Zde může být obrázek školy.

4. základní škola Heuréka, s.r.o.

Škola / charakteristika školy
Název školy:4. základní škola Heuréka, s.r.o.
Adresa školy: Ulice: č.p. 7
Obec: Libochovičky
Kraj: Středočeský
PSČ: 273 42
Ředitel:Mgr. Martina Zelová
Kontakt na školu Mobil: 777 303 275
Email: libochovicky@zsheureka.cz
Web: www.zsheureka.cz
IČ: 04429028
RED-IZO:691011621
Zřizovatel:
Typ zřizovatele:Privátní sektor
Základní škola
Adresa: Ulice: č.p. 10
Obec: Libochovičky
Kraj: Středočeský
PSČ: 273 42
Kontakt na školu:
IZO:181093634
Základní informace
Velikost školy: 1. i 2. stupeň
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Bezbariérový přístup: ano částečně
Zabezpečení vstupu školy: videotelefon
Umístění školy v obci: klidová zóna
Dopravní dostupnost: MHD, autobus, integrovaná doprava
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 20
Vstup do školy umožněn od: 7:30
Možnost získat stipendium: ne
Charakteristika školy
Zaměření: všeobecné
Prostory pro výuku tělesné výchovy: venkovní hřiště
Specifické akce školy (pravidelné): besídky/akademie, tématické/projektové dny, exkurze, návštěvy kulturních akcí, škola v přírodě/ozdravné pobyty, výlety, adaptační kurzy, jarmarky a dílny, zahradní slavnosti, besedy a přednášky pro veřejnost
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: slovně
Výuka cizích jazyků: anglický
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: plavání
Metody čtení: splývavé čtení (Sfumato)
Metody výuky matematiky: konstruktivisticky orientovaná výuka
Přítomnost specialistů: speciální pedagog, školní metodik prevence, asistent pedagoga
Školní družina: ano
Školní klub: ne
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ne
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: WiFi v celé škole, počítače ve společných prostorách
Využití internetu ve výuce: Školní tablety/notebooky/mobilní učebna
Zájmové činnosti: sportovní, ICT, výtvarné (např. malování, keramika), hudební
Místo pro trávení volného času: zahrada, školní dvůr, hřiště, herna, studovna/knihovna, relaxační zóny ve vnitřních prostorách
V blízkosti školy: park/přírodní zázemí, ZUŠ
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třístranné schůzky (učitel-rodič-žák), besedy o vzdělávání, třídní schůzky, e-mailová komunikace s učiteli, profil školy na sociálních sítích
Přípravná třída
Přípravná třída: ne
Školní družina
Adresa: Ulice: č.p. 10
Obec: Libochovičky
Kraj: Středočeský
PSČ: 273 42
Kontakt na školu:
IZO:181096463
Školní jídelna - výdejna
Adresa: Ulice: č.p. 10
Obec: Libochovičky
Kraj: Středočeský
PSČ: 273 42
Kontakt na školu:
IZO:181096471