Zde může být obrázek školy.

Základní škola Kunice, příspěvková organizace

Škola / charakteristika školy
Název školy:Základní škola Kunice, příspěvková organizace
Adresa školy: Ulice: Na Návsi 60
Obec: Kunice
Kraj: Středočeský
PSČ: 251 63
Ředitel:Mgr. Blanka Chramostová
Kontakt na školu Telefon: 311 327 140
Mobil: 730 872 782
Email: skola@zskunice.cz
Web: http://www.zskunice.cz
IČ:71294139
RED-IZO:691006423
Zřizovatel:
Typ zřizovatele:Obec
Základní škola
Adresa: Ulice: Kunice, Na Návsi 60
Obec: Strančice
Kraj: Středočeský
PSČ: 251 63
Kontakt na školu:
IZO:181054965
Základní informace
Velikost školy: 1. i 2. stupeň
Rozmístění školy: škola má více samostatných budov
Nejvyšší povolený počet žáků: 207
Aktuální počet žáků: 200
Dny otevřených dveří (termín/y): 29.03.2022
Zahájení zápisu do 1. ročníku: 26.4.2022
Ukončení zápisu do 1. ročníku: 27.4.2022
Bezbariérový přístup: ano zcela
Zabezpečení vstupu školy: videotelefon
Umístění školy v obci: centrum
Dopravní dostupnost: integrovaná doprava
Linka MHD nebo integrované dopravy: 461,463
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 200
Vstup do školy umožněn od: 7:00
Začátek první vyučovací hodiny: 8:00
Roční školné v Kč: 0
Možnost získat stipendium: ne
Charakteristika školy
Zaměření: všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: fyzika, ICT, cizí jazyky, knihovna, chemie
Prostory pro výuku tělesné výchovy: tělocvična/sportovní hala, venkovní hřiště
Specifické akce školy (pravidelné): besídky/akademie, plesy, tématické/projektové dny, exkurze, návštěvy kulturních akcí, sportovní dny, výlety, adaptační kurzy, jarmarky a dílny, besedy a přednášky pro veřejnost
Mezinárodní spolupráce: ne
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou i slovně
Výuka cizích jazyků: anglický, německý
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: lyžování, plavání
Metody čtení: analyticko-syntetická (slabikovací) metoda, čtenářská dílna
Metody výuky matematiky: konstruktivisticky orientovaná výuka
Alternativní písmo:
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Příběhy našich sousedů (Post Bellum), Čtení pomáhá (Martin Roman), Globe (Sdružení Tereza)
Přítomnost specialistů: školní psycholog, školní metodik prevence, asistent pedagoga, výchovný poradce
Školní družina: ano
Školní klub: ne
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: učebny ICT, počítače ve třídách, WiFi v celé škole
Využití internetu ve výuce: Pouze v rámci počítačové učebny
Zájmové činnosti: sportovní, jazykové, výtvarné (např. malování, keramika), hudební, rukodělné, chovatelské
Místo pro trávení volného času: zahrada, hřiště, studovna/knihovna, relaxační zóny ve vnitřních prostorách
V blízkosti školy: sport
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třídní schůzky, individuální schůzky, třístranné schůzky (učitel-rodič-žák), žákovská knížka (elektronická), školní informační systém, telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli, konzultační hodiny
Funkce školního informačního systému: e-třídní kniha - přehled učiva, přehled absence, přehled klasifikace, e-omluvenka, výběr jídel ve školní jídelně/odhlašování
Přípravná třída
Přípravná třída: ne
Školní družina
Adresa: Ulice: Na Návsi 60
Obec: Kunice
Kraj: Středočeský
PSČ:
Kontakt na školu:
IZO:181055210
Školní jídelna - výdejna
Adresa: Ulice: Na Návsi 60
Obec: Kunice
Kraj: Středočeský
PSČ: 251 63
Kontakt na školu:
IZO:181080672