Zde může být obrázek školy.

Základní škola a Mateřská škola, Emy Destinové 46, České Budějovice

Škola / charakteristika školy
Název školy:Základní škola a Mateřská škola, Emy Destinové 46, České Budějovice
Adresa školy: Ulice: Emy Destinové 1138/46
Obec: České Budějovice
Kraj: Jihočeský
PSČ: 370 05
Ředitel:Mgr. Bc. Dagmar Koubová
Kontakt na školu Mobil: 720 588 638
Email: info@destinka.cz
Web: http://www.destinka.cz
IČ:04677773
RED-IZO:691008957
Zřizovatel:
Typ zřizovatele:Obec
Mateřská škola
Adresa: Ulice: Emy Destinové 1138/46, České Budějovice 2
Obec: České Budějovice
Kraj: Jihočeský
PSČ: 370 05
Kontakt na školu:
IZO:181086328
Základní informace
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet dětí: 75
Aktuální počet dětí: 50
Přijímání dětí mladších 3 let: ano
Bezbariérový přístup: ano zcela
Zabezpečení vstupu školy: videotelefon
Umístění školy v obci: klidná ulice
Dopravní dostupnost: MHD
Linka MHD nebo integrované dopravy: linka č. 3, 7, 15
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 200
Škola je otevřena od: 6,00 do 17,00
Měsíční poplatek/školné v Kč: 420
Charakteristika školy
Provoz MŠ: celodenní
Prostory pro pohybové aktivity: v areálu školy, tělocvična/sportovní hala, venkovní hřiště
Specifické akce školy (pravidelné): návštěvy kulturních akcí, besídky/akademie
Vzdělávání
Přítomnost specialistů: speciální pedagog, logoped
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: individuální schůzky, třídní schůzky
Základní škola
Adresa: Ulice: Emy Destinové 1138/46, České Budějovice 2
Obec: České Budějovice
Kraj: Jihočeský
PSČ: 370 05
Kontakt na školu:
IZO:181076101
Základní informace
Velikost školy: 1. i 2. stupeň
Rozmístění školy: učebny ve více budovách v rámci jednoho areálu školy
Nejvyšší povolený počet žáků: 450
Aktuální počet žáků: 394
Bezbariérový přístup: ano částečně
Zabezpečení vstupu školy: recepce s přítomností dospělé osoby
Umístění školy v obci: klidná ulice
Dopravní dostupnost: MHD
Linka MHD nebo integrované dopravy: 3,7,15
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 200
Vstup do školy umožněn od: 6,00 ŠD, ostatní 7,50
Začátek první vyučovací hodiny: 8,10
Roční školné v Kč: 0
Možnost získat stipendium: ne
Charakteristika školy
Zaměření: všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: výtvarná výchova, ICT, fyzika, chemie, biologie, cizí jazyky, praktické vyučování
Prostory pro výuku tělesné výchovy: tělocvična/sportovní hala, v areálu školy, venkovní hřiště
Specifické akce školy (pravidelné): exkurze, výlety, návštěvy kulturních akcí, jarmarky a dílny, sportovní dny, tématické/projektové dny, besídky/akademie, besedy a přednášky pro veřejnost
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: ruský, německý, anglický
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: plavání, bruslení, lyžování
Metody čtení: analyticko-syntetická (slabikovací) metoda, splývavé čtení (Sfumato)
Metody výuky matematiky: klasická výuka
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Celé Česko čte dětem (CČČD), Jeden svět na školách (Člověk v tísni)
Přítomnost specialistů: školní metodik prevence, školní psycholog, asistent pedagoga, výchovný poradce, speciální pedagog, logoped
Školní družina: ano
Školní klub: ne
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: počítače ve třídách, učebny ICT
Využití internetu ve výuce: Školní tablety/notebooky/mobilní učebna
Zájmové činnosti: výtvarné (např. malování, keramika), sportovní, jazykové, taneční, technické
Místo pro trávení volného času: školní dvůr, zahrada, hřiště
V blízkosti školy: sport, DDM/středisko volného času, park/přírodní zázemí, ZUŠ, veřejná knihovna
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třídní schůzky, konzultační hodiny, e-mailová komunikace s učiteli, individuální schůzky, žákovská knížka (elektronická), besedy o vzdělávání
Přípravná třída
Přípravná třída: ne
Školní družina
Adresa: Ulice: Emy Destinové 1138/46, České Budějovice 2
Obec: České Budějovice
Kraj: Jihočeský
PSČ: 370 05
Kontakt na školu:
IZO:181076969
Školní jídelna
Adresa: Ulice: Emy Destinové 1138/46, České Budějovice 2
Obec: České Budějovice
Kraj: Jihočeský
PSČ: 370 05
Kontakt na školu:
IZO:181086336