Zde může být obrázek školy.

Základní škola a Mateřská škola, Emy Destinové 46, České Budějovice

Škola / charakteristika školy
Název školy:Základní škola a Mateřská škola, Emy Destinové 46, České Budějovice
Adresa školy: Ulice: Emy Destinové 1138/46
Obec: České Budějovice
Kraj: Jihočeský
PSČ: 370 05
Ředitel:Mgr. Bc. Dagmar Koubová
Kontakt na školu Mobil: 720 588 638
Email: info@destinka.cz
Web: http://www.destinka.cz
IČ:04677773
RED-IZO:691008957
Zřizovatel:
Typ zřizovatele:Obec
Mateřská škola
Adresa: Ulice: Emy Destinové 1138/46, České Budějovice 2
Obec: České Budějovice
Kraj: Jihočeský
PSČ: 370 05
Kontakt na školu:
IZO:181086328
Základní informace
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet dětí: 75
Aktuální počet dětí: 62
Přijímání dětí mladších 3 let: ano
Bezbariérový přístup: ano zcela
Zabezpečení vstupu školy: videotelefon
Umístění školy v obci: klidná ulice
Dopravní dostupnost: MHD
Linka MHD nebo integrované dopravy: linka č. 3, 7, 15
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 200
Škola je otevřena od: 6,00 do 17,00
Měsíční poplatek/školné v Kč: 420
Charakteristika školy
Provoz MŠ: celodenní
Prostory pro pohybové aktivity: venkovní hřiště, tělocvična/sportovní hala, v areálu školy
Specifické akce školy (pravidelné): návštěvy kulturních akcí, besídky/akademie, sportovní dny, výlety, jarmarky a dílny, zahradní slavnosti
Zapojení ve specifických programech: Cvičíme se zvířátky
Vzdělávání
Specifické formy pohybových aktivit: bruslení, in-ski
Přítomnost specialistů: logoped, speciální pedagog, školní psycholog, asistent pedagoga
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: individuální schůzky, třídní schůzky, e-mailová komunikace s učiteli, školní informační systém
Funkce školního informačního systému: e-třídní kniha - přehled učiva, přehled absence, e-omluvenka, e-nástěnka
Základní škola
Adresa: Ulice: Emy Destinové 1138/46, České Budějovice 2
Obec: České Budějovice
Kraj: Jihočeský
PSČ: 370 05
Kontakt na školu:
IZO:181076101
Základní informace
Velikost školy: 1. i 2. stupeň
Rozmístění školy: učebny ve více budovách v rámci jednoho areálu školy
Nejvyšší povolený počet žáků: 490
Aktuální počet žáků: 468
Bezbariérový přístup: ano částečně
Zabezpečení vstupu školy: recepce s přítomností dospělé osoby
Umístění školy v obci: klidná ulice
Dopravní dostupnost: MHD
Linka MHD nebo integrované dopravy: 3,7,15
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 200
Vstup do školy umožněn od: 6,00 ŠD, ostatní 7,50
Začátek první vyučovací hodiny: 8,10
Roční školné v Kč: 0
Možnost získat stipendium: ne
Charakteristika školy
Zaměření: všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: praktické vyučování, chemie, cizí jazyky, výtvarná výchova, biologie, fyzika, ICT, hudební výchova
Prostory pro výuku tělesné výchovy: tělocvična/sportovní hala, venkovní hřiště, v areálu školy
Specifické akce školy (pravidelné): výlety, exkurze, tématické/projektové dny, besídky/akademie, sportovní dny, jarmarky a dílny, besedy a přednášky pro veřejnost, návštěvy kulturních akcí, adaptační kurzy
Zapojení ve specifických programech: Pomáháme školám k úspěchu, Minimalizace šikany
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: německý, ruský, anglický, francouzský
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: lyžování, bruslení, plavání, vodácký kurz
Metody čtení: splývavé čtení (Sfumato), analyticko-syntetická (slabikovací) metoda, čtenářská dílna
Metody výuky matematiky: klasická výuka
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Jeden svět na školách (Člověk v tísni), Celé Česko čte dětem (CČČD), Vzdělávací workshopy z Paměti národa (Post Bellum)
Přítomnost specialistů: výchovný poradce, školní metodik prevence, speciální pedagog, logoped, školní psycholog, asistent pedagoga
Školní družina: ano
Školní klub: ne
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: učebny ICT, WiFi v části školy
Využití internetu ve výuce: Školní tablety/notebooky/mobilní učebna, Pouze v rámci počítačové učebny
Zájmové činnosti: výtvarné (např. malování, keramika), jazykové, taneční, technické, sportovní, ICT, hudební, zdravotnické, rukodělné
Místo pro trávení volného času: zahrada, školní dvůr, hřiště, relaxační zóny ve vnitřních prostorách
V blízkosti školy: DDM/středisko volného času, ZUŠ, park/přírodní zázemí, veřejná knihovna, sport
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: e-mailová komunikace s učiteli, konzultační hodiny, žákovská knížka (elektronická), besedy o vzdělávání, individuální schůzky, třídní schůzky, školní informační systém
Funkce školního informačního systému: e-třídní kniha - přehled učiva, přehled absence, přehled klasifikace, e-omluvenka, e-nástěnka, možnost editace osobních údajů žáka, výběr jídel ve školní jídelně/odhlašování, možnost platby/přehled zaplacení
Přípravná třída
Přípravná třída: ne
Školní družina
Adresa: Ulice: Emy Destinové 1138/46, České Budějovice 2
Obec: České Budějovice
Kraj: Jihočeský
PSČ: 370 05
Kontakt na školu:
IZO:181076969
Základní informace
Jsou přijímáni všichni zájemci: ano
Výše měsíční úplaty za pobyt ve školní družině: 200
Umístění školní družiny: v budově ZŠ
Bezbariérový přístup: ano
Nabídka zájmových kroužků: ne
Provozní doba
Ranní provoz: ano
Ranní provoz (od - do) : 6,00 - 7,50
Odpolední provoz: ano
Odpolední provoz (od - do): 1150 - 17,00
Způsob informování zákonných zástupců: webové stránky, e-mailová komunikace, vnitřní informační systém
Školní jídelna
Adresa: Ulice: Emy Destinové 1138/46, České Budějovice 2
Obec: České Budějovice
Kraj: Jihočeský
PSČ: 370 05
Kontakt na školu:
IZO:181086336
Stravování
Školní jídelna/výdejna: v budově školy
Možnost výběru z více jídel: 2 jídla
Dietní stravování: ano
Cena oběda v Kč: 52-58/ MŠ 34-42/ZŠ
Bufet: ne
Specifické stravovací projekty: školní mléko, ovoce do škol
Nápojové/potravinové automaty: ne