Zde může být obrázek školy.

Základní škola Orangery s.r.o.

Škola / charakteristika školy
Název školy:Základní škola Orangery s.r.o.
Adresa školy: Ulice: Národních hrdinů 312
Obec: Praha 9
Kraj: Praha
PSČ: 190 12
Ředitel:PhDr. Aneta Adamcová
Kontakt na školu Mobil: 702123451
Email: info@orangery.cz
Web: http://www.orangery.cz
IČ:05431697
RED-IZO:691010331
Zřizovatel:
Typ zřizovatele:Privátní sektor
Základní škola
Adresa: Ulice: Národních hrdinů 312
Obec: Praha 9
Kraj: Praha
PSČ: 190 12
Kontakt na školu:
IZO:181086204
Základní informace
Velikost školy: jen 1. stupeň
Rozmístění školy: škola má více samostatných budov
Nejvyšší povolený počet žáků: 62
Aktuální počet žáků: 48
Zahájení zápisu do 1. ročníku: 7.4.2021
Ukončení zápisu do 1. ročníku: 30.4.2021
Zabezpečení vstupu školy: videotelefon
Umístění školy v obci: širší centrum
Dopravní dostupnost: MHD, autobus, vlak
Vstup do školy umožněn od: 7:30
Začátek první vyučovací hodiny: 9:00
Roční školné v Kč: 10900
Možnost získat stipendium: ne
Charakteristika školy
Zaměření: s rozšířenou výukou jazyků
Prostory pro výuku tělesné výchovy: mimo areál školy
Specifické akce školy (pravidelné): besídky/akademie, tématické/projektové dny, návštěvy kulturních akcí, škola v přírodě/ozdravné pobyty, výlety
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: slovně
Výuka cizích jazyků: anglický
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ano
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce - jazyky: anglický
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: plavání
Metody čtení: genetická (hlásková) metoda
Metody výuky matematiky: konstruktivisticky orientovaná výuka - výuka dle metody prof. Hejného
Specifické formy podpory žákům: OMJ
Přítomnost specialistů: školní metodik prevence, výchovný poradce
Školní družina: ano
Školní klub: ano
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ne
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: WiFi v celé škole
Zájmové činnosti: jazykové, hudební, literárně-dramatické, programování/robotika, výtvarné (např. malování, keramika)
Místo pro trávení volného času: zahrada, herna, relaxační zóny ve vnitřních prostorách
V blízkosti školy: kultura, sport, veřejná knihovna, park/přírodní zázemí
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třídní schůzky, individuální schůzky, třístranné schůzky (učitel-rodič-žák), žákovská knížka (papírová), e-mailová komunikace s učiteli, konzultační hodiny, profil školy na sociálních sítích
Přípravná třída
Přípravná třída: ne
Počet přípravných tříd: 0
Nejvyšší povolený počet dětí v přípravné třídě/přípravných třídách: 0
Školní družina
Adresa: Ulice: Národních hrdinů 312, Dolní Počernice
Obec: Praha 9
Kraj: Praha
PSČ: 190 12
Kontakt na školu:
IZO:181100576
Školní jídelna - výdejna
Adresa: Ulice: Národních hrdinů 312
Obec: Praha 9
Kraj: Praha
PSČ: 190 12
Kontakt na školu:
IZO:181086883