Zde může být obrázek školy.

Základní škola bratří Fričů Ondřejov

Škola / charakteristika školy
Název školy:Základní škola bratří Fričů Ondřejov
Adresa školy: Ulice: nám. 9. května 68
Obec: Ondřejov
Kraj: Středočeský
PSČ: 251 65
Ředitel:Mgr. Eva Štosová
Kontakt na školu Telefon: 323 649 227
Email: reditelna@zsondrejov.cz
Web: zsondrejov.cz
IČ:07399791
RED-IZO:691012768
Zřizovatel:DSO Svazková škola Ondřejov, Choceradská 62, 251 65 Ondřejov
Typ zřizovatele:Obec
Základní škola
Adresa: Ulice: nám. 9. května 68
Obec: Ondřejov
Kraj: Středočeský
PSČ: 251 65
Kontakt na školu:
IZO:102438501
Základní informace
Velikost školy: 1. i 2. stupeň
Rozmístění školy: škola má více samostatných budov
Nejvyšší povolený počet žáků: 270
Aktuální počet žáků: 259
Zahájení zápisu do 1. ročníku: 1.4.2019
Ukončení zápisu do 1. ročníku: 30.4.2019
Bezbariérový přístup: ne
Zabezpečení vstupu školy: zamčené vstupní dveře
Umístění školy v obci: centrum
Dopravní dostupnost: autobus
Linka MHD nebo integrované dopravy: PID 383,490
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 50
Vstup do školy umožněn od: 7:30 h, pro žáky ranní ŠD od 6:30 h
Začátek první vyučovací hodiny: 7:50
Roční školné v Kč: 0
Možnost získat stipendium: ne
Charakteristika školy
Zaměření: všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: ICT, fyzika, chemie, knihovna, biologie
Prostory pro výuku tělesné výchovy: tělocvična/sportovní hala, venkovní hřiště, mimo areál školy
Specifické akce školy (pravidelné): adaptační kurzy, besídky/akademie, plesy, tématické/projektové dny, návštěvy kulturních akcí, exkurze, výlety, sportovní dny
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: německý, francouzský, ruský, anglický
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: turistika, plavání, lyžování, cyklistický kurz
Metody čtení: genetická (hlásková) metoda, analyticko-syntetická (slabikovací) metoda
Metody výuky matematiky: Hejného metoda
Přítomnost specialistů: logoped, výchovný poradce, školní metodik prevence, speciální pedagog, asistent pedagoga
Školní družina: ano
Školní klub: ano
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: počítače ve společných prostorách
Využití internetu ve výuce: Pouze v rámci počítačové učebny
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: konzultační hodiny, školní časopis/newsletter, profil školy na sociálních sítích, třídní schůzky, školní informační systém, žákovská knížka (papírová), žákovská knížka (elektronická), e-mailová komunikace s učiteli, telefonická komunikace s učiteli, individuální schůzky
Funkce školního informačního systému: přehled absence, e-třídní kniha - přehled učiva, přehled klasifikace, e-omluvenka, možnost editace osobních údajů žáka
Přípravná třída
Přípravná třída: ne
Počet přípravných tříd: 0
Nejvyšší povolený počet dětí v přípravné třídě/přípravných třídách: 0
Školní družina
Adresa: Ulice: Průběžná 274
Obec: Ondřejov
Kraj: Středočeský
PSČ: 251 65
Kontakt na školu:
IZO:108053202
Školní jídelna
Adresa: Ulice: nám. 9. května 68
Obec: Ondřejov
Kraj: Středočeský
PSČ: 251 65
Kontakt na školu:
IZO:113800207