Zde může být obrázek školy.

Střední škola strojírenská a elektrotechnická

Škola / charakteristika školy
Název školy:Střední škola strojírenská a elektrotechnická
Adresa školy: Ulice: Kumburská 846
Obec: Nová Paka
Kraj: Královéhradecký
PSČ: 509 01
Ředitel:Mgr. Zbyněk Hruška
Kontakt na školu Telefon: 493 723 727
Email: sssenp@sssenp.cz
IČ:06668151
RED-IZO:691012512
Zřizovatel:Královéhradecký kraj
Typ zřizovatele:Kraj
Střední škola
Adresa: Ulice: Kumburská 846
Obec: Nová Paka
Kraj: Královéhradecký
PSČ: 509 01
Kontakt na školu:
IZO:015055663
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s výučním listem, střední vzdělání s maturitní zkouškou
Forma vzdělání: dálková, kombinovaná, denní
Rozmístění školy: škola má více samostatných budov
Nejvyšší povolený počet žáků: 1170
Aktuální počet žáků: 330
Dny otevřených dveří (termín/y): 19.11.2018, 23.11.2018, 7.1.2019, 11.1.2019
Forma přijímacího řízení: test všeobecných studijních předpokladů
Přijímací zkoušky: ano v některých oborech
Přijímací zkoušky z předmětů: matematika, český jazyk
Termín přijímacích zkoušek: 22.4.2019
Bezbariérový přístup: ano částečně
Zabezpečení vstupu školy: jiné
Umístění školy v obci: širší centrum
Dopravní dostupnost: vlak, autobus
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 500
Vstup do školy umožněn od: 6.00 hodin
Začátek první vyučovací hodiny: 7.55 hodin
Roční školné v Kč: 0
Stipendium: prospěchové, motivační
Charakteristika školy
Zaměření : odborné
Speciálně vybavené odborné učebny: praktické vyučování, ICT
Prostory pro výuku tělesné výchovy: mimo areál školy
Specifické akce školy (pravidelné): návštěvy kulturních akcí, plesy, exkurze
Spolupráce s firmami: část praktického vyučování probíhá ve firmě/firmách, exkurze ve firmě/firmách
Zapojení do evropských projektů: ne
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: německý, ruský, anglický
Přítomnost specialistů: výchovný poradce, školní metodik prevence
Nabídka dalšího vzdělávání: kurz autoškoly
Služby žákům
Využití internetu ve výuce: Pouze v rámci počítačové učebny
V blízkosti školy: sport, kultura, ZUŠ, DDM/středisko volného času, veřejná knihovna, park/přírodní zázemí
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: žákovská knížka (papírová), žákovská knížka (elektronická), třídní schůzky, e-mailová komunikace s učiteli, telefonická komunikace s učiteli, individuální schůzky, profil školy na sociální síti
Školní jídelna
Adresa: Ulice: Kumburská 846
Obec: Nová Paka
Kraj: Královéhradecký
PSČ: 509 01
Kontakt na školu:
IZO:108008479