Pobytový environmentální pobyt

     Pobytový environmentální program „Špunťáčci z Boženky“ bude realizován v oblasti Beskyd, Bílá, Keltská salaš Ebeka 25. – 30.4. 2016. Pobyt povede žáky k získávání nových vědomostí a praktických zkušeností a to především prostřednictvím pozorování přírody.

     Tento projekt přispěje ke vzniku návyků chování a postojů v oblasti environmentální výchovy, naučí žáky uvědomělému chování ve prospěch životního prostředí a jeho ochrany. Program bude realizován hlavně formou výuky v terénu, skupinového vyučování, projektového vyučování. Výukové aktivity budou probíhat v souladu s aktivitami zaměřenými na vytváření vztahů ve skupině, na osobnostní rozvoj, na sebepoznání a sebehodnocení. Mezi další aktivity budou patřit také tvořivé a týmové hry.

     Pobyt žáků v Beskydech přispěje ke zlepšení zdravotního stavu žáků, jelikož bude uskutečněn v měsíci dubnu jako prevence akutních respiračních onemocnění.

     Projekt je realizován za finančního přispění Státního fondu životního prostředí ČR.https://www.sfzp.cz

 

Soubory ke stažení