Zde může být obrázek školy.

International Montessori School of Prague, mateřská škola a základní škola, s.r.o.

Škola / charakteristika školy
Název školy:International Montessori School of Prague, mateřská škola a základní škola, s.r.o.
Adresa školy: Ulice: Opletalova 59/1013
Obec: Praha 1 - Nové Město
Kraj: Praha
PSČ: 110 00
Ředitel:Ing. Kateřina Bečková
Kontakt na školu Telefon: 272 937 758
Email: info@montessori.cz
Web: www.montessori.cz
IČ:27233464
RED-IZO:691006962
Zřizovatel:
Typ zřizovatele:Privátní sektor
Mateřská škola
Adresa: Ulice: Hrudičkova 16/2107
Obec: Praha 4 - Roztyly
Kraj: Praha
PSČ: 148 00
Kontakt na školu:
IZO:181060591
Základní informace
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet dětí: 75
Aktuální počet dětí: 63
Dny otevřených dveří (termín/y): 4.11.2021, 17.2.2022, 17.3.2022
Přijímání dětí mladších 3 let: ano
Bezbariérový přístup: ne
Zabezpečení vstupu školy: vstup na elektronický čip, videotelefon
Umístění školy v obci: klidná ulice, periferie
Dopravní dostupnost: MHD
Linka MHD nebo integrované dopravy: Linka MHD - Roztyly
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 550
Škola je otevřena od: 4.11.2021; 17.2.2022; 17.3.2022
Charakteristika školy
Provoz MŠ: celodenní
Prostory pro pohybové aktivity: mimo areál školy, venkovní hřiště, v areálu školy
Specifické akce školy (pravidelné): besídky/akademie, výlety, návštěvy kulturních akcí, tématické/projektové dny, zahradní slavnosti, exkurze, sportovní dny, jarmarky a dílny
Certifikáty škol: Akreditrace od American Montessori Society
Vzdělávání
Specifické formy pohybových aktivit: plavání
Přítomnost specialistů: školní psycholog, speciální pedagog, asistent pedagoga
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: individuální schůzky, třídní schůzky, telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli, školní informační systém, profil školy na sociálních sítích
Funkce školního informačního systému: e-třídní kniha - přehled učiva, přehled absence, e-nástěnka, možnost editace osobních údajů žáka, výběr jídel ve školní jídelně/odhlašování, přihlašování na akce, možnost platby/přehled zaplacení
Základní škola
Adresa: Ulice: Hrudičkova 16
Obec: Praha 4 - Roztyly
Kraj: Praha
PSČ: 148 00
Kontakt na školu:
IZO:151002142
Základní informace
Velikost školy: neúplná ZŠ s alespoň jednou třídou, v níž se děti různých věkových kategorií, resp. různých ročníků, vzdělávají společně
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 55
Aktuální počet žáků: 44
Dny otevřených dveří (termín/y): 4.11.2021, 17.2.2022, 17.3.2022
Bezbariérový přístup: ne
Zabezpečení vstupu školy: vstup na elektronický čip, videotelefon
Umístění školy v obci: periferie, klidná ulice
Dopravní dostupnost: MHD
Linka MHD nebo integrované dopravy: Linka Mhd - Roztyly
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 550
Vstup do školy umožněn od: 7:30
Začátek první vyučovací hodiny: 8:15
Možnost získat stipendium: ne
Charakteristika školy
Zaměření: jazykové, všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: praktické vyučování, knihovna, ICT, cizí jazyky, výtvarná výchova
Prostory pro výuku tělesné výchovy: venkovní hřiště, v areálu školy, mimo areál školy
Specifické akce školy (pravidelné): adaptační kurzy, zahradní slavnosti, jarmarky a dílny, besedy a přednášky pro veřejnost, návštěvy kulturních akcí, sportovní dny, výlety, besídky/akademie, tématické/projektové dny, exkurze
Certifikáty škol: Akreditace od American Montessori Society
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: slovně
Výuka cizích jazyků: anglický, španělský
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ano
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce - jazyky: anglický
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: plavání
Metody čtení: genetická (hlásková) metoda, analyticko-syntetická (slabikovací) metoda
Metody výuky matematiky: výuka založená na činnostním učení
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Psaní hravě
Přítomnost specialistů: školní psycholog, speciální pedagog, asistent pedagoga, výchovný poradce
Školní družina: ano
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: WiFi v celé škole, počítače ve třídách, počítače ve společných prostorách
Využití internetu ve výuce: Školní tablety/notebooky/mobilní učebna
Zájmové činnosti: jazykové, výtvarné (např. malování, keramika), technické, taneční, sportovní, hudební, literárně-dramatické, rukodělné, chovatelské
Místo pro trávení volného času: zahrada, hřiště, studovna/knihovna
V blízkosti školy: park/přírodní zázemí
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: individuální schůzky, školní informační systém, třídní schůzky, třístranné schůzky (učitel-rodič-žák), telefonická komunikace s učiteli, školní časopis/newsletter, profil školy na sociálních sítích, e-mailová komunikace s učiteli, besedy o vzdělávání
Funkce školního informačního systému: e-třídní kniha - přehled učiva, přehled absence, přihlašování na akce, e-nástěnka, možnost editace osobních údajů žáka, možnost chatu s vyučujícími/vedením školy, možnost platby/přehled zaplacení, výběr jídel ve školní jídelně/odhlašování
Přípravná třída
Přípravná třída: ne
Školní družina
Adresa: Ulice: Hrudičkova 16
Obec: Praha 4 - Roztyly
Kraj: Praha
PSČ: 148 00
Kontakt na školu:
IZO:181060612
Základní informace
Jsou přijímáni všichni zájemci: ano
Umístění školní družiny: v budově ZŠ
Bezbariérový přístup: ne
Nabídka zájmových kroužků: ano
Provozní doba
Ranní provoz: ne
Odpolední provoz: ano
Odpolední provoz (od - do): 15:15 - 17:00
Způsob informování zákonných zástupců: e-mailová komunikace, vnitřní informační systém
Školní jídelna-výdejna
Adresa: Ulice: Hrudičkova 16
Obec: Praha 4 - Roztyly
Kraj: Praha
PSČ: 148 00
Kontakt na školu:
IZO:181060604
Stravování
Školní jídelna/výdejna: v budově školy
Možnost výběru z více jídel: 2 jídla
Dietní stravování: ne
Cena oběda v Kč: 60 - 70,- Kč
Bufet: ne
Specifické stravovací projekty: školní mléko, ovoce do škol
Nápojové/potravinové automaty: ne