Zde může být obrázek školy.

Montessori školy Andílek - mateřská škola a základní škola, o.p.s.

Škola / charakteristika školy
Název školy:Montessori školy Andílek - mateřská škola a základní škola, o.p.s.
Adresa školy: Ulice: Pod Radnicí 152/3, Košíře
Obec: Praha 5
Kraj: Praha
PSČ: 150 00
Ředitel:Mgr. Hana Chramostová
Kontakt na školu Telefon: 725 782 799
Email: hana.chramostova@rcandilek.cz
Web: http://www.rcandilek.cz
IČ:28414756
RED-IZO:691004935
Zřizovatel:
Typ zřizovatele:Privátní sektor
Mateřská škola
Adresa: Ulice: Pod Radnicí 3
Obec: Praha 5 - Košíře
Kraj: Praha
PSČ: 150 00
Kontakt na školu:
IZO:181045168
Základní informace
Nejvyšší povolený počet dětí: 60
Aktuální počet dětí: 48
Přijímání dětí mladších 3 let: ano
Bezbariérový přístup: ne
Zabezpečení vstupu školy: videotelefon, kamerový systém
Umístění školy v obci: centrum, klidná ulice
Dopravní dostupnost: MHD
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 150
Škola je otevřena od: 8 hodin
Měsíční poplatek/školné v Kč: 11900
Charakteristika školy
Zaměření MŠ: Montessori pedagogika
Provoz MŠ: celodenní
Prostory pro pohybové aktivity: tělocvična/sportovní hala, venkovní hřiště, v areálu školy
Specifické akce školy (pravidelné): návštěvy kulturních akcí, škola v přírodě/ozdravné pobyty, výlety
Certifikáty škol: Montessori AMI standard
Zapojení do evropských projektů: ano
Vzdělávání
Specifické formy pohybových aktivit: plavání, turistika
Přítomnost specialistů: speciální pedagog, školní psycholog
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třídní schůzky, telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli, profil školy na sociálních sítích, individuální schůzky, Observace rodičů ve třídě MŠ
Základní škola
Adresa: Ulice: Pod Radnicí 3
Obec: Praha 5 - Košíře
Kraj: Praha
PSČ: 150 00
Kontakt na školu:
IZO:181044498
Základní informace
Velikost školy: neúplná ZŠ s alespoň jednou třídou, v níž se děti různých věkových kategorií, resp. různých ročníků, vzdělávají společně
Nejvyšší povolený počet žáků: 75
Aktuální počet žáků: 50
Bezbariérový přístup: ne
Zabezpečení vstupu školy: videotelefon
Umístění školy v obci: centrum, klidná ulice
Dopravní dostupnost: MHD
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 150
Vstup do školy umožněn od: 8 hodin
Začátek první vyučovací hodiny: 8:15 hodin
Roční školné v Kč: 10900
Možnost získat stipendium: ne
Poslední výroční zpráva: Výroční zpráva - 2017_18.pdf (512,1 KB)
Charakteristika školy
Zaměření: Montessori pedagogika
Prostory pro výuku tělesné výchovy: tělocvična/sportovní hala, venkovní hřiště, v areálu školy
Specifické akce školy (pravidelné): návštěvy kulturních akcí, exkurze, tématické/projektové dny, škola v přírodě/ozdravné pobyty
Zapojení ve specifických programech: Montessori pedagogika
Certifikáty škol: Montessori AMI standard
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: slovně
Výuka cizích jazyků: anglický
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ano
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce - jazyky: anglický
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: plavání, bruslení
Metody výuky matematiky: montessori výuka
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Pravidelná mezigenerační setkání „Povídej“ (Mezi námi), Celé Česko čte dětem (CČČD)
Přítomnost specialistů: školní psycholog, speciální pedagog
Školní družina: ano
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: počítače ve třídách
Využití internetu ve výuce: v rámci práce ve třídě pro vyhledávání informací a aktivity zaměřující se na počítačovou gramotnost
Zájmové činnosti: výtvarné (např. malování, keramika), hudební, jazykové, rukodělné, taneční, turistické, sportovní
Místo pro trávení volného času: relaxační zóny ve vnitřních prostorách, studovna/knihovna, zahrada, hřiště
V blízkosti školy: sport, ZUŠ, park/přírodní zázemí, veřejná knihovna
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: individuální schůzky, telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli, profil školy na sociálních sítích, besedy o vzdělávání, třídní schůzky
Přípravná třída
Přípravná třída: ne
Školní družina
Adresa: Ulice: Pod Radnicí 3
Obec: Praha 5 - Košíře
Kraj: Praha
PSČ: 150 00
Kontakt na školu:
IZO:181045176
Základní informace
Jsou přijímáni všichni zájemci: ano
Výše měsíční úplaty za pobyt ve školní družině: 500
Umístění školní družiny: v budově ZŠ
Bezbariérový přístup: ne
Nabídka zájmových kroužků: ano
Provozní doba
Ranní provoz: ne
Odpolední provoz: ano
Odpolední provoz (od - do): 12:30 - 17:30
Způsob informování zákonných zástupců: webové stránky, e-mailová komunikace, schůzky, vnitřní informační systém
Školní jídelna - výdejna
Adresa: Ulice: Pod Radnicí 3
Obec: Praha 5 - Košíře
Kraj: Praha
PSČ: 150 00
Kontakt na školu:
IZO:181045184