Zde může být obrázek školy.

3. základní škola Heuréka, s.r.o.

Škola / charakteristika školy
Název školy:3. základní škola Heuréka, s.r.o.
Adresa školy: Ulice: č.p. 7
Obec: Libochovičky
Kraj: Středočeský
PSČ: 273 42
Ředitel:Mgr. Stanislav Trykar
Kontakt na školu Mobil: 775 316 168
Email: strykar@isheureka.cz
Web: www.zsheureka.cz
IČ:04428901
RED-IZO:691009180
Zřizovatel:
Typ zřizovatele:Privátní sektor
Základní škola
Adresa: Ulice: Smetanova 203
Obec: Úvaly
Kraj: Středočeský
PSČ: 250 82
Kontakt na školu:
IZO:181077043
Základní informace
Velikost školy: 1. i 2. stupeň
Rozmístění školy: škola má více samostatných budov
Bezbariérový přístup: ano částečně
Zabezpečení vstupu školy: videotelefon
Umístění školy v obci: centrum
Dopravní dostupnost: MHD, integrovaná doprava, autobus, vlak
Možnost získat stipendium: ne
Charakteristika školy
Zaměření: všeobecné, jazykové
Prostory pro výuku tělesné výchovy: mimo areál školy
Specifické akce školy (pravidelné): besídky/akademie, tématické/projektové dny, exkurze, návštěvy kulturních akcí, sportovní dny, škola v přírodě/ozdravné pobyty, výlety, adaptační kurzy, jarmarky a dílny, zahradní slavnosti, besedy a přednášky pro veřejnost
Zapojení do evropských projektů: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: slovně
Výuka cizích jazyků: anglický, německý
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: plavání
Metody čtení: splývavé čtení (Sfumato)
Metody výuky matematiky: konstruktivisticky orientovaná výuka
Přítomnost specialistů: speciální pedagog, asistent pedagoga
Školní družina: ano
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ne
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: počítače ve společných prostorách
Využití internetu ve výuce: Školní tablety/notebooky/mobilní učebna
Zájmové činnosti: sportovní, ICT, jazykové, výtvarné (např. malování, keramika)
Místo pro trávení volného času: zahrada, školní dvůr, herna, relaxační zóny ve vnitřních prostorách
V blízkosti školy: veřejná knihovna
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třídní schůzky, individuální schůzky, třístranné schůzky (učitel-rodič-žák), školní informační systém, e-mailová komunikace s učiteli, školní časopis/newsletter, profil školy na sociálních sítích, besedy o vzdělávání
Funkce školního informačního systému: e-třídní kniha - přehled učiva, přehled absence, e-omluvenka, možnost chatu s vyučujícími/vedením školy, e-nástěnka
Přípravná třída
Přípravná třída: ne
Školní družina
Adresa: Ulice: Smetanova 203
Obec: Úvaly
Kraj: Středočeský
PSČ: 250 82
Kontakt na školu:
IZO:181077591
Školní jídelna - výdejna
Adresa: Ulice: Smetanova 203
Obec: Úvaly
Kraj: Středočeský
PSČ: 250 82
Kontakt na školu:
IZO:181077604