Logo školy

Základní škola a Mateřská škola Pramínek, o. p. s.

Škola / charakteristika školy
Název školy:Základní škola a Mateřská škola Pramínek, o. p. s.
Adresa školy: Ulice: Heyrovského 13
Obec: Brno
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 635 00
Ředitel:Mgr. Helena Hlouchová
Kontakt na školu Telefon: 546 221 559
Email: praminek@praminek.cz
Web: www.praminek.cz
IČ:25348221
RED-IZO:600001521
Zřizovatel:PaedDr. Božena Havelková
Typ zřizovatele:Privátní sektor
Mateřská škola
Adresa: Ulice: Heyrovského 13
Obec: Brno
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 635 00
Kontakt na školu: Telefon: 546 221 559
Fax: 546 221 559
IZO:110300246
Základní informace
Rozmístění školy: škola má více samostatných budov
Nejvyšší povolený počet dětí: 125
Aktuální počet dětí: 60
Dny otevřených dveří (termín/y): Po dohodě s ředitelkou školy.
Kritéria příjímacího řízení:
Přijímání dětí mladších 3 let: ano
Bezbariérový přístup: ano částečně
Zabezpečení vstupu školy: videotelefon
Umístění školy v obci: klidová zóna
Dopravní dostupnost: MHD
Linka MHD nebo integrované dopravy: Tramvaj č. 1, 3, 11 zastávka Zoologická zahrada. Autobus č. 50, 302 zastávka Zoologická zahrada
Škola je otevřena od: 7.00 - 17.00
Měsíční poplatek/školné v Kč: 2240
Školní vzdělávací program: ŠVP PV Pramínek 2020_2021.pdf (825,4 KB)
Školní řád: 16 Školní řád mateřské školy Čihadla 1 2020_2021.pdf (455,8 KB)
5 Školní řád mateřské školy Heyrovského 11 2020_2021.pdf (454,8 KB)
Charakteristika školy
Zaměření MŠ: Program Začít spolu
Provoz MŠ: celodenní
Prostory pro pohybové aktivity: v areálu školy, mimo areál školy, venkovní hřiště
Specifické akce školy (pravidelné): návštěvy kulturních akcí, výlety, besídky/akademie, tématické/projektové dny, škola v přírodě/ozdravné pobyty, exkurze, zahradní slavnosti
Zapojení ve specifických programech: Technické školky
Certifikáty škol: Začít spolu
Domácí spolupráce: Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity, Cyrilometodějské gymnázium a SOŠ pedagogická Brno, Knihovna Jiřího Mahena v Brně, Sokolovna Bystrc, Wellness Kuřim, ZOO Brno, Rezekvítek, Liga lidských práv, Nadace Veronika, Nadace ČEZ, Lemur VSA, LIPKA.
Zapojení do evropských projektů: ano
Vzdělávání
Specifické formy pohybových aktivit: plavání, turistika
Specifické formy podpory dětem: Logopedická intervence, integrace dětí mimořádně nadaných, integrace dětí se speciálními vzdělávacími potřebami.
