Zde může být obrázek školy.

Střední průmyslová škola elektrotechnická a Vyšší odborná škola Pardubice

Škola / charakteristika školy
Název školy:Střední průmyslová škola elektrotechnická a Vyšší odborná škola Pardubice
Adresa školy: Ulice: Karla IV. 13, Zelené Předměstí
Obec: Pardubice
Kraj: Pardubický
PSČ: 530 02
Ředitel:Mgr. Petr Mikuláš
Kontakt na školu Telefon: 466 614 788
Email: spse@spse.cz
Web: www.spse.cz
IČ:02013762
RED-IZO:691005559
Zřizovatel:
Typ zřizovatele:Kraj
Střední škola
Adresa: Ulice: Karla IV. 13, Zelené Předměstí
Obec: Pardubice
Kraj: Pardubický
PSČ: 531 69
Kontakt na školu:
IZO:181048841
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s výučním listem, střední vzdělání s maturitní zkouškou
Forma vzdělání: denní
Nejvyšší povolený počet žáků: 900
Dny otevřených dveří (termín/y): 26. 11. 2014, 29. 11. 2014, 24. 1. 2015,
Forma přijímacího řízení: test (výběr z možností), bez přijímací zkoušky
Přijímací zkoušky: ano v některých oborech
Přijímací zkoušky z předmětů: český jazyk, matematika
Termín přijímacích zkoušek: 15. dubna 2015
Bezbariérový přístup: ne
Umístění školy v obci: širší centrum
Dopravní dostupnost: autobus, MHD
Linka MHD nebo integrované dopravy: 1, 2, 5, 9, 11, 12, 13, 21, 22, 25
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 60
Vstup do školy umožněn od: 6:30
Začátek první vyučovací hodiny: 8:00
Roční školné v Kč: 0
Přípravné kurzy: přípravné kurzy pro uchazeče
Charakteristika školy
Zaměření : odborné
Speciálně vybavené odborné učebny: knihovna, praktické vyučování, ICT, cizí jazyky, dějepis, chemie, fyzika
Prostory pro výuku tělesné výchovy: tělocvična/sportovní hala, mimo areál školy, venkovní hřiště, posilovna, v areálu školy, sportovní areál (atletika), bazén
Specifické akce školy (pravidelné): návštěvy kulturních akcí, výlety, plesy, tématické/projektové dny, exkurze, sportovní dny
Spolupráce s firmami: část praktického vyučování probíhá ve firmě/firmách, exkurze ve firmě/firmách, stáže ve firmě/firmách
Mezinárodní spolupráce: partnerské školy, společné projekty se zahraničním subjektem
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: německý, anglický
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: vodácký kurz, lyžování, plavání
Nabídka dalšího vzdělávání: IT certifikace, vyhláška č. 50 o odborné způsobilosti v elektrotechnice
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: WiFi v části školy, počítače ve společných prostorách, počítače ve třídách, učebny ICT
Zájmové činnosti: výtvarné (např. malování, keramika), literárně-dramatické, technické, ICT, jazykové, společenské hry, sportovní
Místo pro trávení volného času: vyhrazená učebna, hřiště, studovna/knihovna
V blízkosti školy: kultura, sport, veřejná knihovna
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třídní schůzky, školní informační systém, žákovská knížka (elektronická), e-mailová komunikace s učiteli, individuální schůzky, telefonická komunikace s učiteli
Vyšší odborná škola
Adresa: Ulice: Karla IV. 13, Zelené Předměstí
Obec: Pardubice
Kraj: Pardubický
PSČ: 531 69
Kontakt na školu:
IZO:181048868
Základní informace
Forma vzdělání: denní
Nejvyšší povolený počet studentů: 200
Aktuální počet studentů: 144
Počet přijatých studentů v aktuálním školním roce: 63
Dny otevřených dveří (termíny): 25. 3. 2015, 15.4.2015
Přijímací zkoušky: ne
Forma přijímacího řízení: bez přijímací zkoušky, pohovor
Termín přijímacích zkoušek: 5.6.2015, 24.6.2015, 27.8.2015
Bezbariérový přístup: ne
Umístění školy v obci: širší centrum
Dopravní dostupnost: parkování u školy, MHD
Linka MHD nebo integrované dopravy: 1, 2, 5, 9, 11, 12, 13, 21, 22, 25
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 60
Certifikáty: ECDL, CISCO
Roční školné v Kč: 3000
Snížené školné: Ředitel školy může ve výjimečných případech snížit studentovi školné až do výše 50 % finanční částky
Přípravné kurzy pro uchazeče: ne
Charakteristika školy
Zaměření: výpočetní technika, sociální činnost
Speciálně vybavené odborné učebny: ICT
Specifické akce školy (pravidelné): odborné stáže, exkurze
Spolupráce s firmami: exkurze ve firmě/firmách, stáže ve firmě/firmách
Zapojení do evropských projektů: ano
Vzdělávání
Obory vzdělání: 26-47-N/.. Informační technologie, 75-32-N/.. Sociální práce a sociální pedagogika
Výuka cizích jazyků: německý, anglický
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Nabídka dalšího vzdělávání: IT certifikace
Služby studentům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: počítače ve společných prostorách, počítače v učebnách, WiFi v části školy, učebny ICT
Místo pro trávení volného času: školní dvůr, studovna/knihovna, vyhrazená učebna
Ubytování: ano
Stravování: ano