Zde může být obrázek školy.

Střední průmyslová škola elektrotechnická a Vyšší odborná škola Pardubice

Škola / charakteristika školy
Název školy:Střední průmyslová škola elektrotechnická a Vyšší odborná škola Pardubice
Adresa školy: Ulice: Karla IV. 13, Zelené Předměstí
Obec: Pardubice
Kraj: Pardubický
PSČ: 530 02
Ředitel:Mgr. Petr Mikuláš
Kontakt na školu Telefon: 466 614 788
Email: spse@spse.cz
Web: www.spse.cz
IČ:02013762
RED-IZO:691005559
Zřizovatel:
Typ zřizovatele:Kraj
Střední škola
Adresa: Ulice: Karla IV. 13, Zelené Předměstí
Obec: Pardubice
Kraj: Pardubický
PSČ: 531 69
Kontakt na školu:
IZO:181048841
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s výučním listem, střední vzdělání s maturitní zkouškou
Forma vzdělání: denní
Rozmístění školy: škola má více samostatných budov
Nejvyšší povolený počet žáků: 960
Aktuální počet žáků: 901
Dny otevřených dveří (termín/y): 7. 10. 2022, 8. 10. 2022, 25. 11. 2022, 10. 12. 2022, 14. 1. 2022, 11. 2. 2022
Forma přijímacího řízení: test (výběr z možností), bez přijímací zkoušky
Přijímací zkoušky: ano v některých oborech
Přijímací zkoušky z předmětů: český jazyk, matematika
Termín přijímacích zkoušek: 13. dubna 2023
Bezbariérový přístup: ano částečně
Zabezpečení vstupu školy: recepce s přítomností dospělé osoby, vstup na elektronický čip, videotelefon, kamerový systém
Umístění školy v obci: širší centrum
Dopravní dostupnost: autobus, MHD
Linka MHD nebo integrované dopravy: 1, 2, 5, 9, 11, 12, 13, 21, 22, 25
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 60
Vstup do školy umožněn od: 6:30
Začátek první vyučovací hodiny: 8:00
Roční školné v Kč: 0
Stipendium: motivační
Přípravné kurzy: přípravné kurzy pro uchazeče
Charakteristika školy
Zaměření : odborné
Speciálně vybavené odborné učebny: chemie, fyzika, ICT, cizí jazyky, knihovna, praktické vyučování, dějepis
Prostory pro výuku tělesné výchovy: v areálu školy, mimo areál školy, tělocvična/sportovní hala, venkovní hřiště, posilovna, sportovní areál (atletika), bazén
Specifické akce školy (pravidelné): plesy, exkurze, návštěvy kulturních akcí, sportovní dny, výlety, tématické/projektové dny, adaptační kurzy
Spolupráce s firmami: exkurze ve firmě/firmách, stáže ve firmě/firmách, část praktického vyučování probíhá ve firmě/firmách
Mezinárodní spolupráce: partnerské školy, společné projekty se zahraničním subjektem, pobyt zaměřený na odborné aktivity v zahraničí, spolupráce se zaměstnavateli v zahraničí
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický, německý
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: lyžování, plavání, vodácký kurz, turistika, cyklistický kurz
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Jeden svět na školách (Člověk v tísni)
Přítomnost specialistů: školní metodik prevence, výchovný poradce
Nabídka dalšího vzdělávání: IT certifikace, vyhláška č. 50 o odborné způsobilosti v elektrotechnice
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: učebny ICT, počítače ve společných prostorách, počítače ve třídách, WiFi v celé škole
Využití internetu ve výuce: Školní tablety/notebooky/mobilní učebna
Zájmové činnosti: sportovní, ICT, jazykové, výtvarné (např. malování, keramika), literárně-dramatické, technické, společenské hry, hudební, taneční, programování/robotika
Místo pro trávení volného času: studovna/knihovna, hřiště, relaxační zóny ve vnitřních prostorách
V blízkosti školy: sport, kultura, veřejná knihovna, park/přírodní zázemí
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: telefonická komunikace s učiteli, třídní schůzky, individuální schůzky, žákovská knížka (elektronická), školní informační systém, e-mailová komunikace s učiteli, konzultační hodiny, školmí časopis/newsletter, profil školy na sociální síti
Funkce školního informačního systému: přehled absence, přehled klasifikace
Vyšší odborná škola
Adresa: Ulice: Karla IV. 13, Zelené Předměstí
Obec: Pardubice
Kraj: Pardubický
PSČ: 531 69
Kontakt na školu:
IZO:181048868
Základní informace
Forma vzdělání: denní
Nejvyšší povolený počet studentů: 200
Aktuální počet studentů: 144
Počet přijatých studentů v aktuálním školním roce: 63
Dny otevřených dveří (termíny): 25. 3. 2015, 15.4.2015
Přijímací zkoušky: ne
Forma přijímacího řízení: bez přijímací zkoušky, pohovor
Termín přijímacích zkoušek: 5.6.2015, 24.6.2015, 27.8.2015
Bezbariérový přístup: ne
Umístění školy v obci: širší centrum
Dopravní dostupnost: MHD, parkování u školy
Linka MHD nebo integrované dopravy: 1, 2, 5, 9, 11, 12, 13, 21, 22, 25
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 60
Certifikáty: ECDL, CISCO
Roční školné v Kč: 3000
Snížené školné: Ředitel školy může ve výjimečných případech snížit studentovi školné až do výše 50 % finanční částky
Přípravné kurzy pro uchazeče: ne
Charakteristika školy
Zaměření: výpočetní technika, sociální činnost
Speciálně vybavené odborné učebny: ICT
Specifické akce školy (pravidelné): exkurze, odborné stáže
Spolupráce s firmami: stáže ve firmě/firmách, exkurze ve firmě/firmách
Zapojení do evropských projektů: ano
Vzdělávání
Obory vzdělání: 26-47-N/.. Informační technologie, 75-32-N/.. Sociální práce a sociální pedagogika
Výuka cizích jazyků: anglický, německý
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Nabídka dalšího vzdělávání: IT certifikace
Služby studentům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: učebny ICT, počítače ve společných prostorách, počítače v učebnách, WiFi v části školy
Místo pro trávení volného času: školní dvůr, vyhrazená učebna, studovna/knihovna
Ubytování: ano
Stravování: ano