Zde může být obrázek školy.

Montessori základní škola Archa, z.s.

Škola / charakteristika školy
Název školy:Montessori základní škola Archa, z.s.
Adresa školy: Ulice: U vápenné skály 1032
Obec: Praha
Kraj: Praha
PSČ: 147 00
Ředitel:Mgr. Klára Müllerová
Kontakt na školu Mobil: 704 057 150
Email: kancelar@zsarcha.cz
Web: https://zsarcha.edupage.org
IČ:22756281
RED-IZO:691012385
Zřizovatel:
Typ zřizovatele:Privátní sektor
Základní škola
Adresa: Ulice: U vápenné skály 1032
Obec: Praha
Kraj: Praha
PSČ: 147 00
Kontakt na školu:
IZO:181097133
Základní informace
Velikost školy: 1. i 2. stupeň
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 150
Aktuální počet žáků: 137
Dny otevřených dveří (termín/y): 27. 11. 2020, 11. 2. 2021
Zahájení zápisu do 1. ročníku: 5.4.2021
Ukončení zápisu do 1. ročníku: 30.4.2021
Bezbariérový přístup: ne
Zabezpečení vstupu školy: recepce s přítomností dospělé osoby
Umístění školy v obci: širší centrum
Dopravní dostupnost: MHD
Linka MHD nebo integrované dopravy: 118, 134
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 40
Vstup do školy umožněn od: 7.40
Začátek první vyučovací hodiny: 8.00
Roční školné v Kč: 60000
Možnost získat stipendium: ne
Charakteristika školy
Zaměření: všeobecné
Prostory pro výuku tělesné výchovy: v areálu školy, venkovní hřiště, tělocvična/sportovní hala
Specifické akce školy (pravidelné): besídky/akademie, návštěvy kulturních akcí, tématické/projektové dny, exkurze, výlety, škola v přírodě/ozdravné pobyty, adaptační kurzy, jarmarky a dílny, besedy a přednášky pro veřejnost
Zapojení ve specifických programech: Amnesty international
Certifikáty škol: Rodiče vítáni
Domácí spolupráce : Společnost Montessori ČR, Masarykova střední škola chemická, PedF UK, Učitel naživo
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: slovně
Výuka cizích jazyků: španělský, anglický
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: plavání, lyžování
Metody čtení: genetická (hlásková) metoda, čtenářská dílna
Metody výuky matematiky: montessori pomůcky, na 2. stupni Hejného metoda
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Jeden svět na školách (Člověk v tísni), Ukliďme Česko, Globe (Sdružení Tereza)
Specifické formy podpory žákům: při distanční výuce úzká spolupráce s asistentkami
Přítomnost specialistů: výchovný poradce, školní metodik prevence, asistent pedagoga, speciální pedagog
Školní družina: ano
Školní klub: ne
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: počítače ve třídách, WiFi v celé škole
Využití internetu ve výuce: Školní tablety/notebooky/mobilní učebna
Zájmové činnosti: jazykové
Místo pro trávení volného času: hřiště, zahrada, relaxační zóny ve vnitřních prostorách
V blízkosti školy: DDM/středisko volného času, veřejná knihovna, kultura, sport, park/přírodní zázemí
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třístranné schůzky (učitel-rodič-žák), profil školy na sociálních sítích, besedy o vzdělávání, konzultační hodiny, individuální schůzky, telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli, třídní schůzky, školní informační systém
Funkce školního informačního systému: přehled absence, e-třídní kniha - přehled učiva, výběr jídel ve školní jídelně/odhlašování, e-omluvenka, přehled klasifikace
Přípravná třída
Přípravná třída: ne
Školní družina
Adresa: Ulice: Jeremenkova 1003/66a, Braník
Obec: Praha 4
Kraj: Praha
PSČ: 147 00
Kontakt na školu:
IZO:181098547
Školní klub
Adresa: Ulice: Jeremenkova 1003/66a, Braník
Obec: Praha 4
Kraj: Praha
PSČ: 147 00
Kontakt na školu:
IZO:181098555