Zde může být obrázek školy.

Základní škola ŠKOLAMYŠL

Škola / charakteristika školy
Název školy:Základní škola ŠKOLAMYŠL
Adresa školy: Ulice: Hrnčířská 272, Zahájí
Obec: Litomyšl
Kraj: Pardubický
PSČ: 570 01
Ředitel:Mgr. Radoslava Renzová, DiS.
Kontakt na školu Mobil: 774 500 580
Email: daniel.janata@skolamysl.cz
Web: www.skolamysl.cz
IČ:04840704
RED-IZO:691009317
Zřizovatel:
Typ zřizovatele:Privátní sektor
Základní škola
Adresa: Ulice: Smetanovo náměstí 15, Litomyšl-Město
Obec: Litomyšl
Kraj: Pardubický
PSČ: 570 01
Kontakt na školu:
IZO:181077701
Základní informace
Velikost školy: 1. i 2. stupeň
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 68
Aktuální počet žáků: 58
Dny otevřených dveří (termín/y): 10.11.2018
Zahájení zápisu do 1. ročníku: 8.4.2019
Ukončení zápisu do 1. ročníku: 12.10.2019
Bezbariérový přístup: ne
Zabezpečení vstupu školy: videotelefon
Umístění školy v obci: centrum
Dopravní dostupnost: integrovaná doprava
Linka MHD nebo integrované dopravy: -
Vstup do školy umožněn od: 6:45
Začátek první vyučovací hodiny: 8:00
Roční školné v Kč: 19200
Možnost získat stipendium: ne
Koncepce školy: KONCEPCE ZÁKLADNÍ ŠKOLY ŠKOLAMYŠL.docx (121,9 KB)
Charakteristika školy
Zaměření: všeobecné
Prostory pro výuku tělesné výchovy: mimo areál školy
Specifické akce školy (pravidelné): exkurze, výlety, návštěvy kulturních akcí, tématické/projektové dny, besídky/akademie, škola v přírodě/ozdravné pobyty, adaptační kurzy, jarmarky a dílny, besedy a přednášky pro veřejnost
Zapojení ve specifických programech: Začít spolu
Certifikáty škol: Začít spolu
Vzdělávání
Způsob hodnocení: slovně
Výuka cizích jazyků: anglický, francouzský
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ano
Výuka cizích jazyků metodou CLIL - jazyky: anglický
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: bruslení, turistika, plavání, lyžování
Metody čtení: genetická (hlásková) metoda
Metody výuky matematiky: konstruktivisticky orientovaná výuka - výuka dle metody prof. Hejného
Alternativní písmo: comenia script
Přítomnost specialistů: výchovný poradce, školní metodik prevence, školní psycholog, asistent pedagoga, speciální pedagog
Školní družina: ano
Školní klub: ne
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: WiFi v celé škole, počítače ve třídách
Využití internetu ve výuce: Školní tablety/notebooky/mobilní učebna
Zájmové činnosti:
Místo pro trávení volného času: školní dvůr
V blízkosti školy: DDM/středisko volného času, ZUŠ, veřejná knihovna, kultura, sport, park/přírodní zázemí
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: školní informační systém, e-mailová komunikace s učiteli, telefonická komunikace s učiteli, individuální schůzky, třístranné schůzky (učitel-rodič-žák)
Funkce školního informačního systému: přehled absence, e-třídní kniha - přehled učiva, e-omluvenka, e-nástěnka, možnost editace osobních údajů žáka, možnost platby/přehled zaplacení
Přípravná třída
Přípravná třída: ne
Školní družina
Adresa: Ulice: Smetanovo náměstí 15, Litomyšl-Město
Obec: Litomyšl
Kraj: Pardubický
PSČ: 570 01
Kontakt na školu:
IZO:181078406