Zde může být obrázek školy.

ScioŠkola Jihlava - základní škola, s.r.o.

Škola / charakteristika školy
Název školy:ScioŠkola Jihlava - základní škola, s.r.o.
Adresa školy: Ulice: Pístov 52
Obec: Jihlava
Kraj: Vysočina
PSČ: 586 01
Ředitel:MgA. Radka Matějíčková
Kontakt na školu Mobil: 775 690 719
Email: jihlava@scioskola.cz
Web: https://jihlava.scioskola.cz/
IČ:06336655
RED-IZO:691012547
Zřizovatel:
Typ zřizovatele:Privátní sektor
Základní škola
Adresa: Ulice: Havlíčkova 1395/30
Obec: Jihlava
Kraj: Vysočina
PSČ: 586 01
Kontakt na školu:
IZO:181097630
Základní informace
Velikost školy: 1. i 2. stupeň
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 100
Aktuální počet žáků: 92
Dny otevřených dveří (termín/y): únor
Zahájení zápisu do 1. ročníku: 1.4.2022
Ukončení zápisu do 1. ročníku: 30.4.2022
Bezbariérový přístup: ano zcela
Zabezpečení vstupu školy: Zamčené dveře a zvonek.
Umístění školy v obci: centrum
Dopravní dostupnost: MHD, integrovaná doprava, autobus, vlak
Linka MHD nebo integrované dopravy: A,B,D,F,3,5,12
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 52
Vstup do školy umožněn od: 7:00
Začátek první vyučovací hodiny: 8:30
Roční školné v Kč: 50000
Možnost získat stipendium: ne
Školní vzdělávací program: HOTOVO_SVP_FINALE.pdf (2774,2 KB)
Školní vzdělávací program - družina: ŠVP_ŠD s.r.o..pdf (122,4 KB)
Školní řád: 2021_2022 Školní řád (1).pdf (147,8 KB)
Poslední výroční zpráva: Vyrocni_zprava_2019_2020 (1).pdf (151,5 KB)
Charakteristika školy
Zaměření: všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: knihovna
Prostory pro výuku tělesné výchovy: v areálu školy, mimo areál školy
Specifické akce školy (pravidelné): besídky/akademie, tématické/projektové dny, exkurze, návštěvy kulturních akcí, sportovní dny, výlety, adaptační kurzy, jarmarky a dílny, zahradní slavnosti
Zapojení ve specifických programech: Ovoce a zelenina do škol, Mléko do škol
Domácí spolupráce : ScioŠkoly
Zapojení do evropských projektů: ne
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: slovně
Výuka cizích jazyků: anglický, německý
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ano
Výuka cizích jazyků metodou CLIL - jazyky: anglický, německý
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: lyžování, turistika, bruslení
Metody čtení: analyticko-syntetická (slabikovací) metoda, genetická (hlásková) metoda, čtenářská dílna
Metody výuky matematiky: konstruktivisticky orientovaná výuka - výuka dle metody prof. Hejného
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Příběhy našich sousedů (Post Bellum), Storytelling (Storytelling), Otevřená věda (AV ČR), Badatelé.cz (Sdružení Tereza), Jeden svět na školách (Člověk v tísni), Příběhy bezpráví (Člověk v tísni)
Přítomnost specialistů: školní psycholog, školní metodik prevence, asistent pedagoga, výchovný poradce
Školní družina: ano
Školní klub: ne
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ne
Rozvrhy hodin: Rozvrh 2021_22 - Celoškolní Finále 2021_22.pdf (61,6 KB)
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: počítače ve společných prostorách, WiFi v celé škole, počítače ve třídách
Využití internetu ve výuce: Školní tablety/notebooky/mobilní učebna
Zájmové činnosti: sportovní, ICT, jazykové, výtvarné (např. malování, keramika), společenské hry, turistické, rukodělné, programování/robotika
Místo pro trávení volného času: zahrada, hřiště, vyhrazená učebna, relaxační zóny ve vnitřních prostorách
V blízkosti školy: sport, kultura, veřejná knihovna, ZUŠ, DDM/středisko volného času, park/přírodní zázemí
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třídní schůzky, individuální schůzky, třístranné schůzky (učitel-rodič-žák), žákovská knížka (elektronická), školní informační systém, telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli, konzultační hodiny, profil školy na sociálních sítích
Funkce školního informačního systému: e-třídní kniha - přehled učiva, přehled absence, e-omluvenka, výběr jídel ve školní jídelně/odhlašování
Přípravná třída
Přípravná třída: ne
Školní družina
Adresa: Ulice: Havlíčkova 1395/30
Obec: Jihlava
Kraj: Vysočina
PSČ: 586 01
Kontakt na školu:
IZO:181098725