Zde může být obrázek školy.

Soukromá základní škola OPTIMA s.r.o.

Škola / charakteristika školy
Název školy:Soukromá základní škola OPTIMA s.r.o.
Adresa školy: Ulice: Vítězslava Nezvala 2467/25
Obec: Most
Kraj: Ústecký
PSČ: 434 01
Ředitel:Mgr. Marcela Černá
Kontakt na školu Mobil: 702 445 305
Email: szsoptima@gmail.com
Web: www.szsoptima.cz
IČ:04677846
RED-IZO:691009406
Zřizovatel:
Typ zřizovatele:Privátní sektor
Základní škola
Adresa: Ulice: Albrechtická 414/1
Obec: Most
Kraj: Ústecký
PSČ: 434 01
Kontakt na školu:
IZO:181078031
Základní informace
Velikost školy: 1. i 2. stupeň
Rozmístění školy: učebny ve více budovách v rámci jednoho areálu školy
Nejvyšší povolený počet žáků: 120
Aktuální počet žáků: 91
Dny otevřených dveří (termín/y): 9.listopad 2021
Zahájení zápisu do 1. ročníku: 4.4.2022
Ukončení zápisu do 1. ročníku: 6.4.2022
Bezbariérový přístup: ne
Zabezpečení vstupu školy: recepce s přítomností dospělé osoby
Umístění školy v obci: klidná ulice
Dopravní dostupnost: MHD
Linka MHD nebo integrované dopravy: 2,4,17
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 300
Vstup do školy umožněn od: 7,25 do 7,35 a od 11,05 do 15,00
Začátek první vyučovací hodiny: 7,45
Roční školné v Kč: 20400
Možnost získat stipendium: ne
Školní řád:
Poslední výroční zpráva: Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2019 2020.pdf (691,1 KB)
Charakteristika školy
Zaměření: všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: ICT
Prostory pro výuku tělesné výchovy: v areálu školy, venkovní hřiště, tělocvična/sportovní hala
Specifické akce školy (pravidelné): návštěvy kulturních akcí, exkurze, výlety, tématické/projektové dny, škola v přírodě/ozdravné pobyty, sportovní dny, jarmarky a dílny, adaptační kurzy
Zapojení ve specifických programech: Ovoce do škol, Mléko do škol, Olympijský víceboj - Sazka
Domácí spolupráce : Středisko volného času. Střední škola diplomacie a veřejné správy Most, MSSS Most; Městská policie Most,
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou i slovně
Výuka cizích jazyků: německý, anglický
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy:
Metody čtení: genetická (hlásková) metoda
Metody výuky matematiky: klasická výuka
Specifické formy podpory žákům: individuální přístup, nízký počet žáků ve třídě
Přítomnost specialistů: školní metodik prevence, výchovný poradce
Školní družina: ne
Školní klub: ne
Rozvrhy hodin: Rozvrh (9).pdf (56,8 KB)
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: WiFi v celé škole, počítače ve třídách, učebny ICT
Využití internetu ve výuce: Školní tablety/notebooky/mobilní učebna
Zájmové činnosti: společenské hry, příprava po vyučování
Místo pro trávení volného času: vyhrazená učebna, herna, zahrada, relaxační zóny ve vnitřních prostorách
V blízkosti školy: DDM/středisko volného času
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: žákovská knížka (papírová), třídní schůzky, e-mailová komunikace s učiteli, individuální schůzky, telefonická komunikace s učiteli, třístranné schůzky (učitel-rodič-žák), konzultační hodiny, školní časopis/newsletter, školní informační systém, žákovská knížka (elektronická)
Funkce školního informačního systému: možnost chatu s vyučujícími/vedením školy, možnost editace osobních údajů žáka, výběr jídel ve školní jídelně/odhlašování
Přípravná třída
Přípravná třída: ne
Školní družina
Adresa: Ulice: Albrechtická 414/1
Obec: Most
Kraj: Ústecký
PSČ: 434 01
Kontakt na školu:
IZO:181078996