Zde může být obrázek školy.

Církevní gymnázium v Kutné Hoře

Škola / charakteristika školy
Název školy:Církevní gymnázium v Kutné Hoře
Adresa školy: Ulice: Jiřího z Poděbrad 288
Obec: Kutná Hora
Kraj: Středočeský
PSČ: 284 01
Ředitel:Mgr. Jiří Vojáček
Kontakt na školu Telefon: 327 512 361
Email: skola@cgym-kh.cz
Web: http://www.cgym-kh.cz
IČ:02457105
RED-IZO:691006199
Zřizovatel:Biskupství královéhradecké
Typ zřizovatele:Církev
Střední škola
Adresa: Ulice: Jiřího z Poděbrad 288
Obec: Kutná Hora
Kraj: Středočeský
PSČ: 284 01
Kontakt na školu: Telefon: 327 512 361
IZO:108032876
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou
Forma vzdělání: denní
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 240
Aktuální počet žáků: 227
Dny otevřených dveří (termín/y): 30.11. a 1.12.2018
Forma přijímacího řízení: písemná
Přijímací zkoušky: ano ve všech oborech
Přijímací zkoušky z předmětů: matematika, český jazyk
Termín přijímacích zkoušek: 16. a 17. 4.2019
Bezbariérový přístup: ano zcela
Zabezpečení vstupu školy: vstup na elektronický čip, kamerový systém
Umístění školy v obci: centrum
Dopravní dostupnost: MHD, autobus, vlak, integrovaná doprava
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 200
Vstup do školy umožněn od: 7:00 hod.
Začátek první vyučovací hodiny: 8:00 hod.
Roční školné v Kč: 4000
Stipendium: mimořádné, motivační, prospěchové
Charakteristika školy
Zaměření : všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: cizí jazyky, knihovna, chemie, fyzika, výtvarná výchova, hudební výchova, ICT
Prostory pro výuku tělesné výchovy: mimo areál školy, venkovní hřiště, tělocvična/sportovní hala
Specifické akce školy (pravidelné): exkurze, návštěvy kulturních akcí, sportovní dny, výlety, tématické/projektové dny, plesy, adaptační kurzy, besídky/akademie
Spolupráce s firmami: exkurze ve firmě/firmách
Mezinárodní spolupráce: jazykový pobyt v zahraničí, studijní pobyt v zahraničí, výměnné pobyty, partnerské školy
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: latina, německý, francouzský, španělský, anglický
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ano
Výuka cizích jazyků metodou CLIL - jazyky: anglický
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ano
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce - jazyky: anglický
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: lyžování, turistika, vodácký kurz
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Příběhy bezpráví (Člověk v tísni), Celé Česko čte dětem (CČČD), Vzdělávací workshopy z Paměti národa (Post Bellum), Otevřená věda (AV ČR), Jeden svět na školách (Člověk v tísni)
Specifické formy podpory žákům: ano
Přítomnost specialistů: spirituál školy, asistent pedagoga, školní metodik prevence, výchovný poradce
Nabídka dalšího vzdělávání: jazykové certifikace
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: WiFi v části školy, počítače ve společných prostorách, počítače ve třídách, učebny ICT
Využití internetu ve výuce: počítače v některých třídách
Zájmové činnosti: taneční, společenské hry, turistické, rukodělné, přírodovědné, literárně-dramatické, hudební, výtvarné (např. malování, keramika), ICT, jazykové, sportovní
Místo pro trávení volného času: školní klub, studovna/knihovna, zahrada
V blízkosti školy: sport, veřejná knihovna, kultura, ZUŠ, DDM/středisko volného času
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: e-mailová komunikace s učiteli, třídní schůzky, individuální schůzky, telefonická komunikace s učiteli, školní informační systém, žákovská knížka (elektronická)
Funkce školního informačního systému:
Školní klub
Adresa: Ulice: Jiřího z Poděbrad 288
Obec: Kutná Hora
Kraj: Středočeský
PSČ: 284 01
Kontakt na školu: Telefon: 327 512 361
IZO:162103867