, integrovaná doprava
Linka MHD nebo integrované dopravy: 329, 423
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 400
Vstup do školy umožněn od: 7:30
Začátek první vyučovací hodiny: 8:30
Roční školné v Kč: 70800
Možnost získat stipendium: ano
Poslední výroční zpráva: Vyrocni_zprava_2020.pdf (1211 KB)
Charakteristika školy
Zaměření: všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: knihovna, praktické vyučování, výtvarná výchova, hudební výchova, ICT, cizí jazyky
Prostory pro výuku tělesné výchovy: tělocvična/sportovní hala, venkovní hřiště, mimo areál školy, v areálu školy
Specifické akce školy (pravidelné): tématické/projektové dny, návštěvy kulturních akcí, besídky/akademie, výlety, exkurze, škola v přírodě/ozdravné pobyty, jarmarky a dílny, zahradní slavnosti, besedy a přednášky pro veřejnost, adaptační kurzy
Certifikáty škol: Rodiče vítáni
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: slovně
Výuka cizích jazyků: anglický
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: plavání
Metody čtení: čtenářská dílna, analyticko-syntetická (slabikovací) metoda, genetická (hlásková) metoda, splývavé čtení (Sfumato)
Metody výuky matematiky: konstruktivisticky orientovaná výuka - výuka dle metody prof. Hejného
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Fórum pro prožitkové vzdělávání
Přítomnost specialistů: speciální pedagog, asistent pedagoga, výchovný poradce, školní metodik prevence
Školní družina: ano
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ne
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: počítače ve třídách, WiFi v celé škole
Využití internetu ve výuce: Školní tablety/notebooky/mobilní učebna
Zájmové činnosti: hudební, literárně-dramatické, turistické, rukodělné, přírodovědné, výtvarné (např. malování, keramika), taneční, sportovní, ICT, programování/robotika
Místo pro trávení volného času: relaxační zóny ve vnitřních prostorách, hřiště, vyhrazená učebna, zahrada, herna
V blízkosti školy: ZUŠ, veřejná knihovna, DDM/středisko volného času, sport, kultura, park/přírodní zázemí
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: e-mailová komunikace s učiteli, individuální schůzky, telefonická komunikace s učiteli, žákovská knížka (papírová), třídní schůzky, konzultační hodiny, profil školy na sociálních sítích, besedy o vzdělávání, třístranné schůzky (učitel-rodič-žák)
Přípravná třída
Přípravná třída: ne
Školní družina
Adresa: Ulice: Smiřických 2
Obec: Škvorec
Kraj: Středočeský
PSČ: 250 83
Kontakt na školu:
IZO:181044617
Školní jídelna - výdejna
Adresa: Ulice: Smiřických 2
Obec: Škvorec
Kraj: Středočeský
PSČ: 250 83
Kontakt na školu:
IZO:181044625