Přítomnost specialistů: asistent pedagoga, speciální pedagog, logoped
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli, třídní schůzky, individuální schůzky
Základní škola
Adresa: Ulice: Heyrovského 13
Obec: Brno
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 635 00
Kontakt na školu: Telefon: 546 221 559
Fax: 546 221 559
IZO:110300238
Základní informace
Velikost školy: 1. i 2. stupeň
Rozmístění školy: škola má více samostatných budov
Nejvyšší povolený počet žáků: 225
Aktuální počet žáků: 173
Dny otevřených dveří (termín/y): Po dohodě s ředitelkou školy
Zahájení zápisu do 1. ročníku: 7.4.2021
Ukončení zápisu do 1. ročníku: 8.4.2021
Bezbariérový přístup: ano částečně
Zabezpečení vstupu školy: videotelefon
Umístění školy v obci: klidová zóna
Dopravní dostupnost: MHD
Linka MHD nebo integrované dopravy: Tramvaj č. 1, 3, 11 zastávka Zoologická zahrada. Autobus č. 50, 302 zastávka Zoologická zahrada
Vstup do školy umožněn od: 7.40 - 17.00 hodin
Začátek první vyučovací hodiny: 8.00 hodin
Roční školné v Kč: 2240
Možnost získat stipendium: ne
Školní vzdělávací program:
Školní vzdělávací program - družina:
Školní řád: Školní řád 2020_2021_od 2. 10. 2020.pdf (559,5 KB)
Poslední výroční zpráva: Výroční zpráva 2019_2020.pdf (797,2 KB)
Charakteristika školy
Zaměření: výtvarné, přírodovědné, hudební, jazykové, humanitní
Speciálně vybavené odborné učebny: ICT, hudební výchova, cizí jazyky, výtvarná výchova, praktické vyučování, knihovna, chemie
Prostory pro výuku tělesné výchovy: mimo areál školy, venkovní hřiště
Specifické akce školy (pravidelné): exkurze, sportovní dny, škola v přírodě/ozdravné pobyty, besídky/akademie, tématické/projektové dny, plesy, návštěvy kulturních akcí, výlety, jarmarky a dílny, zahradní slavnosti, besedy a přednášky pro veřejnost
Zapojení ve specifických programech: Začít spolu
Certifikáty škol: Začít spolu, Světová škola
Domácí spolupráce : Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity, Cyrilometodějské gymnázium a SOŠ pedagogická Brno, Knihovna Jiřího Mahena v Brně, Sokolovna Bystrc, Wellness Kuřim, ZOO Brno, Rezekvítek, Liga lidských práv, Nadace Veronika, Nadace ČEZ, Lemur VSA, LIPKA
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou i slovně
Výuka cizích jazyků: anglický, španělský
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ano
Výuka cizích jazyků metodou CLIL - jazyky: anglický
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: bruslení, plavání, lyžování
Metody čtení: genetická (hlásková) metoda
Metody výuky matematiky: klasická výuka
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Světová škola (Člověk v tísni)
Specifické formy podpory žákům: Integrace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami i žáků mimořádně nadaných.
Přítomnost specialistů: speciální pedagog, výchovný poradce, asistent pedagoga, logoped, školní metodik prevence
Školní družina: ano
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: počítače ve třídách, učebny ICT, WiFi v celé škole
Využití internetu ve výuce: Školní tablety/notebooky/mobilní učebna
Zájmové činnosti: hudební, technické, sportovní, společenské hry, výtvarné (např. malování, keramika), jazykové, přírodovědné, rukodělné
Místo pro trávení volného času: zahrada, hřiště, herna
V blízkosti školy: kultura, veřejná knihovna, sport, park/přírodní zázemí
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: e-mailová komunikace s učiteli, individuální schůzky, třídní schůzky, telefonická komunikace s učiteli, školní informační systém, třístranné schůzky (učitel-rodič-žák), žákovská knížka (elektronická), konzultační hodiny, školní časopis/newsletter
Funkce školního informačního systému: e-třídní kniha - přehled učiva, přehled absence, přehled klasifikace, e-omluvenka, možnost editace osobních údajů žáka
Přípravná třída
Přípravná třída: ne
Školní družina
Adresa: Ulice: Heyrovského 13
Obec: Brno
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 635 00
Kontakt na školu: Telefon: 546 221 559
Fax: 546 221 559
IZO:110300254
Školní jídelna
Adresa: Ulice: Heyrovského 11
Obec: Brno
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 635 00
Kontakt na školu: Telefon: 546 221 559
Fax: 546 221 559
IZO:110300262
Stravování
Školní jídelna/výdejna: v budově školy
Možnost výběru z více jídel: ne
Dietní stravování: ano
Cena oběda v Kč: MŠ 33,-Kč, ZŠ 27,- Kč - 31,- Kč
Bufet: ne
Specifické stravovací projekty: ovoce do škol, školní mléko
Nápojové/potravinové automaty: ne
Školní jídelna - výdejna
Adresa: Ulice: Čihadla 1390/1, Bystrc
Obec: Brno
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 635 00
Kontakt na školu:
IZO:181080982
Stravování
Školní jídelna/výdejna: v budově školy
Možnost výběru z více jídel: ne
Dietní stravování: ano
Cena oběda v Kč: MŠ 33,-Kč, ZŠ 27,- Kč - 31,- Kč
Bufet: ne
Specifické stravovací projekty: ovoce do škol, školní mléko
Nápojové/potravinové automaty: ne