Zde může být obrázek školy.

Církevní gymnázium v Kutné Hoře

Škola / charakteristika školy
Název školy:Církevní gymnázium v Kutné Hoře
Adresa školy: Ulice: Jiřího z Poděbrad 288
Obec: Kutná Hora
Kraj: Středočeský
PSČ: 284 01
Ředitel:Mgr. Jiří Vojáček
Kontakt na školu Telefon: 327 512 361
Email: skola@cgym-kh.cz
Web: http://www.cgym-kh.cz
IČ:02457105
RED-IZO:691006199
Zřizovatel:Biskupství královéhradecké
Typ zřizovatele:Církev
Střední škola
Adresa: Ulice: Jiřího z Poděbrad 288
Obec: Kutná Hora
Kraj: Středočeský
PSČ: 284 01
Kontakt na školu: Telefon: 327 512 361
IZO:108032876
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou
Forma vzdělání: denní
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 240
Aktuální počet žáků: 227
Dny otevřených dveří (termín/y): 30.11. a 1.12.2018
Forma přijímacího řízení: písemná
Přijímací zkoušky: ano ve všech oborech
Přijímací zkoušky z předmětů: český jazyk, matematika
Termín přijímacích zkoušek: 16. a 17. 4.2019
Bezbariérový přístup: ano zcela
Zabezpečení vstupu školy: kamerový systém, vstup na elektronický čip
Umístění školy v obci: centrum
Dopravní dostupnost: MHD, autobus, vlak, integrovaná doprava
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 200
Vstup do školy umožněn od: 7:00 hod.
Začátek první vyučovací hodiny: 8:00 hod.
Roční školné v Kč: 4000
Stipendium: prospěchové, mimořádné, motivační
Charakteristika školy
Zaměření : všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: cizí jazyky, knihovna, chemie, fyzika, výtvarná výchova, hudební výchova, ICT
Prostory pro výuku tělesné výchovy: venkovní hřiště, mimo areál školy, tělocvična/sportovní hala
Specifické akce školy (pravidelné): návštěvy kulturních akcí, sportovní dny, tématické/projektové dny, výlety, plesy, adaptační kurzy, besídky/akademie, exkurze
Spolupráce s firmami: exkurze ve firmě/firmách
Mezinárodní spolupráce: partnerské školy, studijní pobyt v zahraničí, výměnné pobyty, jazykový pobyt v zahraničí
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický, německý, francouzský, španělský, latina
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ano
Výuka cizích jazyků metodou CLIL - jazyky: anglický
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ano
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce - jazyky: anglický
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: turistika, vodácký kurz, lyžování
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Jeden svět na školách (Člověk v tísni), Příběhy bezpráví (Člověk v tísni), Celé Česko čte dětem (CČČD), Vzdělávací workshopy z Paměti národa (Post Bellum), Otevřená věda (AV ČR)
Specifické formy podpory žákům: ano
Přítomnost specialistů: školní metodik prevence, asistent pedagoga, výchovný poradce, spirituál školy
Nabídka dalšího vzdělávání: jazykové certifikace
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: počítače ve třídách, počítače ve společných prostorách, WiFi v části školy, učebny ICT
Využití internetu ve výuce: počítače v některých třídách
Zájmové činnosti: jazykové, ICT, výtvarné (např. malování, keramika), hudební, literárně-dramatické, taneční, přírodovědné, společenské hry, turistické, rukodělné, sportovní
Místo pro trávení volného času: zahrada, studovna/knihovna, školní klub
V blízkosti školy: ZUŠ, DDM/středisko volného času, kultura, veřejná knihovna, sport
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třídní schůzky, individuální schůzky, telefonická komunikace s učiteli, školní informační systém, žákovská knížka (elektronická), e-mailová komunikace s učiteli
Funkce školního informačního systému:
Školní klub
Adresa: Ulice: Jiřího z Poděbrad 288
Obec: Kutná Hora
Kraj: Středočeský
PSČ: 284 01
Kontakt na školu: Telefon: 327 512 361
IZO:162103867