Zde může být obrázek školy.

Základní škola letce Františka Nováka Sokoleč, příspěvková organizace

Škola / charakteristika školy
Název školy:Základní škola letce Františka Nováka Sokoleč, příspěvková organizace
Adresa školy: Ulice: Poděbradská 41
Obec: Sokoleč
Kraj: Středočeský
PSČ: 290 01
Ředitel:Mgr. Lucie Sladká, pověřena řízením
Kontakt na školu Telefon: 325 654 640
Mobil: 606 476 783
Email: reditelna@skola-sokolec.cz
Web: http://www.skola-sokolec.cz
IČ:05984459
RED-IZO:691011257
Zřizovatel:Obec Sokoleč
Typ zřizovatele:Obec
Základní škola
Adresa: Ulice: Poděbradská 41
Obec: Sokoleč
Kraj: Středočeský
PSČ: 290 01
Kontakt na školu:
IZO:102374856
Základní informace
Velikost školy: neúplná ZŠ s alespoň jednou třídou, v níž se děti různých věkových kategorií, resp. různých ročníků, vzdělávají společně
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 65
Aktuální počet žáků: 48
Bezbariérový přístup: ne
Zabezpečení vstupu školy: telefon bez videokamery
Umístění školy v obci: rušná ulice
Dopravní dostupnost: autobus
Vstup do školy umožněn od: 6:30
Začátek první vyučovací hodiny: 8:00
Možnost získat stipendium: ne
Koncepce školy: Koncepce_rozvoje_školy 2018.docx (37,8 KB)
Školní vzdělávací program: ŠKOLNÍ-VZDĚLÁVACÍ-PROGRAM verze 5.doc (2395,6 KB)
Školní řád: sm-02-skolni_rad_2017 .doc (267,8 KB)
Poslední výroční zpráva: Výroční_zpráva_2019-20.pdf (2463,8 KB)
Charakteristika školy
Zaměření: všeobecné
Prostory pro výuku tělesné výchovy: tělocvična/sportovní hala, venkovní hřiště
Specifické akce školy (pravidelné): besídky/akademie, tématické/projektové dny, jarmarky a dílny, zahradní slavnosti
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický
Metody čtení: analyticko-syntetická (slabikovací) metoda, čtenářská dílna
Metody výuky matematiky: klasická výuka
Alternativní písmo:
Přítomnost specialistů: asistent pedagoga, školní metodik prevence, výchovný poradce
Školní družina: ano
Školní klub: ne
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: počítače ve třídách, WiFi v celé škole
Využití internetu ve výuce: Školní tablety/notebooky/mobilní učebna
Zájmové činnosti: sportovní, výtvarné (např. malování, keramika)
Místo pro trávení volného času: školní dvůr
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třídní schůzky, individuální schůzky
Přípravná třída
Přípravná třída: ne
Školní družina
Adresa: Ulice: Poděbradská 41
Obec: Sokoleč
Kraj: Středočeský
PSČ: 290 01
Kontakt na školu:
IZO:113700393
Školní jídelna
Adresa: Ulice: Poděbradská 41
Obec: Sokoleč
Kraj: Středočeský
PSČ: 290 01
Kontakt na školu:
IZO:102714240