Zde může být obrázek školy.

Mateřská škola Montessori Beroun a Základní škola s.r.o.

Škola / charakteristika školy
Název školy:Mateřská škola Montessori Beroun a Základní škola s.r.o.
Adresa školy: Ulice: V Zahradách 1874
Obec: Beroun
Kraj: Středočeský
PSČ: 266 01
Ředitel:Mgr. Petra Illnerová
Kontakt na školu Telefon: 420 602 409193
Email: info@montessori-beroun.cz
Web: www.montessori-beroun.cz
IČ:01609793
RED-IZO:691005265
Zřizovatel:
Typ zřizovatele:Privátní sektor
Mateřská škola
Adresa: Ulice: V Zahradách 1874
Obec: Beroun
Kraj: Středočeský
PSČ:
Kontakt na školu:
IZO:181047161
Základní informace
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet dětí: 25
Aktuální počet dětí: 25
Dny otevřených dveří (termín/y): únor/ květen
Přijímání dětí mladších 3 let: ano
Bezbariérový přístup: ano zcela
Zabezpečení vstupu školy: videotelefon
Umístění školy v obci: centrum
Dopravní dostupnost: MHD
Škola je otevřena od: 7:30
Měsíční poplatek/školné v Kč: 11000
Charakteristika školy
Zaměření MŠ: Montessori MŠ
Provoz MŠ: celodenní
Prostory pro pohybové aktivity: mimo areál školy, tělocvična/sportovní hala, venkovní hřiště
Specifické akce školy (pravidelné): besídky/akademie, tématické/projektové dny, výlety, jarmarky a dílny, Montessori semináře
Zapojení do evropských projektů: ano
Vzdělávání
Specifické formy pohybových aktivit: lyžování, plavání, turistika
Přítomnost specialistů: logoped, školní psycholog, asistent pedagoga
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: e-mailová komunikace s učiteli, telefonická komunikace s učiteli, profil školy na sociálních sítích
Základní škola
Adresa: Ulice: V Zahradách 1874
Obec: Beroun
Kraj: Středočeský
PSČ: 266 01
Kontakt na školu:
IZO:181076730
Základní informace
Velikost školy: 1. i 2. stupeň
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 120
Aktuální počet žáků: 60
Dny otevřených dveří (termín/y): říjen /květen
Zahájení zápisu do 1. ročníku: 13.10.2020
Ukončení zápisu do 1. ročníku: 16.4.2021
Bezbariérový přístup: ano zcela
Zabezpečení vstupu školy: videotelefon
Umístění školy v obci: centrum
Dopravní dostupnost: MHD
Vstup do školy umožněn od: 7:30
Začátek první vyučovací hodiny: 8:30
Roční školné v Kč: 100000
Možnost získat stipendium: ano
Charakteristika školy
Zaměření: diferencovaná výuka, individuální přístup 12 žáků ve třídě
Speciálně vybavené odborné učebny: cizí jazyky, knihovna
Prostory pro výuku tělesné výchovy: mimo areál školy, tělocvična/sportovní hala, venkovní hřiště, sportovní areál (atletika)
Specifické akce školy (pravidelné): besídky/akademie, tématické/projektové dny, návštěvy kulturních akcí, škola v přírodě/ozdravné pobyty, výlety, adaptační kurzy, jarmarky a dílny, besedy a přednášky pro veřejnost, týdenní sportovní pobyty
Zapojení ve specifických programech: Zdravá škola
Certifikáty škol: Rodiče vítáni, Férová škola
Mezinárodní spolupráce: zahraniční výměnné pobyty ( Rotary programy)
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: slovně
Výuka cizích jazyků: ruský, italský, francouzský, anglický, německý
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: lyžování, plavání, turistika, cyklistický kurz, bruslení
Metody čtení: splývavé čtení (Sfumato), čtenářská dílna
Metody výuky matematiky: kombinace - diferenciace klasická matematika, HMat a Montessori
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací:
Přítomnost specialistů: logoped, speciální pedagog, školní metodik prevence, asistent pedagoga, výchovný poradce
Školní družina: ano
Školní klub: ano
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ne
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: učebny ICT, WiFi v celé škole, počítače ve třídách
Využití internetu ve výuce: Školní tablety/notebooky/mobilní učebna
Zájmové činnosti: sportovní, ICT, jazykové, výtvarné (např. malování, keramika), hudební, literárně-dramatické, společenské hry, turistické, rukodělné, chovatelské, programování/robotika
Místo pro trávení volného času: vyhrazená učebna, hřiště, školní dvůr, zahrada
V blízkosti školy: sport, kultura, ZUŠ, veřejná knihovna, park/přírodní zázemí
Přípravná třída
Přípravná třída: ne
Školní družina
Adresa: Ulice: V Zahradách 1874
Obec: Beroun
Kraj: Středočeský
PSČ: 266 01
Kontakt na školu:
IZO:181077302
Základní informace
Jsou přijímáni všichni zájemci: ano
Umístění školní družiny: v budově ZŠ
Bezbariérový přístup: ano
Nabídka zájmových kroužků: ano
Provozní doba
Ranní provoz: ne
Odpolední provoz: ano
Odpolední provoz (od - do): 12:00
Způsob informování zákonných zástupců: webové stránky, vnitřní informační systém, e-mailová komunikace
Školní klub
Adresa: Ulice: V Zahradách 1874
Obec: Beroun
Kraj: Středočeský
PSČ: 266 01
Kontakt na školu:
IZO:181077311
Základní informace
Jsou přijímáni všichni zájemci: ano
Umístění školního klubu: v budově ZŠ
Bezbariérový přístup: ano
Nabídka zájmových kroužků: ano
Provozní doba
Ranní provoz: ne
Odpolední provoz: ano
Způsob informování zákonných zástupců: webové stránky, vnitřní informační systém, e-mailová komunikace
Školní jídelna - výdejna
Adresa: Ulice: V Zahradách 1874
Obec: Beroun
Kraj: Středočeský
PSČ: 266 01
Kontakt na školu:
IZO:181047179
Stravování
Školní jídelna/výdejna: v budově školy
Možnost výběru z více jídel: ne
Cena oběda v Kč: 50
Bufet: ne
Specifické stravovací projekty: školní mléko, ovoce do škol
Nápojové/potravinové automaty: ne