Logo školy

Soukromá základní škola Dobré nálady, školská právnická osoba

Škola / charakteristika školy
Název školy:Soukromá základní škola Dobré nálady, školská právnická osoba
Adresa školy: Ulice: Jílová 532/8
Obec: Olomouc
Kraj: Olomoucký
PSČ: 779 00
Ředitel:Mgr. Tereza Jurášová
Kontakt na školu Telefon: 585 205 917
Mobil: 775 125 512
Email: zsdobrenalady@gmail.com
Web: http://www.zsdobrenalady.cz
IČ:04999738
RED-IZO:691009287
Zřizovatel:Mgr. Tereza Jurášová, Mgr. Jana Kunovská - fyzické osoby
Typ zřizovatele:Privátní sektor
Základní škola
Adresa: Ulice: Vančurova 713/4
Obec: Olomouc
Kraj: Olomoucký
PSČ: 779 00
Kontakt na školu:
IZO:181077485
Základní informace
Velikost školy: 1. i 2. stupeň
Nejvyšší povolený počet žáků: 40
Aktuální počet žáků: 24
Bezbariérový přístup: ne
Umístění školy v obci: klidná ulice, centrum
Dopravní dostupnost: MHD, integrovaná doprava
Linka MHD nebo integrované dopravy: 3, 4, 6, 7, 11, 14, 16, 17, 18, 20, 22, 27, 29, 50, 51, 710, 728, 764, 775
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 50
Vstup do školy umožněn od: 7:00
Začátek první vyučovací hodiny: 8:30
Roční školné v Kč: 26000
Charakteristika školy
Zaměření: jazykové, indiviuální přístup díky malému počtu žáků
Prostory pro výuku tělesné výchovy: mimo areál školy, tělocvična/sportovní hala
Zapojení do evropských projektů: ne
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou i slovně
Výuka cizích jazyků: anglický, francouzský
Metody čtení: splývavé čtení (Sfumato)
Specifické formy podpory žákům: Velký důraz na individuální přístup
Přítomnost specialistů: školní metodik prevence
Školní družina: ano
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: WiFi v celé škole
Zájmové činnosti: jazykové, sportovní
Místo pro trávení volného času: herna, přilehlé parky
V blízkosti školy: sport, kultura
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třídní schůzky, individuální schůzky, žákovská knížka (papírová), telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli
Přípravná třída
Přípravná třída: ne
Školní družina
Adresa: Ulice: Vančurova 713/4
Obec: Olomouc
Kraj: Olomoucký
PSČ: 779 00
Kontakt na školu:
IZO:181081440