Zde může být obrázek školy.

Střední odborná škola svatého Jana Boska

Škola / charakteristika školy
Název školy:Střední odborná škola svatého Jana Boska
Adresa školy: Ulice: Na Lindovce 1463/1
Obec: Kroměříž
Kraj: Zlínský
PSČ: 767 01
Ředitel:Mgr. Petr Šiška
Kontakt na školu Mobil: 731 665 703
Email: reditel@sosbosko.cz
Web: http://www.sosbosko.cz
IČ:07037872
RED-IZO:691012105
Zřizovatel:Arcibiskupství olomoucké
Typ zřizovatele:Církev
Střední škola
Adresa: Ulice: Na Lindovce 1463/1
Obec: Kroměříž
Kraj: Zlínský
PSČ: 767 01
Kontakt na školu:
IZO:181095912
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s výučním listem, střední vzdělání s maturitní zkouškou
Forma vzdělání: kombinovaná, denní
Rozmístění školy: učebny ve více budovách v rámci jednoho areálu školy
Nejvyšší povolený počet žáků: 375
Aktuální počet žáků: 48
Forma přijímacího řízení: pohovor
Přijímací zkoušky: ano v některých oborech
Přijímací zkoušky z předmětů: český jazyk, matematika
Bezbariérový přístup: ne
Zabezpečení vstupu školy: recepce s přítomností dospělé osoby
Umístění školy v obci: periferie
Dopravní dostupnost: MHD
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 20
Vstup do školy umožněn od: 6.45
Začátek první vyučovací hodiny: 7.15
Charakteristika školy
Zaměření : odborné
Speciálně vybavené odborné učebny: praktické vyučování, ICT
Prostory pro výuku tělesné výchovy: venkovní hřiště, v areálu školy, mimo areál školy, tělocvična/sportovní hala
Specifické akce školy (pravidelné): exkurze, adaptační kurzy
Spolupráce s firmami: exkurze ve firmě/firmách, část praktického vyučování probíhá ve firmě/firmách
Zapojení do evropských projektů: ne
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický
Přítomnost specialistů: školní kaplan
Nabídka dalšího vzdělávání: kurz autoškoly
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: učebny ICT, počítače ve společných prostorách
Využití internetu ve výuce: Pouze v rámci počítačové učebny
Zájmové činnosti: technické, sportovní, chovatelské, hudební, přírodovědné, rukodělné
V blízkosti školy: park/přírodní zázemí, ZUŠ, veřejná knihovna, DDM/středisko volného času, sport, kultura
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: školní informační systém, žákovská knížka (elektronická), telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli, třídní schůzky, individuální schůzky, profil školy na sociální síti
Funkce školního informačního systému: e-třídní kniha - přehled učiva, přehled absence, přehled klasifikace
Dům dětí a mládeže
Adresa: Ulice: Na Lindovce 1463/1
Obec: Kroměříž
Kraj: Zlínský
PSČ: 767 01
Kontakt na školu:
IZO:181095921
Středisko volného času
Druh střediska volného času: DDM
Bezbariérový přístup: ne
Umístění v obci: periferie
Dopravní dostupnost: MHD
Provoz zařízení (od - do): 1.9. do 30.6.
Nabídka činností o víkendu: ne
Převaha nabídky pro: mládež
Uskutečňované formy zájmového vzdělávání: pravidelná zájmová
Zaměření pravidelné činnosti na oblasti zájmového vzdělávání: sportovní, turistické, hudební, přírodovědné, rukodělné
Úplata za kroužky za školní rok (od - do v Kč): 0
Přístup k PC a internetu: počítače ve společných prostorách
Způsob informování zákonných zástupců: schůzky, webové stránky, e-mailová komunikace
Domov mládeže
Adresa: Ulice: Na Lindovce 1463/1
Obec: Kroměříž
Kraj: Zlínský
PSČ: 767 01
Kontakt na školu:
IZO:181095939
Domov mládeže
Nejvyšší povolený počet lůžek: 375
Počet ubytovaných žáků a studentů: 17
Umístění vzhledem ke škole : v blízkosti školy/škol
Umístění v obci: periferie
Dopravní dostupnost: MHD
Bezbariérový přístup: ano částečně
Provoz zařízení během školního roku (od - do): 1.9. - 30.6.
Termín pro podání přihlášky : 15.6.
Úplata za ubytování (v Kč): 1350 Kč/ měs
Úplata za stravování (v Kč): 76 Kč/ den
Nabídka zájmových činností: ano
Zaměření zájmových činností : rukodělné, turistické, hudební, přírodovědné, sportovní
Další prostory: tělocvična, prostory pro zájmové činnosti, společenská místnost
Přístup k PC a internetu: počítače ve společných prostorách, WiFi v pokojích
Způsob informování zákonných zástupců: rodičovské schůzky, webové stránky, e-mailová komunikace
Školní jídelna - výdejna
Adresa: Ulice: Na Lindovce 1463/1
Obec: Kroměříž
Kraj: Zlínský
PSČ: 767 01
Kontakt na školu:
IZO:181095947