Zde může být obrázek školy.

2. základní škola Heuréka, s.r.o.

Škola / charakteristika školy
Název školy:2. základní škola Heuréka, s.r.o.
Adresa školy: Ulice: Pellicova 20/2c, Brno-město
Obec: Brno
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 602 00
Ředitel:Mgr. Richard Jurečková PhD.
Kontakt na školu Mobil: 778 704 218
Email: rlorencova@cfme.net
Web: http://www.zsheureka.cz
IČ:04428757
RED-IZO:691009538
Zřizovatel:
Typ zřizovatele:Privátní sektor
Základní škola
Adresa: Ulice: Pellicova 20/2c
Obec: Brno
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 602 00
Kontakt na školu:
IZO:181079739
Základní informace
Velikost školy: 1. i 2. stupeň
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 120
Bezbariérový přístup: ano částečně
Zabezpečení vstupu školy: recepce s přítomností dospělé osoby
Umístění školy v obci: širší centrum, klidná ulice
Dopravní dostupnost: MHD, integrovaná doprava, autobus, vlak
Možnost získat stipendium: ne
Charakteristika školy
Zaměření: všeobecné, jazykové
Speciálně vybavené odborné učebny: knihovna, hudební výchova
Prostory pro výuku tělesné výchovy: mimo areál školy
Specifické akce školy (pravidelné): škola v přírodě/ozdravné pobyty, výlety, zahradní slavnosti, besedy a přednášky pro veřejnost, tématické/projektové dny, exkurze, návštěvy kulturních akcí, besídky/akademie, adaptační kurzy, jarmarky a dílny
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: slovně
Výuka cizích jazyků: anglický, německý, španělský
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: plavání
Metody čtení: splývavé čtení (Sfumato)
Metody výuky matematiky: konstruktivisticky orientovaná výuka - výuka dle metody prof. Hejného
Přítomnost specialistů: asistent pedagoga, speciální pedagog, školní metodik prevence, školní psycholog, výchovný poradce
Školní družina: ano
Školní klub: ne
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ne
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: WiFi v celé škole, počítače ve společných prostorách
Využití internetu ve výuce: Školní tablety/notebooky/mobilní učebna
Zájmové činnosti: sportovní, ICT, programování/robotika, výtvarné (např. malování, keramika), přírodovědné, společenské hry
Místo pro trávení volného času: zahrada, relaxační zóny ve vnitřních prostorách, školní dvůr, studovna/knihovna
V blízkosti školy: sport, kultura, ZUŠ, veřejná knihovna, DDM/středisko volného času
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: e-mailová komunikace s učiteli, třístranné schůzky (učitel-rodič-žák), školní informační systém, školní časopis/newsletter, profil školy na sociálních sítích, individuální schůzky, třídní schůzky, telefonická komunikace s učiteli, besedy o vzdělávání
Funkce školního informačního systému: e-omluvenka, přehled absence, e-nástěnka, e-třídní kniha - přehled učiva, výběr jídel ve školní jídelně/odhlašování
Přípravná třída
Přípravná třída: ne
Školní družina
Adresa: Ulice: Pellicova 20/2c
Obec: Brno
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 602 00
Kontakt na školu:
IZO:181082411
Školní jídelna - výdejna
Adresa: Ulice: Pellicova 20/2c
Obec: Brno
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 602 00
Kontakt na školu:
IZO:181082420