Zde může být obrázek školy.

AGEL Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická s.r.o.

Škola / charakteristika školy
Název školy: AGEL Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická s.r.o.
Adresa školy: Ulice: Antošovická 107/55, Koblov
Obec: Ostrava
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 711 00
Ředitel:Ing. Bc. Vladimír Janus
Kontakt na školu Mobil: 720 943 022
Email: vladimir.janus@agel.cz
Web: http://www.agel.cz
IČ:02560739
RED-IZO:691010366
Zřizovatel:
Typ zřizovatele:Privátní sektor
Střední škola
Adresa: Ulice: Antošovická 107/55, Koblov
Obec: Ostrava
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 711 00
Kontakt na školu:
IZO:181086263
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou
Forma vzdělání: denní, dálková
Rozmístění školy: škola má více samostatných budov
Nejvyšší povolený počet žáků: 550
Aktuální počet žáků: 429
Forma přijímacího řízení: bez přijímací zkoušky
Přijímací zkoušky: ano ve všech oborech
Přijímací zkoušky z předmětů: matematika, český jazyk
Termín přijímacích zkoušek: duben 2018
Bezbariérový přístup: ano zcela
Zabezpečení vstupu školy: kamerový systém, vstup na elektronický čip
Umístění školy v obci: klidová zóna
Dopravní dostupnost: MHD
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 80
Vstup do školy umožněn od: 7:00
Začátek první vyučovací hodiny: 8:00
Roční školné v Kč: 0
Rozšířené informace o ročním školném: Žáci školné neplatí
Stipendium: od budoucího zaměstnance, prospěchové
Poslední výroční zpráva: Výroční zpráva 2019 2020 web.pdf (4235,1 KB)
Charakteristika školy
Zaměření : odborné, všeobecné - přírodovědné
Speciálně vybavené odborné učebny: ICT, praktické vyučování, cizí jazyky
Prostory pro výuku tělesné výchovy: venkovní hřiště, tělocvična/sportovní hala, v areálu školy
Specifické akce školy (pravidelné): adaptační kurzy, výlety, návštěvy kulturních akcí, tématické/projektové dny, exkurze
Domácí spolupráce : Spolupráce se zdravotnickými zařízeními
Spolupráce s firmami: stáže ve firmě/firmách, exkurze ve firmě/firmách, část praktického vyučování probíhá ve firmě/firmách
Mezinárodní spolupráce: pobyt zaměřený na odborné aktivity v zahraničí
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický, německý
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: lyžování, turistika
Přítomnost specialistů: školní metodik prevence, výchovný poradce
Nabídka dalšího vzdělávání: Sanitář
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: počítače ve společných prostorách, WiFi v celé škole, učebny ICT
Využití internetu ve výuce: Internet s PC včetně projektorů v každé třídě, Školní tablety/notebooky/mobilní učebna
Zájmové činnosti: jazykové, zdravotnické, literárně-dramatické
Místo pro trávení volného času: relaxační zóny ve vnitřních prostorách, studovna/knihovna
V blízkosti školy: park/přírodní zázemí
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: e-mailová komunikace s učiteli, individuální schůzky, telefonická komunikace s učiteli, třídní schůzky, školní informační systém, žákovská knížka (elektronická), konzultační hodiny, školmí časopis/newsletter, profil školy na sociální síti
Funkce školního informačního systému: možnost chatu s vyučujícími/vedením školy, přehled absence, e-třídní kniha - přehled učiva, přehled klasifikace
Vyšší odborná škola
Adresa: Ulice: Antošovická 107/55, Koblov
Obec: Ostrava
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 711 00
Kontakt na školu:
IZO:181105187