Zde může být obrázek školy.

ScioŠkola Jihlava - základní škola, s.r.o.

Škola / charakteristika školy
Název školy:ScioŠkola Jihlava - základní škola, s.r.o.
Adresa školy: Ulice: Pístov 52
Obec: Jihlava
Kraj: Vysočina
PSČ: 586 01
Ředitel:MgA. Radka Matějíčková
Kontakt na školu Mobil: 775 690 719
Email: jihlava@scioskola.cz
Web: https://jihlava.scioskola.cz/
IČ:06336655
RED-IZO:691012547
Zřizovatel:
Typ zřizovatele:Privátní sektor
Základní škola
Adresa: Ulice: Havlíčkova 1395/30
Obec: Jihlava
Kraj: Vysočina
PSČ: 586 01
Kontakt na školu:
IZO:181097630
Základní informace
Velikost školy: 1. i 2. stupeň
Rozmístění školy: škola má více samostatných budov
Nejvyšší povolený počet žáků: 150
Aktuální počet žáků: 109
Zahájení zápisu do 1. ročníku: 1.4.2024
Ukončení zápisu do 1. ročníku: 30.4.2024
Bezbariérový přístup: ano zcela
Zabezpečení vstupu školy: Zamčené dveře a zvonek., vstup na elektronický čip
Umístění školy v obci: centrum
Dopravní dostupnost: integrovaná doprava, autobus, vlak, MHD
Linka MHD nebo integrované dopravy: A,B,D,F,3,5,12
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 52
Vstup do školy umožněn od: 7:03
Začátek první vyučovací hodiny: 8:30
Roční školné v Kč: 60000
Možnost získat stipendium: ne
Školní vzdělávací program: HOTOVO_SVP_FINALE.pdf (2774,2 KB)
Školní vzdělávací program - družina: ŠVP_ŠD s.r.o..pdf (122,4 KB)
Školní řád:
Poslední výroční zpráva:
Charakteristika školy
Zaměření: všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: knihovna
Prostory pro výuku tělesné výchovy: v areálu školy, mimo areál školy
Specifické akce školy (pravidelné): výlety, návštěvy kulturních akcí, sportovní dny, exkurze, besídky/akademie, tématické/projektové dny, zahradní slavnosti, adaptační kurzy, jarmarky a dílny
Zapojení ve specifických programech: Ovoce a zelenina do škol, Mléko do škol
Domácí spolupráce : ScioŠkoly
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: slovně
Výuka cizích jazyků: německý, anglický, chorvatský, ukrajinský
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ano
Výuka cizích jazyků metodou CLIL - jazyky: anglický, německý
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: turistika, lyžování, bruslení
Metody čtení: analyticko-syntetická (slabikovací) metoda, genetická (hlásková) metoda, čtenářská dílna, splývavé čtení (Sfumato)
Metody výuky matematiky: konstruktivisticky orientovaná výuka
Alternativní písmo: comenia script
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Příběhy našich sousedů (Post Bellum), Otevřená věda (AV ČR), Badatelé.cz (Sdružení Tereza), Jeden svět na školách (Člověk v tísni), Příběhy bezpráví (Člověk v tísni), Storytelling (Storytelling)
Přítomnost specialistů: školní metodik prevence, asistent pedagoga, výchovný poradce
Školní družina: ano
Školní klub: ne
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ne
Rozvrhy hodin: Rozvrh 2021_22 - Celoškolní Finále 2021_22.pdf (61,6 KB)
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: WiFi v celé škole, počítače ve třídách, počítače ve společných prostorách
Využití internetu ve výuce: Školní tablety/notebooky/mobilní učebna
Zájmové činnosti: programování/robotika, společenské hry, turistické, rukodělné, výtvarné (např. malování, keramika), ICT, jazykové, sportovní
Místo pro trávení volného času: zahrada, hřiště, vyhrazená učebna, relaxační zóny ve vnitřních prostorách
V blízkosti školy: sport, park/přírodní zázemí, kultura, veřejná knihovna, ZUŠ, DDM/středisko volného času
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: profil školy na sociálních sítích, konzultační hodiny, e-mailová komunikace s učiteli, třídní schůzky, individuální schůzky, třístranné schůzky (učitel-rodič-žák), žákovská knížka (elektronická), telefonická komunikace s učiteli, školní informační systém
Funkce školního informačního systému: e-třídní kniha - přehled učiva, přehled absence, e-omluvenka, výběr jídel ve školní jídelně/odhlašování
Přípravná třída
Přípravná třída: ano
Počet přípravných tříd: 1
Nejvyšší povolený počet dětí v přípravné třídě/přípravných třídách: 10
Umístění přípravné třídy/přípravných tříd: v budově ZŠ
Začátek výuky: 8:30
Konec výuky: 12:30
Školní družina
Adresa: Ulice: Havlíčkova 1395/30
Obec: Jihlava
Kraj: Vysočina
PSČ: 586 01
Kontakt na školu:
IZO:181098725