Zde může být obrázek školy.

Základní škola Wonderland Academy s.r.o.

Škola / charakteristika školy
Název školy:Základní škola Wonderland Academy s.r.o.
Adresa školy: Ulice: U Školky 880
Obec: Praha 4 - Šeberov
Kraj: Praha
PSČ: 149 00
Ředitel:Mgr. Jan Voda
Kontakt na školu Telefon: 724 980 809
Email: rose@wonderlandacademy.cz
Web: www.wonderlandacademy.cz
IČ:28895410
RED-IZO:691006482
Zřizovatel:
Typ zřizovatele:Privátní sektor
Základní škola
Adresa: Ulice: Mílová 697
Obec: Praha 4 - Libuš
Kraj: Praha
PSČ: 142 00
Kontakt na školu: Mobil: 724 980 809
IZO:181055490
Základní informace
Velikost školy: 1. i 2. stupeň
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 230
Aktuální počet žáků: 200
Dny otevřených dveří (termín/y): 2.2. a 2.3.2021, kdykoli po individuální domluvě
Zahájení zápisu do 1. ročníku: 1.4.2019
Ukončení zápisu do 1. ročníku: 30.4.2019
Bezbariérový přístup: ano částečně
Zabezpečení vstupu školy: recepce s přítomností dospělé osoby
Umístění školy v obci: klidná ulice
Dopravní dostupnost: MHD
Linka MHD nebo integrované dopravy: 113, 165, 331, 333
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 150
Vstup do školy umožněn od: 7:50
Začátek první vyučovací hodiny: 8:40
Roční školné v Kč: 142100
Koncepce školy:
Školní řád:
Charakteristika školy
Zaměření: jazykové
Speciálně vybavené odborné učebny: ICT, cizí jazyky, výtvarná výchova, hudební výchova, knihovna
Prostory pro výuku tělesné výchovy: mimo areál školy, venkovní hřiště, v areálu školy, bazén
Specifické akce školy (pravidelné): besídky/akademie, tématické/projektové dny, výlety, návštěvy kulturních akcí, škola v přírodě/ozdravné pobyty, sportovní dny, exkurze, adaptační kurzy, zahradní slavnosti
Certifikáty škol: Rodiče vítáni, Začít spolu
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou i slovně
Výuka cizích jazyků: anglický, německý, španělský
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ano
Výuka cizích jazyků metodou CLIL - jazyky: anglický
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ano
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce - jazyky: anglický
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: plavání, lyžování, turistika
Metody čtení: analyticko-syntetická (slabikovací) metoda, genetická (hlásková) metoda
Metody výuky matematiky: konstruktivisticky orientovaná výuka - výuka dle metody prof. Hejného
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Elixír do škol (Nadace ČS)
Přítomnost specialistů: speciální pedagog, asistent pedagoga, logoped, školní psycholog, výchovný poradce, školní metodik prevence
Školní družina: ano
Školní klub: ano
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: učebny ICT, počítače ve společných prostorách, WiFi v celé škole
Využití internetu ve výuce: Školní tablety/notebooky/mobilní učebna
Zájmové činnosti: rukodělné, přírodovědné, společenské hry, sportovní, jazykové, taneční, hudební, výtvarné (např. malování, keramika), literárně-dramatické, chovatelské
Místo pro trávení volného času: zahrada, studovna/knihovna, vyhrazená učebna, hřiště, relaxační zóny ve vnitřních prostorách
V blízkosti školy: sport, kultura
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: individuální schůzky, telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli, žákovská knížka (papírová), žákovská knížka (elektronická), školní informační systém, třídní schůzky, konzultační hodiny, školní časopis/newsletter, profil školy na sociálních sítích, třístranné schůzky (učitel-rodič-žák), besedy o vzdělávání
Funkce školního informačního systému: e-třídní kniha - přehled učiva, výběr jídel ve školní jídelně/odhlašování, přihlašování na akce, možnost platby/přehled zaplacení, přehled klasifikace, přehled absence, možnost chatu s vyučujícími/vedením školy
Přípravná třída
Přípravná třída: ne
Školní družina
Adresa: Ulice: Mílová 697
Obec: Praha 4 - Libuš
Kraj: Praha
PSČ: 142 00
Kontakt na školu: Mobil: 724 980 809
IZO:181056470
Školní jídelna - výdejna
Adresa: Ulice: Mílová 697
Obec: Praha 4 - Libuš
Kraj: Praha
PSČ: 142 00
Kontakt na školu: Mobil: 724 980 809
IZO:181069644
Stravování
Školní jídelna/výdejna: v budově školy
Možnost výběru z více jídel: 3 a více jídel
Dietní stravování: ano
Cena oběda v Kč: 68 Kč
Bufet: ne
Specifické stravovací projekty: školní mléko, ovoce do škol
Nápojové/potravinové automaty: ne